Bài 4: Trùng roi | Giải bài tập Sinh học 7 SGK chi tiết đầy đủ

Trùng roi xanh thuộc ngành động vật nguyên sinh sống trong nước ao, hồ, đầm, ruộng kể cả các vũng nước mưa. Các em đã bao giờ nhìn thấy nhưng váng nước màu xanh nổi lên trên mặt ao chưa? Đó chính là do nhiều trùng roi kết hợp lại tạo thành một tập đoàn trùng roi xanh. Cơ thể trùng roi xanh là một tế bào có kích thước hiển vi ( khoảng 0,05 mm) nên khó nhìn thấy từng cơ thể trùng roi bằng mắt thường. Bài 4: Trùng roi sẽ giúp các em biết về cấu tạo, di chuyển, cách thức dinh dưỡng, sinh sản của trùng roi và tập đoàn trùng roi. Dưới đây là hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa Sinh học 7 Bài 4: Trùng roi. Hướng dẫn các em học sinh giải bài tập sách giáo khoa Sinh học 7 Bài 4: Trùng roi đầy đủ, chính xác nhất trên wikihoc.com.

Các bài viết liên quan tới chủ đề Trùng roi đáng chú ý:

Giải bài tập Sinh học 7 Bài 4: Trùng roi chi tiết

I. Trả lời các câu hỏi lý thuyết

Câu hỏi thảo luận số 1 (sgk sinh học 6/ trang 17)

- Dựa vào hình 4.2, diễn đạt bằng lời 6 bước sinh sản phân đôi của trùng roi xanh:

 • B1: Tích lũy chất dinh dưỡng để chuẩn bị phân đôi.
 • B2: Lông và nhân phân đôi trước.
 • B3: Các bào quan còn lại bắt đầu phân đôi: không bào co bóp, điểm mắt, hạt diệp lục.
 • B4: Trùng roi bắt đầu tách đôi.
 • B5: Trùng roi tiếp tục tách đôi.
 • B6: Hình thành 2 trùng roi.

Câu hỏi thảo luận số 2 (sgk sinh học 6/ trang 18)

- Trùng roi xanh tiến về phía ánh sáng nhờ:

Diệp lục              X                                 Roi và điểm mắt

- Trùng roi xanh giống tế bào thực vật ở chỗ:

Có diệp lục          X                                          Có thành xenlulozo             X

Có roi                                                               Có điểm mắt

Câu hỏi thảo luận số 3 (sgk sinh học 6/ trang 19)

 Tập đoàn trùng roi dù có nhiều tế bào nhưng vẫn chỉ là một nhóm động vật đơn bào vì mỗi tế bào vẫn vận động và dinh dưỡng độc lập. Tập đoàn trùng roi được coi là hình ảnh của mối quan hệ về nguồn gốc giữa động vật đơn bào và động vật đa bào.

II. Giải bài tập câu hỏi cuối trang

Câu 1 (sgk sinh học 7/ trang 19)

 - Trùng roi xanh là động vật đơn bào rất nhỏ, thường sống trong nước ao, hồ, đầm, ruộng, và cả các vũng nước mưa, chúng tạo thành các váng xanh trên bề mặt.

   - Ta có thể gặp chúng trong bình nuôi cấy Động vật nguyên sinh ở phòng thí nghiệm.

Câu 2 (sgk sinh học 7/ trang 19)

 Trùng roi giống và khác thực vật:

- Trùng roi giống thực vật:

 • Cấu tạo từ tế bào.
 • Có khả năng tự dưỡng.
 • Trong tế bào có các thành phần đặc trưng: không bào, nhân, nguyên sinh chất, diệp lục.

- Trùng roi khác thực vật

 •    Có khả năng di chuyển (roi xoáy trong nước giúp trùng roi di chuyển).
 •    Có khả năng dị dưỡng (sống ở môi trường không có ánh sang lâu ngày, trùng roi có thể đồng hóa các chất hữu cơ từ xác sinh vật để lấy dinh dưỡng).
 •    Có khả năng nhận biết ánh sáng (nhờ điểm mắt ở gốc roi)
 •    Có roi.

Câu 3 (sgk sinh học 7/ trang 19)

Trùng roi di chuyển bầng cách xoáy vào nước khiến cơ thể trùng roi vừa tiến vừa xoay mình.