Viết đoạn văn, bài luận tại sao phải học tiếng Anh bằng tiếng Anh có dịch hay nhất

Tiếng Anh là 1 môn học cực kỳ quan trọng, nếu không muốn nói là điều bắt buộc với rất nhiều lợi ích của nó mang lại không chỉ trong công việc mà cả trong việc bạn học hành và tiếp cận kiến thức với thế giới nhất là trong thời buổi kinh tế ngày càng phát triển và thời thế thay đổi công nghệ liên tục. Có tiếng Anh bạn sẽ có được rất nhiều cơ hội để làm việc, tăng lương, thăng chức thậm chí là mở riêng các công ty cho riêng mình. Vậy tại sao không học nó, và nó cũng có ích cho bạn khi bạn đi du lịch nước ngoài nữa.

Các bài viết về chủ đề học tiếng anh được quan tâm trên Wikihoc:

Thống kê cho thấy tiếng Anh là thứ ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới, và nó được sử dụng hầu hết trong những sự kiện quan trọng của thế giới. Hiện nay chúng ta cũng có nhiều cơ hội để học tiếng Anh, nhưng các bạn có biết được thêm nhiều lý do tại sao không? Hãy cùng chia sẻ suy nghĩ với chúng tôi nhé.

Bài viết 1. Viết đoạn văn tại sao phải học tiếng Anh bằng tiếng Anh, lý do nguyên nhân bạn nên học Tiếng Anh

Vocabulary:

 • Essential (adj): Quan trọng, thiết yếu.
 • Brand (n): Nhãn hàng, nhãn hiệu.
 • Compulsory (adj): Bắt buộc - Compulsory education: Giáo dục bắt buộc, phổ cập.
 • Vast (adj): Rộng lớn, bao la.
 • Candidate (n): Ứng cử viên.

English had become an international language for a very long time, however a lot of young people in Vietnam still do not know about the essential role of it. We clearly cannot deny the benefits that English brings us, but we also need to know the main reason why we should learn this language properly. First, it helps us communicate with people from all over the world. It does not matter our friends are from England, Mexico, Japan or Iran; we can all share information with each other as long as we speak the same language. With English, we can confidently travel and explore many other countries since it is the most useful tool in communication. Second, English helps us reach out to the widely open world which consists of endless sources of materials. Most of the famous brands have their instruction in English, and it is compulsory that students have to learn the professional terms in English at some colleges. If we are not serious in learning English, we have already missed a big chance to access to the vast ocean of knowledge. Third, English also gives us a big advantage in finding jobs. Nowadays, most employers require their staffs to have basic or advanced English, and it is better for us to compete with other candidates if we are good at it. In conclusion, it can be said that English is the most spoken language in the world, and it can bring us a lot of benefits if we learn it properly.

Dịch:

Tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ quốc tế trong một khoảng thời gian rất dài, tuy nhiên có rất nhiều bạn trẻ ở Việt Nam vẫn không biết hết được vai trò quan trọng của nó. Chúng ta hiển nhiên không thể phủ nhận những lợi ích mà tiếng Anh mang lại, nhưng chúng ta cũng cần phải biết được lý do chính tại sao chúng ta nên học thứ tiếng này một cách đúng đắn. Đầu tiên, nó giúp chúng ta giao tiếp với mọi người ở khắp nơi trên thế giới. Sẽ là không là vấn đề khi bạn chúng ta đến từ Anh, Mexico, Nhật Bản hay Iran; chúng ta đều có thể chia sẻ thông tin với nhau miễn là chúng ta nói cùng một thứ ngôn ngữ. Với tiếng Anh, chúng ta có thể tự tin đi du lịch và khám phá thêm nhiều quốc gia khác nhau vì nó là công cụ hữu ích nhất trong việc giao tiếp. Thứ hai, tiếng Anh giúp chúng ta chạm tới một thế giới rộng mở chứa đựng những nguồn tài nguyên bất tận. Hầu hết các nhãn hàng nổi tiếng đều có bảng mô tả bằng tiếng Anh, và một số trường đại học bắt buộc sinh viên phải học các thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Anh. Nếu chúng ta không nghiêm túc trong việc học tiếng Anh, chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội lớn để tiếp cận với đại dương kiến thức rộng lớn. Thứ ba, tiếng Anh cũng cho chúng ta một lợi thế to lớn trong việc tìm kiếm việc làm. Hiện nay hầu hết các nhà tuyển dụng đều yêu cầu nhân viên của họ có vốn tiếng Anh cơ bản hoặc nâng cao, và sẽ tốt hơn khi cạnh tranh với các ứng cử viên khác khi chúng ta giỏi tiếng Anh. Có thể nói tiếng Anh là thứ ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, và nó có thể đem đến cho chúng ta rất nhiều lợi ích nếu chúng ta học nó một cách đúng đắn.

Bài viết 2. Viết đoạn văn tại sao phải học tiếng Anh bằng tiếng Anh

Vocabulary:

 • Admit (v): Thừa nhận.
 • Practical (adj): Thực tiễn, thực tế.
 • Aspect (n): Khía cạnh.
 • Subtitle (n): Phụ đề phim.
 • Academic (adj): Có tính chất học thuật, chuyên sâu.
 • Wise (adj): Thông thái, khôn ngoan.
 • Master (v): Nắm vững.

My favorite subject is English, and I realize that English has brought me many more benefits than just a foreign language subject. I admit that each subject has its own usage for students, but English is the one that brings me the most practical value. At first I just studied it as a tool for communication, but then I gradually learned more about other aspects of it such as entertaining, researching and exploring. Most of my favorite songs and movies are from countries that have English as their main language, and people who do not know this language clearly miss a big part of media entertainment. It is true that we can still have translation and subtitles, but it is better if we can understand the true meanings of the original version. Besides, there are very limit materials about academic information in Vietnamese; therefor the best choice is to look them up in English sources. To do it, we need to have certain understanding of English since most of the automatic translation tools usually make mistakes in expressing the exact meaning of those words. Furthermore, I have met a lot of people from many countries since I learned English, and they brought me a huge amount of interesting things from all over the world. English makes me become more confident, wiser and happier. I will never stop my path in mastering this language, and I think every young person should do the same thing.

Dịch:

Môn học yêu thích nhất của tôi là tiếng Anh, và tôi nhận ra rằng tiếng Anh đã đem đến cho tôi rất nhiều lợi ích hơn việc chỉ là một môn học ngoại ngữ. Tôi thừa nhận rằng mỗi môn học đều có tác dụng riêng đối với học sinh, nhưng tiếng Anh chính là môn đem đến cho tôi những giá trị thiết thực nhất. Lúc đầu tôi chỉ học nó như một công cụ để giao tiếp, nhưng sau đó dần dần tôi học được nhiều khía cạnh khác nhau của nó như giải trí, nghiên cứu và khám phá. Hầu hết các bài hát và bộ phim yêu thích của tôi đều đến từ các quốc gia có ngôn ngữ chính là tiếng Anh, và những ai không biết về ngôn ngữ này rõ ràng đã bỏ lỡ một phần lớn của giải trí truyền thông. Mặc dù chúng ta vẫn có thể xem dịch nghĩa và phụ đề, nhưng vẫn tốt hơn nếu chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa thật sử của phiên bản gốc. Bên cạnh đó, các nguồn tài liệu về thông tin học thuật trong tiếng Việt còn rất hạn chế; vì vậy sự lựa chọn tốt nhất chính là tìm kiếm về chúng từ những nguồn bằng tiếng Anh. Để làm được điều đó, chúng ta cần phải có một sự hiểu biết nhất định về tiếng Anh vì hầu hết các công cụ dịch tự động thường xuyên mắc lỗi trong việc thể hiện chính xác ý nghĩa của từ. Hơn nữa, tôi đã được gặp nhiều người đến từ nhiều quốc gia khác nhau kể từ khi tôi học tiếng Anh, và họ mang đến cho tôi một lượng lớn những điều thú vị từ khắp nơi trên thế giới. Tiếng Anh đã khiến tôi trở nên tự tin hơn, hiểu biết hơn và vui vẻ hơn. Tôi sẽ không bao giờ dừng con đường học tập để nắm vững ngôn ngữ này lại, và tôi nghĩ mỗi người trẻ cũng nên làm điều tương tự.

Xem thêm các bài về học tiếng anh khác

Writing - Viết bài luận tiếng Anh