Viết email giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh, thư tự giới thiệu bản thân

Giới thiệu bản thân là 1 trong những nội dung cơ bản trong tiếng Anh mà sẽ gặp rất nhiều trong quá trình học tập cũng như cuộc sống. Ví dụ khi đi phỏng vấn xin việc bạn cũng có thể sẽ yêu cầu phải viết email bằng tiếng Anh và khi xin được việc vào công ty rồi khi ra mắt trong buổi đầu tiên đi làm bạn cũng có thể sử dụng tiếng Anh để giới thiệu về mình và giao tiếp với người khác trong công ty và trong công việc. Trong bài viết này wikihoc.com sẽ đưa ra một số mẫu email tự giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh

Các bài viết liên quan tới chủ đề Giới thiệu về bản thân bằng tiếng anh đáng chú ý:

Bài viết giới thiệu tiếng Anh là một chủ đề cơ bản và hết sức quen thuộc của những người học tiếng Anh. Tuy nhiên việc tìm kiếm sự đa dạng trong mỗi bài viết là không đơn giản, và chúng ta dễ lặp lại những ý đã viết trong bài trước. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau xem qua ba bài viết khác nhau về chủ đề này, và sau đó các bạn hãy thực hành nhé.

Bài luận 1. Viết email giới thiệu bản thân thư giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh:

Vocabulary:

  • Enthusiastic (adj): Nhiệt tình, nhiệt huyết.
  • Consistent (adj): Kiên định.
  • In charge (adj): Chịu trách nhiệm, quản lý.
  • Consideration (n): Sự cân nhắc, quan tâm.

Dear Sir/Madam,

I am writing this email in order to provide some of my personal information so you can have a clearer look about me. My full name is Tran Minh Trang, I am 23 years old, and I have just graduated from ABC University this July. I come from Ho Chi Minh City, and now I live in Tan Binh district. My strong points are computer skills, English, and I am major in Business Administration. I can work in Marketing, Sale or even Human Resource Apartment. What I still have to improve is communicating group working skills, but there is no problem for me to get on well with the team. I am a friendly, enthusiastic and consistent person, so I will try my best and give all of my efforts for any work that I am in charge. Those are some basic information about me, and I also enclose my CV for further details. Please contact me if you have any question

Thank you for your time and consideration.

I am looking forward to hearing from you soon.

Sincerely,

Trang.

Dịch:

Gởi Ông/Bà,

Tôi viết email này để cung cấp một số thông tin cá nhân của tôi để ông/bà có thể có một cái nhìn rõ ràng hơn về tôi. Tên đầy đủ của tôi là Trần Minh Trang, tôi 23 tuổi, và tôi vừa mới tốt nghiệp Đại học ABC vào tháng 7 này. Tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh, và bây giờ tôi sống ở quận Tân Bình. Điểm mạnh của tôi là kỹ năng về máy tính, tiếng Anh và chuyên ngành của tôi là Quản trị Kinh doanh. Tôi có thể làm việc ở phòng Marketing, phòng Kinh doanh hoặc thậm chí là phòng Nhân sự. Những điều tôi vẫn phải cải thiện là kỹ năng giao tiếp làm việc nhóm, nhưng việc hòa hợp với tập thể đối với tôi không phải là vấn đề lớn. Tôi là một người thân thiện, nhiệt tình và kiên định, vì vậy tôi sẽ cố gắng và nỗ lực hết mình cho bất kỳ công việc nào mà tôi phụ trách. Đó là một số thông tin cơ bản về tôi, và tôi cũng kèm theo CV của tôi để ông/bà có thể biết thêm chi tiết. Xin vui lòng liên hệ với tôi nếu ông/bà có bất kỳ câu hỏi nào.

Cảm ơn về dành thời gian và sự quan tâm của quý vị.

Tôi mong được nhận hồi âm sớm từ quý vị.

Trân trọng,

Trang.

Bài luận 2. Viết email giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Vocabulary:

  • Enclose (v): Đính kèm.

Dear Lisa,

I am so happy that you messaged me and wanted to be my friend, so I write this email in order to let you know more about me. My name is Nguyen Anh Thu, I am 15 years old, but you can call me by an easier name – Alex. I live in Hanoi – the capital of Vietnam, so it is very easy for you to come and visit me whenever you want. My hobbies are listening to music, drawing, reading books and swimming. Some of my favorite singers are Britney Spears, The Pussy Cat Dolls and Sam Smith. I also like learning English, so it is so great to chat with an American girl like you. I am a tall girl with long black hair, and you can see my appearance clearer in the photo that I enclose in this email. I am funny, outgoing and friendly, so you can feel free to talk to me about everything. I cannot wait to get to know more about you, and I hope we can be good friends.

I am looking forward to hearing from you soon.

Sincerely,                               

Alex.

Dịch:

Lisa thân mến,

Tôi rất vui vì bạn đã nhắn tin cho tôi và muốn trở thành bạn của tôi, vì vậy tôi viết email này để cho bạn biết thêm về tôi. Tên tôi là Nguyễn Anh Thư, tôi 15 tuổi, nhưng bạn có thể gọi cho tôi bằng một cái tên dễ hơn - Alex. Tôi sống ở Hà Nội - thủ đô của Việt Nam, vì vậy rất dễ dàng cho bạn để đến thăm tôi bất cứ khi nào bạn muốn. Sở thích của tôi là nghe nhạc, vẽ tranh, đọc sách và bơi lội. Một số ca sĩ yêu thích của tôi là Britney Spears, The Pussy Cat Dolls và Sam Smith. Tôi cũng thích học tiếng Anh, nên thật tuyệt vời khi trò chuyện với một cô gái người Mỹ như bạn. Tôi là một cô gái cao lớn với mái tóc đen dài, và bạn có thể thấy ngoại hình của tôi rõ ràng hơn trong bức ảnh mà tôi đính kèm trong email này. Tôi vui tính, cởi mở và thân thiện, vì vậy bạn có thể thoải mái nói chuyện với tôi về mọi thứ. Tôi không thể chờ đợi để tìm hiểu thêm về bạn, và tôi hy vọng chúng tôi có thể là bạn tốt.

Tôi mong sớm được nghe tin của bạn.

Chân thành,

Alex.

Bài viết 3. Viết email tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Vocabulary:

  • General (adj): Tổng quan.
  • Bartender (n): Nhân viên pha chế.
  • Healthy (adj): Lành mạnh.

Dear Miss Nhung,

I am so grateful that you want to give me a chance to be the team leader of your English speaking club. In order to give you a general look about me, I now write this email which includes some of my basic information. My full name is Tran Anh Hao, I am 20 years old. I am now a student of Hutech University, major in International Finance and Business. Besides school, I also participate in some English classes to improve my ability. I now work as a part time bartender in a coffee shop on Bui Vien street to have more chances to talk to foreigners. My hobbies are playing sports and taking pictures, and I also know how to play the guitar. My strong points are working in group, solving problem, presenting and hosting games, so I think being a team leader will suit me perfectly. If I can actually get that position, I will make it a healthy, strong and active community.

Please call me if you have any further question.

I am looking forward to hearing from you soon.

Sincerely,                                                     

Hao.

Dịch:

Thưa cô Nhung,

Em rất biết ơn vì cô muốn cho em cơ hội trở thành trưởng nhóm của câu lạc bộ nói tiếng Anh của cô. Để cung cấp cho cô một cái nhìn tổng quan về em, em viết email này có bao gồm một số thông tin cơ bản của em. Tên đầy đủ của em là Trần Anh Hào, em 20 tuổi. Em hiện là sinh viên của Đại học Hutech, chuyên ngành Tài chính và Kinh doanh Quốc tế. Ngoài trường học, em cũng tham gia vào một số lớp học tiếng Anh để cải thiện khả năng của mình. Hiện tại em làm việc như một nhân viên pha chế bán thời gian tại một quán cà phê trên đường Bùi Viện để có thêm cơ hội nói chuyện với người nước ngoài. Sở thích của em là chơi thể thao và chụp ảnh, và em cũng biết cách chơi guitar. Điểm mạnh của em là làm việc theo nhóm, giải quyết vấn đề, thuyết trình và tổ chức các trò chơi, vì vậy em nghĩ việc làm trưởng nhóm sẽ thích hợp với em một cách hoàn hảo. Nếu em thực sự có được vị trí đó, em sẽ làm cho nó trở thành một cộng đồng lành mạnh, mạnh mẽ và tích cực.

Xin hãy gọi cho em nếu cô có bất kỳ câu hỏi nào khác.

Em mong được nghe hồi âm từ cô sớm.

Trân trọng,

Hào.

Xem thêm các bài về Giới thiệu về bản thân bằng tiếng anh khác

Writing - Viết bài luận tiếng Anh