Kể một câu chuyện cổ tích bằng tiếng Anh là một topic vô cùng phổ biến trong các kỳ thi nói tiếng Anh. Tài liệu bao gồm 7 đoạn văn mẫu siêu hay, giúp các bạn có thêm nhiều tư liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng nói viết tiếng Anh ngày một tiến bộ hơn.

Kể một câu chuyện cổ tích bằng tiếng Anh ngắn (7 Mẫu)

Kể một câu chuyện cổ tích bằng tiếng Anh chính là phương pháp học ngoại ngữ phù hợp cho mọi lứa tuổi. Với trẻ em, các câu chuyện cổ tích kích thích trí tưởng tượng của bé thì với người lớn, truyện cổ tích là kho tàng kiến thức rộng lớn với nhiều bài học nhân văn. Vậy sau đây là 7 câu chuyện cổ tích hay nhất, mời các bạn cùng theo dõi nhé. Bên cạnh đó để nâng cao kỹ năng viết văn các bạn xem thêm: đoạn văn tiếng Anh viết về lợi ích của thể thao, viết đoạn văn tiếng Anh về cuộc sống ở thành phố.

Kể câu chuyện cổ tích bằng tiếng Anh ngắn

Tiếng Anh

Thach Sanh was an orphan, he is a strong and brave man. He made friend with Ly Thong and stayed in his house. In that villages, there was an ogress that had eaten so many people. Ly Thong cheated Thach Sanh to go to the ogress’s temple instead of him. Thach Sanh killed the ogress but Ly Thong still cheated him and stole the reward from him. Once day, the princess was taken away by the giant eagle. Thach Sanh rescused her. Li Thong waited for Sanh Sanh to save the princess and then tricked him into a cave.After that, the princess was never smiled. The emperor was very nervous. Thach Sanh accused falsely, he was imprisoned. Thach Sanh played the instrusment in prison, princess realised that Thach Sanh is who rescued her. She smiled again and got marry with Thach Sanh. The emperor punished Ly Thong for his lie.

Tiếng Việt

Thạch Sanh là một đứa trẻ mồ côi, anh là một người đàn ông mạnh mẽ và dũng cảm. Anh kết bạn với Ly Thong và ở cùng nhà với hắn. Ở những ngôi làng đó, có một con yêu tinh đã ăn thịt rất nhiều người. Lý Thông lừa gạt Thạch Sanh đi đến đền của con yêu tinh thay hắn ta. Thạch Sanh giết chết con yêu tinh nhưng Ly Thong vẫn lừa anh và cướp công. Một ngày nọ, công chúa bị con đại bàng khổng lồ bắt đi. Thạch Sanh giải cứu cô. Ly Thong đợi Thach Sanh cứu công chúa và sau đó lừa nhốt anh ta vào một hang động. Sau đó, công chúa không bao giờ mỉm cười làm nhà vua rất lo lắng. Thạch Sanh bị vu oan, anh bị giam trong tù. Thạch Sanh chơi đàn trong tù, công chúa nhận ra rằng Thạch Sanh là người đã cứu cô. Cô lại mỉm cười và kết hôn với Thạch Sanh. Nhà vua trừng phạt Lý Thông vì sự dối trá của hắn ta.

Kể một câu chuyện cổ tích bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

On a beautiful autumn morning, on one side of the river a forest with a turtle is pracally running. Rabbit passing by, see that laughing turtle:

Sluggishly slug but also run!
Play rabbit said so, Tortoise sad but calm reply:

– Do not mock me. You try to compare a wrong? Rabbits with bearded beard:

– You dare run with me? Be right. I will take you half way. Come on!

Tham khảo thêm:   Vào bếp làm món chè xoài nếp cẩm dẻo ngon, giải nhiệt ngày nắng nóng

Turtles do not say half a word. He knew he was slow. People have said: “Slow as a turtle”. So, when the order was issued, the turtle moved step by step, rabbits chuckled. He thought: “It is necessary to hurry, wait for the Tortoise to reach the end, I just fired a win is already won.” Thought that, rabbits we go to chase butterfly, cut flowers, look at heaven and earth as nothing happens.

Suddenly thought of the contest, looked up to see the Turtle to the destination, Rabbit hurry yellow gold tripod trip four feet away as a streak shot. But not anymore, Turtle has come to the destination long.

The story of “Turtles and Rabbits” has left us with a profound lesson: no self-esteem, no bragging boast, knowing who you know, persistence in everything will succeed.

Tiếng Việt

Vào một buổi sáng mùa thu đẹp trời, bên bờ sông có một khu rừng với một chú rùa đang tập chạy. Thỏ đi qua thấy rùa cười:

Sên lụp xụp mà cũng chạy!
Nghe thỏ nói vậy, Rùa buồn nhưng bình tĩnh trả lời:

– Đừng chế giễu tôi. Bạn thử so sánh xem có sai không? Thỏ có râu:

– Mày dám chạy với tao hả? Làm cho đúng. Tôi sẽ đưa bạn đi một nửa. Nào!

Rùa không nói nửa lời. Anh biết mình đã chậm chạp. Người ta đã nói: “Chậm như rùa”. Vì vậy, khi hiệu lệnh được ban ra, rùa nhích từng bước, thỏ cười khúc khích. Anh ta nghĩ: “Cần gì phải nhanh lên, đợi Rùa về hết, mình mới bắn một phát là thắng rồi”. Tưởng rằng, thỏ ta đi đuổi bướm, ngắt hoa, nhìn trời đất như không có chuyện gì xảy ra.

Chợt nghĩ đến cuộc thi, ngước lên thấy Rùa đã đến đích, Thỏ vội vàng vàng ba chân bốn cẳng phóng như bay vút đi. Nhưng không còn nữa, Rùa đã đến đích từ lâu.

Câu chuyện “Rùa và Thỏ” đã để lại cho chúng ta bài học sâu sắc: không tự cao tự đại, không khoe khoang khoác lác, biết mình biết người, kiên trì trong mọi việc sẽ thành công.

Kể một câu chuyện cổ tích bằng tiếng Anh ngắn

Tiếng Anh

When I was a child, my grandmother told me a lot of fairy tales, but the most memorable one was the story “Little Red Riding Hood”. She said, ‘In the past, there was a little girl with a red scarf who was giddy. Once, her grandmother was sick so her mother told her to bring a cake to her grandmother and remember to go in a straight line, not to take a detour otherwise it would be dangerous. The little red riding hood on the road, but because she was too giddy, she forgot her mother’s words that she should follow the forest path, she met the wolf. Wolf tricked her into picking flowers and I went to her grandmother’s house and ate her grandmother’s flesh. After eating her grandmother’s flesh, the wolf put on her clothes and lay on the bed waiting for the little red riding hood to come to eat the meat. When she arrived, the wolf swallowed her whole. After a full meal, the wolf fell asleep. At that moment a good hunter passed by and saw the wolf lying on the bed and killed the wolf, saving the red scarf little girl and grandmother. You two are happy and reunited together. ‘ Great story, I always remember it /

Tiếng Việt

Khi tôi còn nhỏ, bà tôi đã kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện cổ tích, nhưng tôi nhớ nhất là câu chuyện “Cô bé quàng khăn đỏ”. Cô kể: ‘Ngày xưa có một cô bé quàng khăn đỏ ham chơi. Có lần, bà ngoại bị ốm nên mẹ cô dặn phải mang bánh cho bà ngoại và nhớ đi đường thẳng, không được đi đường vòng nếu không sẽ rất nguy hiểm. Bé quàng khăn đỏ lên đường nhưng vì ham chơi quá quên lời mẹ dặn nên men theo đường rừng thì gặp sói. Sói lừa bà hái hoa còn tôi thì đến nhà bà ngoại và ăn thịt bà nội. Sau khi ăn thịt bà mình, con sói mặc quần áo và nằm trên giường chờ cô bé quàng khăn đỏ đến để ăn thịt. Khi cô đến nơi, con sói đã nuốt trọn cô. Sau khi ăn no, con sói lăn ra ngủ. Đúng lúc đó một người thợ săn tốt bụng đi ngang qua thấy sói nằm trên giường liền giết sói, cứu cô bé quàng khăn đỏ và bà ngoại. Hai bạn hạnh phúc và đoàn tụ bên nhau. Câu chuyện tuyệt vời, tôi luôn ghi nhớ nó.

Tham khảo thêm:   Miêu tả Sài Gòn bằng tiếng Anh có dịch (4 Mẫu)

Viết một câu chuyện cổ tích bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Once upon a time, there was a king and a queen who lived in a castle with their beautiful daughter. One night an ugly ogre captured the princess and put her in his tall, dark tower. The king and the queen were very sad.They promised to give gold to the knight that rescued the princess. Many knights wanted to rescue her. But they all ran away when they reached the tower and saw the ogre roaring with anger . One day a dragon was flying over the tower when he heard the princess cry for help. The dragon flew down to the tower, took a big fiery breath and blew the ogre far away. The dragon rescued the princess from the tower and gently put her on his strong back. They flew back to the castle. The king and the queen were so happy. The dragon turned into a handsome prince and married the princess. They all lived happily ever after.

Tiếng Việt

Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua và một nữ hoàng sống trong một lâu đài với con gái xinh đẹp của họ. Một đêm nọ, một yêu tinh xấu xí bắt cóc công chúa và bỏ cô ấy lên ngọn tháp tăm tối và cao của nó. Nhà vua và nữ hoàng rất buồn. Họ hứa tặng vàng cho hiệp sĩ mà cứu công chúa. Nhiều hiệp sĩ muốn cứu cô ấy. Nhưng tất cả họ đều chạy trốn khi đến tòa tháp và thấy yêu tinh gầm hét giận dữ. Một ngày nọ một con rồng đang bay qua tòa tháp thì nghe công chúa khóc xin giúp đỡ. Con rồng bay xuống tháp, lấy một hơi thở giận dữ và thổi bay yêu tinh đi. Con rồng giải cứu công chúa từ tòa tháp và nhẹ nhàng đặt lên lưng nó. Họ bay trở về lâu đài. Nhà vua và nữ hoàng rất vui. Con rồng biến thành hoàng tử đẹp trai và kết hôn với công chúa. Họ sống hạnh phúc mãi mãi.

Viết 1 câu truyện cổ tích bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Once upon a time, the ruler of Heaven had a mouse in heaven. The Ruler decided to give him the key to take care of the rice warehouse. The mouse ate so much rice. The ruler was very angry and put the mouse in the land. When the mouse got to the land, he continues to eat the rice in the land so much. Therefore, the Ruler put his cat in the land to kill the mouse.

Tiếng Việt

Ngày xửa ngày xưa, Ngọc Hoàng có một con chuột ở trên trời. Người quyết định trao cho chuột chìa khóa để trông coi kho lúa. Chuột ăn lúa rất nhiều. Ngọc hoàng rất tức giận và cho chuột xuống trần gian. Khi chuột xuống trần gian, nó vẫn ăn lúa rất nhiều. Vì vậy, Ngọc Hoàng cho mèo của ngài xuống trần gian để diệt chuột.

Viết một câu chuyện cổ tích bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Once day, her granny was very thirsty, she called Tich Chu but he wasn’t at home. He was playing with friends. His granny was so thirsty that she became a bird. She flew to find water. After coming back home. Tich Chu couldn’t find his granny. He realized that his granny had become a bird. And he needed to find magic water for her. He accepted to do everything so that the bird could become his granny again. After overcoming all the difficult and dangerous things on the way of searching for magic water, Tich Chu was able to bring magic water to the bird. The bird drank water and became his granny again. Tich Chu promised to his granny that a better grandchild to make granny happy. They lived happily since then.

Tham khảo thêm:   Thử ngay kem ốc quế Delight với 3 hương vị cực hấp dẫn

Tiếng Việt

Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ có một cậu bé sống cùng với bà. Cậu bé tên là Tích Chu. Tích Chu là một cậu bé nghịch ngợm. Cậu ta chỉ mải mê chơi đùa với bạn của mình, cậu ta không quan tâm nhiều đến bà mình. Một hôm, bà Tích Chu khát nước quá. Bà gọi Tích Chu nhưng Tích Chu không có ở nhà. Cậu ta đang vui chơi với bạn bè của mình. Bà Tích Chu khát nước quá nên biến thành một chú chim và bay đi tìm nước. Khi Tích Chu trở về nhà, cậu ta không thấy bà mình đâu cả. Cậu biết rằng bà mình đã hóa thành chim, và cậu cần phải mang nước thần về cho bà. Cậu bé chấp nhận làm mọi điều để chim có thể biến trở lại thành bà nội của cậu. Sau khi vượt qua hết các trở ngại khó khăn và nguy hiểm trên đường đi tìm nước thần, cậu bé đã mang được nước thần về cho chim uống. Chim uống xong liền hóa lại thành bà. Tích Chu hứa với bà rằng cậu sẽ ngoan ngoãn hơn để bà vui long. Kể từ đó, họ sống hạnh phúc với nhau.

Kể một câu chuyện bằng tiếng Anh ngắn

Tiếng Anh

A quarrel had arisen between the Horse and the Stag, so the Horse came to a hunter to ask his help to take revenge on the Stag.

The Hunter agreed, but said: “If you desire to conquer the Stag, you must permit me to place this piece of iron between your jaws, so that I may guide you with these reins, and allow this saddle to be placed upon your back so that I may keep steady upon you as we follow after the enemy.”

The Horse agreed to the conditions, and the Hunter soon saddled and bridled him.

Then with the aid of the Hunter the Horse soon overcame the Stag, and said to the Hunter: “Now, get off, and remove those things from my mouth and back.”

“Not so fast, friend,” said the Hunter. “I have now got you under bit and spur, and prefer to keep you as you are at present.”

If you allow men to use you for your own purposes, they will use you for theirs.

Tiếng Việt

Một cuộc xung đột nảy lửa xảy ra giữa Ngựa và hươu, sau đó Ngựa đến gặp một gã thợ để nhờ gã bày cách trả thù hươu.

Gã nhận lời nhưng kèm theo điều kiện “Nếu mi mong muốn thắng Hươu như vậy, mi phải cho ta gắn miếng sắt này vào quai hàm của mi để ta có thể dùng dây cương điều khiển mi, bên cạnh đó phải có một cái yên trên lưng mi để ta có một chỗ ngồi vững khi chúng chúng ta săn đuổi kẻ thù”.

Ngựa đồng ý các điều kiện đó, thế là gã thợ săn nhanh chóng gắn yên và dây cương cho nó.

Sau đó nhờ những công cụ săn của gã mà ngựa đánh bại hươu một cách chóng vánh, Ngựa liền nói với gã “Nào giờ thì nhảy xuống và gỡ những thứ trên miệng và lưng của tôi ra đi nào”

“Đừng vội anh bạn”, gã nói ” bây giờ ta hơi mệt rồi và ta thích giữ nguyên hiện trạng này của ngươi hơn”.

Nếu bạn lợi dụng ai đó cho mục đích của bạn, họ sẽ lợi dụng bạn cho mục đích của họ.

About The Author