Viết đoạn văn bài dự báo thời tiết bằng tiếng Anh hay có dịch

Dự báo thời tiết là 1 bản tin quen thuộc sau mỗi chương trình thời sự hoặc một số chương trình dự báo thời tiết sẽ nhiều hơn nếu có bão hoặc yếu tố thời tiết xấu xảy ra. Vậy làm sao để viết 1 bản tin dự báo thời tiết bằng tiếng anh các bạn sẽ phải làm quen một số từ vựng ở mảng thời tiết để viết tốt bài luận về vấn đề này.

Các bài viết liên quan tới chủ đề dự báo thời tiết đáng chú ý:

Dự báo thời tiết là một bản tin quen thuộc mà chúng ta xem hằng ngày, và nếu chúng ta chú ý, chúng ta có thể học được rất nhiều từ mới về thời tiết và khí hậu trong bảng tin đó. Hãy thử vận dụng những từ vựng đã được học để viết một bài dự báo ngắn về thời tiết sau khi cùng tham khảo hai ví dụ đơn giản sau nhé.

Bài luận 1. Viết bài dự báo thời tiết bằng tiếng Anh

Vocabulary:

  • Forecast (n): Dự báo trước.
  • Vision (n): Tầm nhìn.
  • Heat (n): Nền nhiệt, sức nóng.
  • Liquid (n): Chất lỏng.
  • Shower (n): Mưa rào.
  • Latitude (n): Vĩ độ - Longitude (n): Kinh độ.
  • Urgent (adj): Khẩn cấp.
  • Shelter (n): Nơi ẩn nấp.

Hello everyone, this is the weather forecast in the East Sea area on Sunday, 22nd of September. The morning and afternoon will have beautiful weather with very little clouds; the vision will be over 10km. East wind strength falls in between 3 and 4 level creating a quite water surface. The heat may raise after 12PM with the temperature goes up to nearly 38 degrees, so please pay attention to your liquid consuming. At 3 PM there will be local shower from 16 to 18 degrees latitude with light wind, but the shower will not last long. At about 6 PM in the evening, there will be a low pressure area from 10 to 13 degrees latitude which causes shower and windstorm along the coast of the South East Sea. All boats need to pay attention when getting into this region and turn on urgent signal whenever needed. Heavy rain may appear after midnight, we recommend that all boats should find shelter and wait for the next morning when the rain stops. Residents near the sea coast also need to have preparation as the sea level may raise higher than usual with strong waves.

Dịch:

Xin chào mọi người, đây là bản tin dự báo thời tiết ở khu vực Biển Đông vào Chủ nhật, ngày 22 tháng 9. Buổi sáng và buổi trưa sẽ có thời tiết đẹp với rất ít mây; tầm nhìn xa hơn 10km. Sức gió đông rơi vào khoảng từ cấp 3 đến cấp 4 khiến mặt nước biển khá tĩnh lặng. Nền nhiệt có thể tăng sau 12 giờ với nhiệt độ lên đến gần 38 độ, vì vậy hãy chú ý đến việc tiêu thụ nước của bạn. Lúc 3 giờ chiều sẽ có mưa rào cục bộ từ 16 đến 18 độ vĩ với gió nhẹ, nhưng mưa rào sẽ không kéo dài. Vào khoảng 6 giờ chiều sẽ có một khu vực áp thấp từ 10 đến 13 độ vĩ độ gây ra mưa và gió bão dọc theo bờ Biển Đông. Tất cả các tàu thuyền cần chú ý khi vào khu vực này và bật tín hiệu khẩn cấp bất cứ khi nào cần thiết. Mưa lớn có thể xuất hiện sau nửa đêm, chúng tôi khuyên tất cả các tàu thuyền nên tìm nơi trú ẩn và đợi cho đến sáng hôm sau khi hết mưa. Cư dân gần bờ biển cũng cần phải có sự chuẩn bị vì mực nước biển có thể tăng cao hơn bình thường đi kèm với sóng mạnh.

Bài luận 2. Viết đoạn văn dự báo thời tiết bằng tiếng Anh

Vocabulary:

  • Freezing (adj): Đông cứng.
  • Scatter (v): Rải, rắc, gieo.

As the main news is over, this is time for the weather forecast of the weekend. Hanoi capital continue to get cold air which flows from the North, the temperature may drop under 15 degrees, so citizens should keep the bodies warm. There will be no rain for the next to days with a hope that the sunlight will come back on Monday. The area around Hanoi will also be affected by this cold air, but the temperature will be a little bit higher, about 18 to 19 degrees in the morning and 15 to 17 degrees in the evening. While the North of Vietnam is freezing like it is in the middle of the winter, the weather in Ho Chi Minh City is ideal for people to go out and enjoy the weekend. The realistic temperature on the roads will be high after 12PM, about 38 degrees, so citizens should only go out if needed. In the evening, there will be scattered shower so the atmosphere will be cool down. The next day will also be a sunny day, so people in Saigon can enjoy weekend at its best. Thank you for your attention, coming next is the daily Sport News.

Dịch:

Vậy là phần tin tức chính đã kết thúc, bây giờ là thời điểm cho bản tin dự báo thời tiết cuối tuần. Thủ đô Hà Nội tiếp tục đón nhận không khí lạnh thổi từ phía Bắc, nhiệt độ có thể giảm xuống dưới 15 độ, vì vậy người dân nên giữ cho cơ thể ấm áp. Những ngày tiếp theo sẽ không có mưa với hy vọng rằng ánh mặt trời sẽ trở lại vào thứ hai. Khu vực xung quanh Hà Nội cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh này, nhưng nhiệt độ sẽ cao hơn một chút, khoảng 18 đến 19 độ vào buổi sáng và 15 đến 17 độ vào buổi tối. Trong khi miền Bắc Việt Nam bị đóng băng như đang ở giữa mùa đông, thời tiết ở Thành phố Hồ Chí Minh quả thật lý tưởng để mọi người ra ngoài và tận hưởng cuối tuần. Nhiệt độ thực tế trên các con đường sẽ cao sau 12 giờ, vào khoảng 38 độ, vì vậy người dân chỉ nên đi ra ngoài nếu cần thiết. Vào buổi tối, sẽ có mưa rào rải rác nên bầu không khí sẽ được làm mát lại. Ngày hôm sau cũng sẽ là một ngày nắng đẹp, nên mọi người ở Sài Gòn có thể tận hưởng cuối tuần một cách tốt nhất. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị, tiếp theo là tin tức thể thao thường nhật.

Xem thêm các bài về dự báo thời tiết khác

Writing - Viết bài luận tiếng Anh