Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống | Giải bài tập Sinh học 6 SGK chi tiết

Thế giới xung quanh chúng ta có vô vàn những sự vật khác nhau về hình dạng, kích thước, chức năng. Và một đặc điểm cơ bản để phân chia các sự vật là sự vật sống hay không sống. Vác em có phân biệt được đâu là vật sống, đâu là vật không sống? Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống sẽ giúp các em biết được những đặc điểm của một cơ thể sống để từ đó có thể nhận biết được chúng. Dưới đây là hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa Sinh học lớp 6 Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống. Hướng dẫn các bạn học sinh giải bài tập môn sinh học lớp 6 Bài 1 đặc điểm của cơ thể sống đầy đủ, chính xác nhất tại wikihoc.com

Các bài viết liên quan tới chủ đề Đặc điểm của cơ thể sống đáng chú ý:

Giải bài tập Sinh học lớp 6 Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống

I. Trả lời các câu hỏi lý thuyết

Câu hỏi thảo luận số 1 (sgk sinh học 6/ trang 5)

a) Những con vật và đồ vật xung quanh em là

 • Cây đậu con
 • Con vịt, con lợn
 • Hòn đá
 • Con ngan
 • Con cá
 • Cây nhãn
 • Cây phượng

b) 

 • Con gà, cây đậu cần ánh sáng, nước, chất dinh dưỡng (thức ăn, phân bón, ...), ... để sống
 • Hòn đá (hay viên gạch, cái bàn,...) không cần những điều kiện giống như con gà, cây đậu.
 • Sau một thời gian nuôi trồng, cây đậu, con gà lớn lên. Hòn đá thì không có sự thay đổi kích thước.
 • Những điểm khác nhau của vật sống và vật không sống: Vật sống có sự trao đổi chất với môi trường (lấy chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra ngoài ), có sự lớn lên, sinh sản còn vật không sống thì không có những đặc điểm đó.

Câu hỏi thảo luận số 2(sgk/trang 6)

Các dấu tương ứng của bảng này là:

STT Ví dụ Lớn lên Sinh sản Di chuyển Lấy các chất cần thiết Loại bỏ các chất thải Vật sống Vật không sống
1

Hòn đá

- - - - - - +
2

Con gà

+ + + + + + -
3

Cây đậu

+ + - + + + -
4

Cái bàn

- - - - - - +
5

Cây hoa đào

+ + - + + + -
6

Quyển vở

- - - - - - +

II. Giải bài tập câu hỏi cuối trang

Câu 1(sgk Sinh học lớp 6 trang 6)

Điểm khác biệt giữa vật sống và vật không sống:

Đặc điểm Vật sống     Vật không sống
Sự trao đổi chất với môi trường Không
Lớn lên Không
Sinh sản Không

Câu 2(sgk/ trang 6)

Dấu hiệu chung cho mọi cơ thể sống là:

 • Lớn lên
 • Sinh sản
 • Lấy các chất cần thiết
 • Loại bỏ các chất thải

Đặc điểm chung của cơ thể sống:

 •  Có sự trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra ngoài) thì mới tồn tại được.
 •  Lớn lên và sinh sản.

Xem thêm các bài về Đặc điểm của cơ thể sống khác

Giải bài tập sinh học lớp 6