Soạn bài Viết đơn ngắn gọn nhất lớp 6

Viết đơn là một hình thức văn bản phổ biến trong đời sống, chúng thường được sử dụng để nêu lên một nguyện vọng hay một yêu cầu nào đó mong muốn được tổ chức, đoàn thể hay cá nhân có thẩm quyền giải quyết. Qua bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ được học về cách lập, tạo một văn bản theo hình thức viết đơn và trình bày một văn bản hoàn chỉnh. Để làm được những điều đó, hôm nay mình sẽ hưỡng dẫn các bạn soạn bài Viết đơn một cách ngắn gọn nhất. Hy vọng, qua bài viết các bạn có thể nắm được cách trình bày một kiểu văn bản theo hình thức này và biết cách ứng dụng trong đời sống. Hướng dẫn soạn bài Viết đơn ngắn gọn lớp 6 để các bạn tham khảo cho việc soạn bài ở nhà của mình và làm tốt bài tập trên lớp

Các bài soạn trước đó:

SOẠN BÀI VIẾT ĐƠN LỚP 6 NGẮN GỌN

I. Khi nào cần viết đơn?

Câu 1/131 SGK Ngữ văn 6 tập 2

Qua những ví dụ trên, ta có thể rút ra nhận xét về những trường hợp cần viết đơn là:

 • Khi có một nhu cầu, hay cần nêu lên nguyện vọng ... mong muốn được các tổ chức, đoàn thể hay cá nhân có quyền hạn giải quyết ta có thể viết đơn lên để trình bày quan điểm của mình.

Câu 2/131 SGK Ngữ văn 6 tập 2

Những trường hợp cần viết đơn là

 • Chiều nay, các bạn đến học nhóm tại nhà em, do sơ suất, kẻ gian đã lấy mất chiếc xe đạp của em. Viết đơn gửi cơ quan công an.
 • Nhà trường mới mở một lớp học nhạc và họa, em rất muốn theo học. Viết đơn gửi ban giám hiệu nhà trường
 • Gia đình chuyển chỗ ở, em muốn học tiếp lớp 6 ở chỗ mới đến. Viết đơn gửi ban giám hiệu nhà trường cũ và trường mới.

II. Các loại đơn và những nội dung không thể thiếu trong đơn

Câu 1/131 SGK Ngữ văn 6 tập 2

Đọc các ví dụ

Câu 2/131 SGK Ngữ văn 6 tập 2

Các mục trong đơn được trình bày theo thứ tự như sau

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Địa điểm, ngày tháng viết đơn
 • Tên đơn
 • Đơn gửi cho ai
 • Lý do, múc đích gửi cho ai?
 • Chữ ký cam đoan

Điểm giống và khác nhau giữa hai loại đơn

Giống nhau:

 • Đều có bố cục (mở đầu, kết thúc) và thứ tự sắp xếp giống nhau

Khác nhau

Đơn theo mẫu:

 • Thường được in sẵn, phần thông tin người viết thường được để trống và liệt kê khá đầy đủ, người làm đơn thường phải tự điền thông tin của mình vào.
 • Phần nguyện vọng của người làm đơn được để ngắn gọn.

Đơn không theo mẫu:

 • Không có mẫu sẵn, thường người làm đơn phải tự viết tay .
 • Thông tin của người viết không cần quá đầy đủ như đơn theo mẫu.
 • Nội dung làm đơn: Viết một cách chính xác, đầy đủ (nguyên nhân, lý do, cam kết)

III. Cách viết đơn

1. Viết đơn theo mẫu

Điền những thông tin bản thân theo những mục trong sách giáo khoa

2. Viết đơn không theo mẫu

Các bài soạn tiếp theo:

Xem thêm các bài về Viết đơn khác

Soạn văn lớp 6 ngắn gọn