Viết 1 đoạn văn về ước mơ của bạn bằng tiếng Anh có dịch tiếng Việt

Mỗi người trong chúng ta ai cũng có ước mơ cho riêng mình , có thể đó là những mong muốn trong cuộc sống hằng ngày hoặc những ước mơ lớn lao ,những khát khao của bản thân mình. Có thể nói , ước mơ như là tiền đề , là điều để chúng ta dựa vào đó mà cố gắng , học tập và rèn luyện. Với nhiều người , thì ước mơ chính là mục đích sống của họ.

Các bài viết liên quan tới chủ đề ước mơ của bạn bằng tiếng Anh đáng chú ý:

Ứơc mơ của mỗi người tuy khác nhau , không ai giống ai vì đó là do suy nghĩ , do hoàn cảnh của họ tạo nên song ai cũng vui khi có ước mơ , hoài bão và lấy đó mà nỗ lực ,cố gắng hết mình trong công việc cũng như học tập . Không có gì vui hơn khi bạn thành công hoặc khi bạn đạt được những điều mà bản thân thật sự mong muốn. Và có rất nhiều người nuôi dưỡng cho mình những rất mơ rất rõ rệt và thực tế, thậm chí họ còn đề ra nhiều kế hoạch làm sao để đạt được ước mơ đó . Bản thân Vforum chúng mình cũng có mơ ước nhỏ nhoi đó , chính là mong muốn các bạn học sinh ,sinh viên sẽ luôn nỗ lực ,rèn luyện thật tốt trên con đường học vấn của mình và trở thành người có ích cho xã hội . Và sau đây là một số đoạn văn viết về ước mơ bằng tiếng anh của một số thành viên trong Vforum viết ,muốn chia sẻ cho các bạn tham khảo ,hãy cùng đọc nhé !

Bài 1: Viết về ước mơ của bạn trong tương lai

I had wished to have a chance to study at University of Education since I was a child and I am making every effort day by day just to achieve my dream . I want to become a primary teacher in the future , for I like working with kids,teaching them and helping them be good human beings. In addition , being a primary teacher is a quite easy and less busy , less stressful than any job else and I still can have good salary .Children begin to change cognitive thinking when they reach the age of 10 to 18 , but to have a good foundation of knowledge and morality, they have to be trained well since they were students at primary schools, and I really feel like being one of the helpers who can guide them to go on the right way. Helping people is one of my hobbies, especially children, so I am always willing to do it unconditionally .If I can become a teacher , it will be a great opportunity for me to help not just 1 but many people ,I can also get many respects from my pupils and their parents. At least , being remembered and respected is an expression showing that your effort has succeeded. I am trying my best to pursuit my dream ,most of the time I spend just on studying . I will turn 17 this September ,I hope 2 year later , I can be an University of Education- student and I really want , in more 5 or 6 years then , I will reach my dream to be a primary teacher.

Dịch:

Tôi đã muốn có cơ hội được học tại Đại học Sư Phạm kể từ khi còn nhỏ và tôi đang cố gắng hết sức từng ngày để đạt được ước mơ của mình. Tôi muốn trở thành một giáo viên tiểu học trong tương lai, vì tôi thích làm việc với trẻ em, dạy chúng và giúp chúng trở thành những con người tốt. Ngoài ra, việc trở thành giáo viên tiểu học khá dễ dàng và nhàn hạ hơn, ít căng thẳng hơn bất kỳ công việc nào khác và tôi vẫn có thể có mức lương tốt. Trẻ em bắt đầu thay đổi suy nghĩ ,nhận thức khi trẻ ở độ tuổi từ 10 đến 18, nhưng để có nền tảng kiến ​​thức và đạo đức tốt, chúng phải được đào tạo tốt từ khi học tiểu học, và tôi thực sự muốn mình là một trong số những người chỉ bảo, có thể hướng chúng đi đúng con đường tốt. Giúp đỡ mọi người là một trong những sở thích của tôi, đặc biệt là trẻ em, vì vậy tôi luôn sẵn sàng làm điều đó một cách vô điều kiện. Nếu tôi có thể trở thành một giáo viên,  sẽ là cơ hội tuyệt vời để tôi không chỉ giúp đỡ 1 mà là nhiều người. kính trọng từ học sinh của tôi và cha mẹ của chúng. Ít nhất, được nhớ tới và tôn trọng là một biểu hiện cho thấy nỗ lực của bạn đã thành công. Tôi đang cố hết sức để theo đuổi ước mơ của mình, phần lớn thời gian tôi dành ra là để học tập. Tôi sẽ bước sang tuổi 17 tháng 9 này, tôi hy vọng 2 năm sau, tôi có thể là một sinh viên Đại học Sư phạm và tôi thực sự muốn, trong hơn 5 hoặc 6 năm sau đó, tôi sẽ đạt được ước mơ trở thành giáo viên tiểu học của mình.

Xem thêm các bài về ước mơ của bạn bằng tiếng Anh khác

Writing - Viết bài luận tiếng Anh