Ô nhiễm môi trường sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, cuộc sống của con người. Với 16 Đoạn văn tiếng Anh về ô nhiễm môi trường, kèm dịch sẽ giúp các em rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn Tiếng Anh thật tốt.

Đoạn văn tiếng Anh về ô nhiễm môi trường (16 mẫu)

16 đoạn văn về ô nhiễm môi trường bằng tiếng Anh ngắn gọn, các em dễ dàng viết đoạn văn tiếng Anh về ô nhiễm môi trường nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường đất, ô nhiễm tiếng ồn…. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của wikihoc.com để hoàn thiện đoạn văn của mình:

Dàn ý viết đoạn văn về ô nhiễm môi trường

  • Giới thiệu tổng quát vấn đề ô nhiễm môi trường muốn bàn luận
  • Nguyên nhân dẫn đến vấn đề này
  • Hậu quả là gì
  • Giải pháp khắc phục

Đoạn văn về ô nhiễm đất bằng Tiếng Anh

Tiếng Anh

Soil pollution is an example of our negative impacts on the environment. Due to modern farming practices and the abuse of chemical pesticides, the soil is losing more and more crucial minerals and microorganisms in it. As a result, the quality of soil is rapidly degraded. Arable land will turn into desert or be lost to erosion and water logging. Furthermore, the soil is also polluted by improper disposal of waste or heavy metals from factories and power plants. These substances will enter the waterways and then our food chain, which gradually do harm to our health. To solve the problem, plants must build proper waste disposal systems and people should avoid using harmful chemicals in farming.

Tiếng Việt

Ô nhiễm đất là một ví dụ về tác động tiêu cực của chúng ta đối với môi trường. Do các hoạt động canh tác hiện đại và việc lạm dụng thuốc trừ sâu hóa học, đất ngày càng mất đi nhiều khoáng chất và vi sinh vật quan trọng trong đó. Kết quả là chất lượng đất bị suy thoái nhanh chóng. Đất canh tác sẽ biến thành sa mạc hoặc bị xói mòn và mất nước. Hơn nữa, đất cũng bị ô nhiễm do xử lý chất thải hoặc kim loại nặng không đúng cách từ các nhà máy và nhà máy điện. Những chất này sẽ đi vào đường nước và sau đó là chuỗi thức ăn của chúng ta, dần dần gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Để giải quyết vấn đề này, các nhà máy phải xây dựng hệ thống xử lý chất thải phù hợp và người dân nên tránh sử dụng các hóa chất độc hại trong canh tác.

Đoạn văn ô nhiễm không khí bằng Tiếng Anh

 Tiếng Anh

Air pollution is one of the most important pollution that humans need to understand and prevent, because it is the cause of global warming. Recently, Hanoi has announced that air pollution is at an alarming level with gray skies, which can directly affect human health. The main reason is due to human activities from means of transport, industrial production and weather factors. Our country is taking measures such as minimizing private vehicles, removing old vehicles, preventing dust at construction sites and not burning products that generate emissions that are toxic to the environment, at the same time planting many trees…. A fresh sky and air is what everyone wants, but to get that, people need to raise their awareness, contribute to protecting the environment and protect us.

 Tiếng Việt

Ô nhiễm không khí là một trong những ô nhiễm quan trọng nhất mà con người cần phải hiểu biết và ngăn chặn nó, bởi vì nó là nguyên nhân dẫn đến Trái đất nóng lên. Mới đây, Hà Nội đã công bố rằng tình trạng ô nhiễm không khí đang ở ngưỡng báo động với bầu trời xám xịt, có thể bị ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người. Nguyên nhân chính là do hoạt động của con người từ các phương tiện giao thông, sản xuất công nghiệp và yếu tố thời tiết. Nước ta đang có những biện pháp như giảm thiểu phương tiện giao thông cá nhân, loại bỏ các phương tiện cũ, ngăn ngừa bụi tại các công trường xây dựng và không đốt các sản phẩm sinh ra khí thải gây độc cho môi trường, đồng thời trồng nhiều cây xanh…. Một bầu trời không khí trong lành là điều ai cũng mong muốn, nhưng để được điều đó, con người cần phải nâng cao ý thức, góp phần bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cho chúng ta.

Đoạn văn về ô nhiễm môi trường bằng Tiếng Anh

Tiếng Anh

Environmental pollution has become a controversial issue that puts severe pressure on our rhythm of life. The pollution on Earth has reached such an alarming level that immediate involvement from governments and individuals collaboration now are of great importance. First and foremost, industrial activities are considered to be the main cause for air pollution. Along with the global industrialization, the burning of fossil fuels, motor vehicles and factories are contaminating the air by their emission of harmful fumes. In the second place, pervasive deforestation for land use, overuse of fertilizers and the dumping pollutants such as plastic or non- biodegradable packing in the ground has affected the ecosystem and led to soil pollution. This puts bad long- term effects on vegetation and soil fertility. Serious attempt to relieve the effects of pollution and preserve the environment need to be made as soon as possible. Governments can monitor the exhaust purification process of large factories so that they can prevent dangerous exhaust from the environment. Moreover, stricter regulations and laws against forests exploitation can help preserve pristine environment. Individuals should be responsible and raise awareness for the protection of environment. In conclusion, pollution has increasingly become a threat to the globe, directly affects our life and for the sake of environment and all citizens around the world, we should work hand in hand to protect our friendly house- the earth.

Tiếng Việt

Ô nhiễm môi trường đã và đang trở thành vấn đề gây tranh cãi và nó đã gây ra nhiều khó khăn áp lực lên cuộc sống của chúng ta. Tình trạng ô nhiễm môi trường trên trái đất đã chạm đến mức báo động vì vậy hiện tại những giải pháp cấp thiết từ chính phủ cũng như sự hợp tác của mỗi cá nhân là vô cùng quan trọng. Điều đầu tiên nói đến, những hoạt động công nghiệp được coi là nguyên nhân chính cho việc ô nhiễm không khí. Cùng với sự nóng lên toàn cầu, sự đốt cháy những nhiên liệu hoá thạch, các phương tiện xe cộ và các nhà máy đang làm ô nhiễm không khí bằng sự thải ra những khí độc hại. Điều thứ hai, sự phá rừng bừa bãi cho việc sử dụng đất, lạm dụng phân bón và sự thải ra những chất gây ô nhiễm như túi bóng hoặc những túi không thể phân hủy xuống đất đã ảnh hưởng nhiều đến hệ sinh thái và dẫn đến sự ô nhiễm đất. Điều này đã để lại những ảnh hưởng tiêu cực lâu dài lên hệ thực vật và sự phì nhiêu của đất. Những giải pháp cấp thiết để làm giảm tác hại của ô nhiễm môi trường và giữ gìn môi trường cần được đưa ra sớm nhất có thể. Chính phủ có thể quản lí quá trình xử lí các chất độc hại của các nhà máy lớn vì vậy họ có thể ngăn chặn những chất ô nhiễm ra ngoài môi trường. Hơn nữa, những quy định và luật lệ nghiêm khắc hơn đối với sự khai thác rừng có thể giúp bảo tồn môi trường tự nhiên. Các cá nhân cũng cần phải có trách nhiệm và nâng cao ý thức về việc bảo vệ môi trường. Kết lại, ô nhiễm môi trường đang nhanh chóng trở thành một mối nguy hiểm với toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của chúng ta, và vì lợi ích của môi trường cũng như của công dân trên toàn thế giới, chúng ta cần chung tay bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta- trái đất.

Đoạn văn tiếng Anh về ô nhiễm nguồn nước

Tiếng Anh

After three industrial revolutions, human keeps on taking steps to develop modern technology, making themselves the dominant species on the Earth. However, there is a high price to pay since pollution has become one of the most serious problems we have to confront. The first factor that is under great strain is the source of water. In the modern times, a number of factories have been built, leading to a huge amount of waste that needs to be dealt with. But with a lack of sewage treatment systems, most of this is dumped directly into rivers or lakes, destroying marine life. In addition, oil spills from tanker ship accidents also contribute to water population, which killed thousands of seabirds and aquatic animals. Not only water, the air is also contaminated seriously. It is shown that most of the amount of carbon dioxide released into the atmosphere comes from coal burning power plants and motor vehicles, causing global warming and greenhouse effect. The situation became worse since our green lungs have been damaged seriously due to the alarming rate of deforestation. As a result of air pollution, human health can be threatened and put at risk of respiratory problems and hives. Last but not least, soil pollution is another example of our negative impacts on the environment. With modern farming practices and the abuse of chemical pesticides, the quality of soil is increasingly degraded on account of the loss of important minerals and microorganisms in it. Moreover, it can be polluted by improper disposal of waste or heavy metals from factories and power plants. These substances will enter the waterways and then our food chain, which gradually do harm to our health. In all likelihood, arable land will turn into desert or be lost to erosion and water logging. To conclude, the environment is polluted at a high rate, affecting our life negatively in many ways. Therefore, there is a need to take measures to save the Earth before it is too late.

Tham khảo thêm:   Nướng cá bằng nồi chiên không dầu, lò nướng, lò vi sóng, cách nào tốt hơn?

Tiếng Việt

Trải qua ba cuộc cách mạng công nghiệp, con người vẫn đang tiếp tục từng bước phát triển nền công nghệ hiện đại, khẳng định vị thế bá chủ của mình trên Trái Đất. Tuy nhiên, điều gì cũng có cái giá của nó, và hệ quả chính là tình trạng ô nhiễm môi trường – một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất mà chúng ta đang phải đối mặt. Nhân tố đầu tiêng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của ô nhiễm là nguồn nước. Trong thời kì hiện đại, hàng loạt các nhà máy, xí nghiệp được xây dựng, khiến cho một lượng ngày càng lớn nước thải xả ra cần được xử lý. Nhưng do thiếu các hệ thống xử lý, hầu hết số chất thải này đều được xả trực tiếp ra sông hồ, phá hủy môi trường nước và các sinh vật sống ở đó. Bên cạnh đó, sự cố tràn dầu trên biển do tai nạn của các thuyền chở dầu cũng góp phần làm cho tình trạng ô nhiễm thêm xấu đi, dẫn đến cái chết của nhiều loài chim biển cũng như các sinh vật dưới nước. Không chỉ có nguồn nước mà cả không khí cũng đang bị ô nhiễm nặng nề. Theo ước tính, phần lớn lượng khí CO2 được thải ra từ các nhà máy nhiệt điện và phương tiện giao thông, gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu và hiệu ứng nhà kính. Tình hình trở nên xấu hơn khi lá phổi xanh của Trái Đất đang bị tàn phá một cách nghiêm trọng do nạn chặt phá rừng gia tăng ở mức báo động. Hậu quả của thực trạng ấy là sự đe dọa đến sức khỏe con người, làm tăng nguy cơ bị mắc các bệnh về da liễu và hệ hô hấp. Ô nhiễm đất cũng là một ví dụ khác về tác động tiêu cực của con người tới môi trường. Với các phương pháp canh tác hiện đại và sự lạm dụng thuốc trừ sâu trong nông nghiệp, chất lượng đất ngày càng giảm sút do thiếu các khoáng chất và vi sinh vật cần thiết. Hơn nữa, đất cũng bị ô nhiễm do xử lý rác thải chưa đúng hoặc nhiễm các kim loại nặng từ các nhà máy xí nghiệp. Những chất này sẽ ngấm vào nguồn nước và sau đó là chuỗi thức ăn của chúng ta, gây ra những hậu quả khó lường đối với sức khỏe con người. Không chỉ vậy, những vùng đất có thể trồng trọt được sẽ sớm biến thành hoang mạc hoặc bị thu hẹp lại do xói mòn và úng nước. Có thể thấy, tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng ảnh hưởng xấu đến cuộc sống con người trên nhiều phương diện. Do đó, cần phải đưa ra các giải pháp tối ưu để bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta trước khi quá muộn.

Đoạn văn về ô nhiễm không khí bằng tiếng Anh ngắn gọn

Tiếng Anh

Many international organisations have warned us about low air quality index in many countries. The first reason for this problem is the huge amount of carbon dioxide in the air. Most of the carbon dioxide released into the atmosphere comes from coal burning power plants and vehicles. Moreover, the situation became worse since our green lungs have been damaged seriously due to the alarming rate of deforestation. Due to air pollution, it affects human health. It is crucial that we find solutions to reduce air pollution such as planting trees or using public means of transport,…

Tiếng Việt

Nhiều tổ chức quốc tế đã cảnh báo chúng ta về chỉ số chất lượng không khí thấp ở nhiều quốc gia. Lý do đầu tiên cho vấn đề này là lượng khí CO2 khổng lồ trong không khí. Phần lớn lượng khí cacbonic thải vào khí quyển đến từ các nhà máy điện đốt than và các phương tiện giao thông. Hơn nữa, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi lá phổi xanh của chúng ta bị tổn hại nghiêm trọng do nạn phá rừng đang ở mức báo động. Điều cốt yếu là chúng ta phải tìm ra các giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm không khí như trồng cây xanh, sử dụng các phương tiện giao thông công cộng,…

Bài viết về ô nhiễm không khí

Tiếng Anh

Air pollution happens when harmful substances pollutants are released into the air – inside our homes or outside. This can damage our bodies and even increase our chances of getting certain diseases. Air pollution can happen from natural sources like wildfires, dust, and volcano eruptions. But mostly, our human actions cause pollution from things like power plants that burn fossil fuels, fertilizers and animal waste from farming, wood burning stoves, driving cars, flying planes, and more. Pollutants in the air can enter our lungs and blood system, which increases our risk of heart diseases, respiratory diseases, and lung cancer. Being exposed to air pollution over a long period of time can change our brain structure and lower our ability to do well in school and focus during exams. More countries are monitoring air pollution and taking action to reduce air pollution than ever before.

Tiếng Việt

Ô nhiễm không khí xảy ra khi các chất độc hại gây ô nhiễm được thải vào không khí – bên trong nhà của chúng ta hoặc bên ngoài. Điều này có thể gây hại cho cơ thể chúng ta và thậm chí làm tăng khả năng mắc một số bệnh. Ô nhiễm không khí có thể xảy ra từ các nguồn tự nhiên như cháy rừng, bụi và phun trào núi lửa. Nhưng hầu hết, hành động của con người chúng ta gây ra ô nhiễm từ những thứ như nhà máy điện đốt nhiên liệu hóa thạch, phân bón và chất thải động vật từ nông nghiệp, bếp đốt củi, lái ô tô, máy bay bay, v.v. Các chất ô nhiễm trong không khí có thể xâm nhập vào phổi và hệ thống máu của chúng ta, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, bệnh hô hấp và ung thư phổi. Tiếp xúc với ô nhiễm không khí trong một thời gian dài có thể thay đổi cấu trúc não của chúng ta và làm giảm khả năng học tốt và tập trung trong các kỳ thi. Nhiều quốc gia đang theo dõi ô nhiễm không khí và hành động để giảm ô nhiễm không khí hơn bao giờ hết.

Viết đoạn văn tiếng Anh về ô nhiễm không khí

Tiếng Anh

Nowadays, pollution is a popular term with everyone in the world and air pollution is one type of pollution. The definition of air pollution is one such form that refers to the contamination of the air, irrespective of indoors or outside. A physical, biological or chemical alteration to the air in the atmosphere can be termed as pollution. There are some main reasons which cause air contamination such as burning of fossil fuels, agricultural activities, exhaust from factories and industries, mining operations, and indoor air pollution. Air pollution always has bad effects on our life. Harmful gases, dust, and smoke enter into the atmosphere and make it difficult for plants, animals and humans to survive. We also can see some examples of the result of air contamination which occurs around us as global warming, acid rain, and depletion of ozone layer. The effects of air pollution are alarming, so governments over the world should have suitable policies of protecting the environment, especially air quality to create a clean world for our generation in the future.

Tiếng Việt

Ngày nay, ô nhiễm là một thuật ngữ phổ biến với tất cả mọi người trên thế giới và ô nhiễm không khí là một trong những loại ô nhiễm. Định nghĩa về ô nhiễm không khí là một trong những dạng đề cập đến sự ô nhiễm của không khí, không phân biệt trong nhà hay bên ngoài. Sự thay đổi vật lý, sinh học hoặc hóa học đối với không khí trong bầu khí quyển có thể được gọi là ô nhiễm. Có một số nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí như đốt nhiên liệu hóa thạch, hoạt động nông nghiệp, khí thải từ các nhà máy và ngành công nghiệp, hoạt động khai thác và ô nhiễm không khí trong nhà. Ô nhiễm không khí luôn có những tác động xấu đến cuộc sống của chúng ta. Khí độc hại, bụi và khói đi vào bầu khí quyển và làm cho thực vật, động vật và con người khó tồn tại. Chúng ta cũng có thể xem một số ví dụ về kết quả của ô nhiễm không khí xảy ra xung quanh chúng ta như sự nóng lên toàn cầu, mưa axit và sự suy giảm tầng ôzôn. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí là đáng báo động, vì vậy các chính phủ trên thế giới cần có những chính sách phù hợp về bảo vệ môi trường, đặc biệt là chất lượng không khí để tạo ra một thế giới trong sạch cho thế hệ chúng ta trong tương lai.

Đoạn văn tiếng Anh về ô nhiễm không khí

Tiếng Anh

Nowadays, big cities are facing with air pollution, one of the most serious global issues. One of the causes is vehicular traffic. The combustion of the automobile fuel whether it is diesel or petrol, that powers a vehicle, leads to the release of poisonous gases released through the exhaust of the vehicle. Smoke generated by factories is also let out into the air leading to pollution. Moreover, the burning of fossil fuels such as coal, as also the burning of wood for cooking, and of farm wastes lead to harmful smoke polluting the air. Air pollution always has bad effects on our life. People around the world are suffering from respiratory and cardiac problems, and diseases such as cancer affecting other organs of the body too. To improve the air quality, people should plant more trees and use pubic transports instead of private vehicles.

Tham khảo thêm:   Chiên bánh tiêu bằng nồi chiên không dầu hay chảo chống dính tốt hơn?

Tiếng Anh

Ngày nay, các thành phố lớn đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, một trong những vấn đề toàn cầu đáng bận tâm. Một trong những nguyên nhân là do phương tiện giao thông. Quá trình đốt cháy nhiên liệu ô tô dù là dầu diesel hay xăng đều cung cấp năng lượng cho xe, dẫn đến việc giải phóng các khí độc thải ra qua ống xả của xe. Khói thải của các nhà máy cũng được thải ra không khí dẫn đến ô nhiễm. Hơn nữa, việc đốt các nhiên liệu hóa thạch như than, cũng như đốt củi để nấu ăn và chất thải nông trại dẫn đến khói độc hại làm ô nhiễm không khí. Ô nhiễm không khí luôn có những ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của chúng ta. Mọi người trên khắp thế giới đang bị các vấn đề về hô hấp và tim, và các bệnh như ung thư ảnh hưởng đến các cơ quan khác của cơ thể. Để cải thiện chất lượng không khí, mọi người nên trồng thêm nhiều cây xanh và sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay vì phương tiện cá nhân.

Viết đoạn văn 8 – 10 câu về ô nhiễm môi trường bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Nowadays, pollution is a common term with everyone in the world and air pollution is one of the most polluting types. The definition of air pollution is one of the updated headings on air pollution, regardless of indoor or outdoor. The physical changes, biology or chemistry of the air in the atmosphere can be called pollution. There are a number of causes of air pollution such as fossil nature, agricultural activity, emissions from factories and industry, mining operations and indoor air pollution. Umbrella always has bad effects that affect our lives. Toxic gases, dust and smoke enter the atmosphere and make it difficult for plants, animals and humans to survive. We can also see some examples of the results of air pollution occurring around us such as global warming, acid rain, and ozone depletion. The effects of air pollution are reliable, so governments around the world need to have appropriate environmental protection policies, especially air quality to create a clean world, our system of the future.

Tiếng Việt

Ngày nay, ô nhiễm là một thuật ngữ phổ biến với tất cả mọi người trên thế giới và ô nhiễm không khí là một trong những loại ô nhiễm nhất. Định nghĩa về ô nhiễm không khí là một trong những tiêu đề cập nhật về ô nhiễm không khí, bất kể trong nhà hay ngoài trời. Những thay đổi vật lý, sinh học hoặc hóa học của không khí trong bầu khí quyển có thể được gọi là ô nhiễm. Có một số nguyên nhân gây ô nhiễm không khí như thiên nhiên hóa thạch, hoạt động nông nghiệp, khí thải từ các nhà máy và công nghiệp, hoạt động khai thác mỏ và ô nhiễm không khí trong nhà. Ô dù luôn có những tác hại xấu ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Khí độc, khói bụi xâm nhập vào bầu khí quyển và gây khó khăn cho sự tồn tại của thực vật, động vật và con người. Chúng ta cũng có thể xem một số ví dụ về kết quả của ô nhiễm không khí xảy ra xung quanh chúng ta như sự nóng lên toàn cầu, mưa axit và sự suy giảm tầng ôzôn. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí là đáng tin cậy, vì vậy các chính phủ trên thế giới cần có chính sách bảo vệ môi trường phù hợp, đặc biệt là chất lượng không khí để tạo ra một thế giới trong sạch, thế hệ tương lai của chúng ta.

Đoạn văn về ô nhiễm nước bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

The rapid development of the economy has caused serious environmental pollution. The factor which is under great strain now is the source of water. This is because a large number of factories have been built, leading to a huge amount of waste that needs to be dealt with. However, many factories lack sewage treatment systems, so most of the waste is dumped directly into rivers or lakes. In addition, oil spills from tanker ship accidents also contribute to ocean population, which kills thousands of seabirds and sea animals. Furthermore, some people even dispose of the waste and throw trash into lakes and rivers. These actions are ideal conditions for bacterial, viral and parasitic diseases. They are spreading through polluted water and affecting human health. To solve the problem, there should be a proper waste disposal system. Raising awareness of people is also important.

Tiếng Việt

Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Yếu tố đang chịu nhiều áp lực hiện nay là nguồn nước. Đó là do một số lượng lớn nhà máy được xây dựng dẫn đến lượng rác thải rất lớn cần phải xử lý. Tuy nhiên, nhiều nhà máy thiếu hệ thống xử lý nước thải nên phần lớn rác thải được đổ thẳng ra sông, hồ. Ngoài ra, dầu tràn do tai nạn tàu chở dầu cũng góp phần vào quần thể đại dương, giết chết hàng ngàn loài chim biển và động vật biển. Hơn nữa, một số người còn vứt rác và vứt rác xuống sông hồ. Những hành động này là điều kiện lý tưởng cho các bệnh do vi khuẩn, virus và ký sinh trùng. Chúng lây lan qua nguồn nước ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Để giải quyết vấn đề, cần có một hệ thống xử lý chất thải phù hợp. Việc nâng cao nhận thức của người dân cũng rất quan trọng.

Đoạn văn tiếng Anh về ô nhiễm nước

Tiếng Anh

Water pollution is among one of the most concerning problem facing the world today. There are some causes of water pollution. The first reason is the daily activities of everyone when somebody disposes the waste in wrong places. Besides, the the operation of the plant also pollutes the water, because industrial waste water has not been treated. Moreover, increasing population is creating many issues but it also plays negative role in polluting the water. It leads to increase in solid waste generation, which is discharged in to rivers. These actions are ideal conditions for bacterial, viral and parasitic diseases. They are spreading through polluted water and affecting human health. To solve the problems, there should be proper waste disposal system and waste should be treated before entering in to river. Educational and awareness programs should be organized to control the pollution.

Tiếng Việt

Ô nhiễm nước là một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất mà thế giới phải đối mặt ngày nay. Có một số nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước. Nguyên nhân đầu tiên là do sinh hoạt hàng ngày của mọi người khi ai đó vứt rác không đúng nơi quy định. Bên cạnh đó, vận hành của nhà máy còn gây ô nhiễm nguồn nước, do nước thải công nghiệp chưa được xử lý. Hơn nữa, dân số ngày càng tăng đang tạo ra nhiều vấn đề và nó cũng đóng vai trò tiêu cực trong việc gây ô nhiễm nguồn nước. Nó dẫn đến sự gia tăng phát sinh chất thải rắn, được thải ra sông. Những hành động này là điều kiện lý tưởng cho các bệnh do vi khuẩn, vi rút và ký sinh trùng. Chúng đang lây lan qua nguồn nước ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần có hệ thống xử lý chất thải thích hợp và chất thải phải được xử lý trước khi đổ ra sông. Các chương trình giáo dục và nâng cao nhận thức nên được tổ chức để kiểm soát ô nhiễm.

Đoạn văn tiếng Anh về ô nhiễm tiếng ồn

Tiếng Anh

Noise pollution is one of the most serious global issues. It is generally defined as regular exposure to elevated sound levels that may lead to adverse effect in humans or other living organisms. There are many causes leading noise pollution such as construction activities, noise from transportation or industrial buildings and so on. Noise has a direct effect on human hearing and if exposed to noise for a long time, it will be easy to lose hearing, affecting the nervous system and health of each person. Noise pollution also causes memory loss, high blood pressure, and severe mental effects. To reduce the problem, strict legislative measures need to be enforced to curb the menace of noise pollution. More specifically, noise standards should be strictly followed in all forms of activities.

Tiếng Anh

Ô nhiễm tiếng ồn là một trong những vấn đề nghiêm trọng trên toàn cầu. Nó thường được định nghĩa là sự tiếp xúc thường xuyên với mức âm thanh cao có thể dẫn đến tác dụng phụ đối với con người hoặc các sinh vật sống khác. Có nhiều nguyên nhân gây ô nhiễm tiếng ồn hàng đầu như hoạt động xây dựng, tiếng ồn từ giao thông vận tải hoặc các tòa nhà công nghiệp, v.v. Tiếng ồn có ảnh hưởng trực tiếp đến thính giác của con người và nếu tiếp xúc với tiếng ồn trong thời gian dài sẽ rất dễ bị suy giảm thính lực, ảnh hưởng đến hệ thần kinh và sức khỏe của mỗi người. Ô nhiễm tiếng ồn còn gây giảm trí nhớ, cao huyết áp, ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần. Để giảm thiểu vấn đề này, Các biện pháp pháp lý nghiêm ngặt cần được thực thi để hạn chế sự đe dọa của ô nhiễm tiếng ồn. Đặc biệt hơn, các tiêu chuẩn về tiếng ồn cần được tuân thủ nghiêm ngặt trong mọi hình thức hoạt động.

Tham khảo thêm:   Xu hướng uống nước yến mạch Oatzempic có thực sự giúp giảm cân không?

Đoạn văn tiếng Anh về ô nhiễm môi trường

Tiếng Anh

Nowadays, environmental pollution is a hot issue, causing huge waves in public. There are a lot of scientific studies on this issue. Do you know that the cause of pollution originates from the tasks seeming small in our daily lives such as littering, deforestation, or the direct discharge of smoke from vehicles, factory into the environment without treatment. However, if these actions are repeated many times, gradually, the amount of pollution is increasing and has the opposite impact on our lives. The manifestation of environmental pollution is an increase in the carbon footprint in the air, soil and water, which is a gas that does not sustain life. Environmental pollution is also a direct cause of global warming, leading to a series of phenomena, such as the greenhouse effect, ice caps melting, natural disasters such as droughts, floods, volcanic eruption and so on. The sea level is rising, more and more natural disasters occur, which threaten all species, make some of which be rare or extinct, break the ecological balance on the Earth. Human beings are not exception. We are breathing polluted air, eating unsafe food. In recent years, we have seen a dramatic increase in the number of people suffering from respiratory and digestive diseases. In conclusion, environmental pollution is a matter taking a lot of concern. It is time for us to take action to overcome this current issue, to protect our own lives.

Tiếng Việt

Ngày nay, ô nhiễm môi trường là một chủ đề nóng hổi, gây lên làn sóng trong dư luận. Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học về vấn đề này. Bạn biết không, nguyên nhân của ô nhiễm bắt nguồn từ những công việc tưởng chừng như rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta như xả rác bừa bãi, phá rừng làm rẫy, hay tù khói của xe cộ, các xí nghiệp thải trực tiếp qua môi trường mà không được xử lí. Tuy nhiên nếu những hành động này được lặp đi lặp lại nhiều lần, dần dần, lượng ô nhiễm ngày càng nhiều và tác động ngược lại đến với cuộc sống của chúng ta. Biểu hiện của ô nhiễm môi trường chính là sự tăng lên về nồng độ carbon trong không khí, đất và nước, đây là chất khí không duy trì sự sống. Ô nhiễm môi trường còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự nóng lên toàn cầu, dẫn đến hàng loạt hiện tượng như hiệu ứng nhà kính, băng tan hai cực, các thảm họa tự nhiên như hạn hán, lũ lụt, phun trào núi lửa,… Mực nước biển ngày càng dâng cao, ngày càng nhiều các thảm họa tự nhiên xuất hiện đã đe dọa đến tất cả các loài sinh vật, khiến một số loài trở nên khan hiếm hay thậm chí là tuyệt chủng, gây ra sự mất cân bằng sinh thái trên trái đất. Con người cũng không ngoại lệ. Chúng ta đang hít phải không khí ô nhiễm, ăn những thực phẩm chưa đảm bảo chất lượng. Những năm gần đây, chúng ta chứng kiến con số tăng lên đáng kể những người mắc phải các căn bệnh liên quan đến hệ hô hấp, tiêu hóa. Nói tóm lại, ô nhiễm môi trường đang là vấn đề đáng lo ngại. Đã đến lúc chúng ta phải bắt tay hành động khắc phục hiện trạng này, bảo vệ cuộc sống của chính chúng

ta.

Đoạn văn tiếng Anh về ô nhiễm đất

Tiếng Anh

Soil plays an important role in our life because it is the component where the sources of life like water and sunlight air come together. The pollution of this precious element has now turned into a global problem and not the only country’s concern. Soil pollution can be defined as the increase of persistent toxic elements in the soil like the presence of chemicals, salts, disease-causing agents, radioactive wastes, or anything that changes the soil’s quality and causes an adverse effect in the growth of the plant and on human health. Soil pollution can be reduced by proper regulated waste dumping and by avoiding littering, reduced use and throwing of toxic material, recycling of waste materials, decreasing the use of toxic fertilizers, pesticides, insecticides, and instead opting for organic products, stop deforestation by growing more plants (reforestation). It is our role as students to understand the importance of preserving the purity in soil and saving it from contamination by educating others on the matter through the spreading of awareness.

Tiếng Việt

Đất đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta vì nó là thành phần kết hợp các nguồn sống như nước và không khí ánh sáng mặt trời. Sự ô nhiễm của nguyên tố quý giá này đã trở thành một vấn đề toàn cầu và không phải là mối bận tâm duy nhất của một quốc gia nào đó. Ô nhiễm đất có thể được định nghĩa là sự gia tăng của các yếu tố độc hại khó phân hủy trong đất như hóa chất, muối, tác nhân gây bệnh, chất thải phóng xạ hoặc bất cứ thứ gì làm thay đổi chất lượng đất và gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của cây trồng và về sức khỏe con người. Ô nhiễm đất có thể được giảm thiểu bằng cách đổ chất thải đúng quy định và bằng cách tránh xả rác, giảm sử dụng và ném vật liệu độc hại, tái chế vật liệu phế thải, giảm sử dụng phân bón độc hại, thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, và thay vào đó chọn các sản phẩm hữu cơ, ngừng phá rừng bằng cách trồng trọt nhiều thực vật hơn (trồng lại rừng).Với vai trò là một học sinh, chúng ta phải hiểu được tầm quan trọng của việc giữ gìn độ tinh khiết trong đất và tránh ô nhiễm bằng cách giáo dục, đưa những thông tin chính xác cho những người khác về vấn đề này thông qua việc truyền bá nhận thức.

Viết đoạn văn về Water pollution có dịch

Tiếng Anh

Water pollution is the contamination of water bodies, usually as a result of human activities, in such a manner that negatively affects its legitimate uses. Water pollution reduces the ability of the body of water to provide the ecosystem services that it would otherwise provide. Water bodies include lakes, rivers, oceans, aquifers, reservoirs and groundwater. Water pollution results when contaminants are into these water bodies. Water pollution can usually be attributed to one of four sources: sewage, industry, agriculture, and urban runoff including storm water. Water pollution can also lead to water-borne diseases for people using polluted water for drinking, bathing, washing or irrigation.

Tiếng Việt

Ô nhiễm nước là sự ô nhiễm của các vùng nước, thường là do các hoạt động của con người, theo cách thức ảnh hưởng tiêu cực đến các mục đích sử dụng hợp pháp của nó. Ô nhiễm nước làm giảm khả năng cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái mà nó sẽ cung cấp. Các vùng nước bao gồm hồ, sông, đại dương, tầng chứa nước, hồ chứa và nước ngầm. Ô nhiễm nước là kết quả khi các chất gây ô nhiễm đi vào các vùng nước này. Ô nhiễm nước thường có thể do một trong bốn nguồn: nước thải, công nghiệp, nông nghiệp và dòng chảy đô thị bao gồm cả nước mưa. Ô nhiễm nguồn nước cũng có thể dẫn đến các bệnh truyền nhiễm qua nước cho những người sử dụng nước bị ô nhiễm để uống, tắm, giặt hoặc tưới tiêu.

Đoạn văn tiếng Anh về ô nhiễm môi trường sống hiện nay

Tiếng Anh

In recent years, the mass media have been reporting so much on environmental issues, attracting a great deal of attention from the public. In Vietnam, the most recently representative event is the mass death of fish from Ha Tinh province to Quang Tri province, causing huge damage to the government till hundreds of billion Dong, affecting the lives of inhabitants here. Not only Vietnam, some other countries in the region and in the world also suffer from severe environmental pollution. For example, in Beijing, China, the amount of air pollution is in excess of the permitted level, most of people here have to live with respiratory diseases. To overcome this current issue, the governments of many governments have the different measures to minimize the amount of pollution emitted to the environment. Many activities have been encouraged such as recycling, reusing, reforestation, waste collection, using alternative energy and so on. There have been a number of global campaigns to raise awareness of citizens like the Earth Hour with slogans, posters such as ‘Protect our Earth’, ‘Green Environment’, etc. In Vietnam, the government has also passed many laws fining heavily the organizations and individuals. Step by step, we are trying our best to protect the environment, turning the Earth into a wonderful place to live. Hope that in the future, the environmental pollution will no longer be a concern.

Tiếng Việt

Những năm gần đây, các phương tiện truyền thông đại chúng rầm rộ đưa tin về các vấn đề ô nhiễm môi trường, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng. Ở Việt Nam, sự kiện tiêu biểu gần đây nhất là vụ cá chết hàng loạt từ cá tỉnh Hà Tĩnh cho đến Quảng Trị, làm thiệt hại của nhà nước hàng trăm tỉ đồng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Không chỉ Việt Nam, một số nước khác trong khu vực và trên thế giới cũng chịu ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường một cách nghiêm trọng. Ví dụ như ở Bắc Kinh, Trung Quốc, lượng ô nhiễm trong không khí đã vượt quá mức cho phép, đa số người dân phải sống chung với các bệnh liên quan đến hô hấp. Để khắc phục thực trạng này, chính phủ của các nước đã có những biện pháp khác nhau để giảm đến mức tối đa lượng ô nhiễm thải ra môi trường. Nhiều hoạt động được khuyến khích như tái chế, tái sử dụng, tái trồng rừng, thu gom rác thải, sử dụng năng lượng thay thế,…Đã có rất nhiều những chiến dịch mang tính chất toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức của công dân như sự kiện Giờ Trái Đất với các tấm khẩu hiệu, áp phích như ‘Bảo vệ Trái Đất’, ‘Môi trường xanh’,… Ở Việt Nam, chính phủ cũng thông qua nhiều chế tài xử phạt nặng các doanh nghiệp, cá nhân có hành động phá hoại môi trường như săn bắn bất hợp pháp, vứt rác bừa bãi, phá rừng… Từng bước, chúng ta đang cố gắng hết sức bảo vệ môi trường trong lành, biến Trái đất thành một nơi tuyệt vời để sống. Hi vọng rằng trong tương lai gần, ô nhiễm môi trường sẽ không còn là vấn đề đáng lo ngại nữa.

About The Author