Would rather và had better là hai cấu trúc thường xuyên được sử dụng ở rất nhiều hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên, rất nhiều người học tiếng Anh luôn nhầm lẫn cách dùng của hai cấu trúc này. Bạn hãy cũng Language Link Academic ôn tập lại cách sử dụng của Would rather và Had better nhé.

Mục Lục Bài Viết

1. WOULD RATHER

a. Would rather (thích…hơn) – được dùng để diễn đạt những gì mà một người nào đó thực hiện trọng một tình huống cụ thể (không được dùng trong trường hợp tổng quát).

  Would rather (do) = Would prefer (to do)

Đọc thêm: Cấu trúc với would prefer và prefer cực dễ hiểu

Cách sử dụng WOULD RATHER & HAD BETTER

  • Ở hiện tại hoặc tương lai

S + would rather (+ not) + V (infinitive) + than + V (infinitive)

Ex:

I would rather stay at home tonight.

Would you rather have a tea or coffee?

I am tired. I’d rather not go out this evening.

  • Ở quá khứ

S + would rather (+ not) + have + V (past participle)

Ex:

Jim would rather have gone to class yesterday than today.

Tommy would rather have gone skiing than fishing last weekend.

b. Would rather (mong, muốn) – được dùng để diễn đạt nghĩa một người muốn người khác làm điều gì

  • Ở hiện tại hoặc tương lai

S1 + would rather (that) + S2 + V (past simple)

Ex:

I’d rather you went home now.

We’d rather she was/were here tomorrow.

She’d rather you didn’t phone after 10 o’clock.

  • Ở quá khứ

S1 + would rather (that) + S2 + V (past perfect)

Tham khảo thêm:   Hướng dẫn phân biệt cấu trúc Because, Because Of và In Spite Of trong tiếng Anh - Step Up English

Ex:

Roberto would rather we hadn’t left yesterday.

I would rather you had met my future wife.

Đọc thêm: WOULD RATHER sử dụng trong Cấu trúc Giả định

Toàn tập các ứng dụng của WOULD trong tiếng Anh

Tổng hợp các cấu trúc ngữ pháp mà bạn cần nhớ

Cách sử dụng WOULD RATHER & HAD BETTER

2. HAD BETTER

Cách sử dụng WOULD RATHER & HAD BETTER

Had better (nên, tốt hơn nên) – được dùng để đưa ra lời khuyên, hoặc bảo rằng người nào đó nên hoặc không nên làm điều gì trong một tình huống nào đó.

                                                                S + Had better (not) + V

Had better có mức độ mạnh hơn, khi dùng nó, ta không chỉ diễn tả sự khuyên răn mà còn bao hàm cả sự de dọa, cảnh báo hoặc diễn tả sự khẩn trương. Do đó Had better thường dùng trong các trường hợp cụ thể chứ không diễn tả chung chung.

  • Diễn tả sự đe dọa, nếu không làm sẽ dẫn đến kết quả không tốt

Ex: You’d better turn the volume down before your dad gets home.

  • Diễn tả sự khẩn trương

Ex:

You’d better see the doctor.

You’d better run faster, the train is going to depart.

Lưu ý:

Had better có nghĩa tương tự với should, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Had better chỉ được dùng cho tình huống cụ thể, và có nghĩa mạnh hơn shouldought (người nói nhận thấy hành động đó là cần thiết và mong đợi hành động sẽ được thực hiện). Should có thể được dùng trong tất cả các tình huống khi đưa ra ý kiến hay cho ai lời khuyên.

Tham khảo thêm:   Hướng dẫn phân biệt cấu trúc Because, Because Of và In Spite Of trong tiếng Anh - Step Up English

Có thể bạn sẽ quan tâm: Tất tần tật về cách sử dụng Should

Trên đây, wikihoc.com đã chia sẻ với bạn những kiến thức về cách sử dụng Would rather và Had better. Sau khi nắm vững các kiến thức trên, bạn có thể tham khảo ngay Top những những website hỗ trợ làm bài tập Ngữ pháp tiếng Anh để luyện tập ngay nhé!

About The Author