Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh lớp 3 Unit 11: Lesson 1 Unit 11 trang 6 Global Success (Kết nối tri thức với cuộc sống) – Tập 2 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống – Global Success giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Lesson 1 Unit 11: My family trang 6, 7 sách Tiếng Anh lớp 3 tập 2.

Soạn Unit 11: Lesson 1 Tiếng Anh lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Global Success 3 – Tập 2. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Wikihoc.com:

Mục Lục Bài Viết

Câu 1

Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại.)

Câu 1

Bài nghe:

a. Who’s this? (Đây là ai vậy?)

It’s my sister. (Đây là em gái của tôi.)

b. Who’s that? (Đó là ai vậy?)

It’s my brother. (Đó là em trai của tôi.)

Câu 2

Listen, point and say. (Nghe, chỉ và nói.)

Câu 2

– Who’s this? (Đây là ai?)

It’s my ___. (Đây là ___ của tôi.)

– Who’s that? (Đó là ai?)

It’s my ___. (Đây là ___ của tôi.)

Bài nghe:

a. Who’s that? (Kia là ai?)

It’s my mother. (Đó là mẹ tôi.)

b. Who’s this? (Đây là ai?)

It’s my father. (Đó là bố tôi.)

c. Who’s this? (Đây là ai?)

It’s my brother. (Đó là anh trai tôi.)

d. Who’s that? (Kia là ai?)

It’s my sister. (Đó là em gái tôi.)

Câu 3

Let’s talk. (Hãy nói.)

Câu 3

– Who’s this? (Đây là ai?)

It’s my ___. (Đây là ___ của tôi.)

– Who’s that? (Kia là ai?)

It’s my ___. (Đây là ___ của tôi.)

Trả lời:

Tham khảo thêm:   Cà phê phin giấy lựa chọn hoàn hảo cho người bận rộn

– Who’s that? (Đó là ai?)

It’s my sister. (Đó là mẹ của tôi.)

– Who’s that? (Đó là ai?)

It’s my father. (Đó là bố của tôi.)

– Who’s this? (Đây là ai?)

It’s my brother. (Đây là em trai của tôi.)

– Who’s this? (Đây là ai?)

It’s my sister. (Đây là em trai của tôi.)

Câu 4

Listen and tick. (Nghe và đánh dấu.)

Câu 4

Bài nghe:

1. Who’s this? (Đây là ai?)

It’s my father. (Đó là bố tôi.)

2. Who’s that? (Kia là ai?)

It’s my sister. (Đó là em gái tôi.)

Trả lời:

Câu 4

Câu 5

Look, complete and read. (Nhìn, hoàn thành và đọc.)

Câu 5

Trả lời:

1. Who’s this? (Đây là ai?)

It’s my mother. (Là mẹ của tôi.)

2. Who’s that? (Kia là ai?)

It’s my brother. (Là anh trai của tôi.)

3. A: Who’s this? (Đây là ai?)

B: It’s my sister . (Là em gái của tôi.)

4. A: Who’s that? (Kia là ai?)

B: It’s my father . ( Là bố của tôi.)

Câu 6

Let’s sing. (Hãy hát.)

Câu 6

My family

Who’s this?

It’s my brother.

Who’s this?

It’s my sister.

My brother and my sister.

Who’s that?

It’s my mother.

Who’s that?

It’s my father.

My mother and my father.

Hướng dẫn dịch:

Gia đình của tôi.

Đây là ai vậy?

Đây là em trai của tôi.

Đây là ai vậy?

Đây là chị gái của tôi.

Em trai tôi và chị gái tôi.

Đó là ai vậy?

Đó là mẹ của tôi.

Đó là ai vậy?

Đó là bố của tôi.

Mẹ tôi và bố tôi.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh lớp 3 Unit 11: Lesson 1 Unit 11 trang 6 Global Success (Kết nối tri thức với cuộc sống) – Tập 2 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

Tham khảo thêm:   Lời bài hát Tình yêu đẹp nhất

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *