Bạn đang xem bài viết ✅ Toán lớp 5 Bài 27: Đường tròn. Chu vi và diện tích hình tròn Giải Toán lớp 5 Kết nối tri thức tập 1 trang 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Toán lớp 5 trang 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 sách Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, xem gợi ý giải các bài tập Bài 27: Đường tròn, chu vi và diện tích hình tròn của Chủ đề 5: Một số hình phẳng, chu vi và diện tích.

Giải SGK Toán 5 trang 105 → 112 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa. Mỗi bài toán đều giải rất chi tiết, cụ thể giúp các em củng cố kiến thức thật tốt. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Wikihoc.com:

Giải Toán 5 Kết nối tri thức Tập 1 trang 106 – Hoạt động

Bài 1

a) Vẽ đường tròn tâm O bán kính 3 cm.

Tham khảo thêm:   Viết: Luyện tập viết bài văn miêu tả cây cối - Tiếng Việt 4 Chân trời sáng tạo Tiếng Việt lớp 4 Chân trời sáng tạo tập 2 Bài 4

b) Vẽ đường tròn tâm I bán kính 35 mm.

Lời giải:

Đường tròn, chu vi và diện tích hình tròn

Bài 2

a) Quan sát rồi vẽ hình theo hướng dẫn.

Đường tròn, chu vi và diện tích hình tròn

b) Em hãy tô màu và trang trí các hình tròn để được mô hình Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng (theo mẫu)

Đường tròn, chu vi và diện tích hình tròn

Lời giải:

Học sinh tự thực hiện theo các bước theo hướng dẫn.

Giải Toán 5 Kết nối tri thức Tập 1 trang 108 – Hoạt động

Bài 1

Hoàn thành bảng sau (theo mẫu).

Đường tròn, chu vi và diện tích hình tròn

Lời giải:

Đường kính hình tròn 6 dm 7 mm 3 cm 10 m
Chu vi hình tròn

3,14 x 6

= 18,84 (dm)

3,14 x 7

= 21,98 (mm)

3,14 x 3

= 9,42 (cm)

3,14 x 10

= 31,4 (m)

2. Toán lớp 5 trang 108 Bài 2

Hoàn thành bảng sau (theo mẫu).

Đường tròn, chu vi và diện tích hình tròn

Lời giải:

Bán kính hình tròn 5 cm 5 dm 3 m

4 km

Chu vi hình tròn 3,14 x 5 x 2 = 31,4 (cm) 31,4 (dm) 18,84 (m) 25,12 (km)

Bài 3

Số?

Biết chiều dài phần hai đầu tre buộc vào nhau của cái cạp rổ là 15 cm (như hình dưới đây). Chiều dài của thanh tre uốn thành cái cạp rổ là ? cm.

Đường tròn, chu vi và diện tích hình tròn

Bài giải

Chu vi cạp rổ hình tròn là:

3,14 x 50 x 2 = 314 (cm)

Chiều dài của thanh tre uốn thành cái cạp rổ là:

314 + 15 = 329 (cm)

Đáp số: 329 cm.

Chiều dài của thanh tre uốn thành cái cạp rổ là 329 cm.

Giải Toán 5 Kết nối tri thức Tập 1 trang 108, 109 – Luyện tập

Bài 1

Hình nào dưới đây có chu vi lớn nhất?

Đường tròn, chu vi và diện tích hình tròn

Lời giải:

Chu vi hình vuông ABCD là:

5 x 4 = 20 (cm)

Chu vi hình chữ nhật EGHK là:

(7 + 3) x 2 = 20 (cm)

Chu vi hình tròn là:

3,14 x 4 x 2 = 25,12 (cm)

Vậy hình tròn có chu vi lớn nhất.

Bài 2

Bờm uốn sợi dây thép thành cái khung gồm một hình tròn đường kính d (cm) và hai thanh làm tay cán, mỗi thanh dài b (cm). Hỏi trong bức tranh dưới đây, ai nói đúng?

Tham khảo thêm:   Luật bầu cử đại biểu Quốc hội

Đường tròn, chu vi và diện tích hình tròn

Lời giải:

Chu vi của hình tròn là:

3,14 x d (cm)

Chiều dài dây thép làm hai tay cán là:

b x 2 (cm)

Chiều dài sợi dây thép là:

b x 2 + 3,14 x d (cm)

Vậy Bờm nói đúng.

Bài 3

Một sợi dây thừng quấn quanh một gốc cây đúng 3 vòng. Mỗi vòng có dạng đường tròn có bán kính 2 dm. Phần dây không quấn vào thân cây dài 2,8 m. Hỏi sợi dây thừng đó dài bao nhiêu mét?

Bài giải

Đổi 2 dm = 0,2 m

Chiều dài một vòng dây là:

3,14 x 0,2 x 2 = 1,256 (m)

Chiều dài 3 vòng dây là:

1,256 x 3 = 3,768 (m)

Chiều dài sợi dây thừng đó là:

3,768 + 2,8 = 6,568 (m)

Đáp số: 6,568 m.

Bài 4

Chú rùa màu vàng bò từ A đến B theo đường màu đỏ, chú rùa màu nâu bò từ B đến A theo đường màu xanh (như hình vẽ). Hỏi chú rùa nào bò quãng đường dài hơn?

Đường tròn, chu vi và diện tích hình tròn

Bài giải

Quãng đường Rùa vàng đi trên nửa đường tròn bán kính 3 dm là:

3,14 x 3 = 9,42 (dm)

Quãng đường Rùa vàng đi trên nửa đường tròn bán kính 1 dm là:

3,14 x 1 = 3,14 (dm)

Quãng đường Rùa vàng đi trên nửa đường tròn bán kính 5 dm là:

3,14 x 5 = 15,7 (dm)

Quãng đường Rùa vàng đi trên đường màu đỏ là:

9,42 + 3,14 + 15,7 = 28,26 (dm)

Bán kính đường tròn đường kính AB là:

3 + 1 + 5 = 9 (dm)

Quãng đường Rùa nâu đã đi là:

3,14 x 9 = 28,26 (dm)

Vậy hai chú rùa bò quãng đường bằng nhau.

Giải Toán 5 Kết nối tri thức Tập 1 trang 111 – Hoạt động

Bài 1

Hoàn thành bảng sau (theo mẫu).

Đường tròn, chu vi và diện tích hình tròn

Lời giải:

Bán kính hình tròn 2 cm 5 mm 3 dm

4 km

Diện tích hình tròn 12,56 cm2 78,5 (mm2) 28,26 (dm2)

50,24 (km2)

Tham khảo thêm:   Giáo án Mĩ thuật 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm) Kế hoạch bài dạy môn Mỹ thuật 2

Bài 2

Số?

Bãi thả khí cầu của một công ty có dạng hình tròn bán kính 200 m. Diện tích bãi thả khí cầu đó là ? m2.

Đường tròn, chu vi và diện tích hình tròn

Bài giải

Diện tích bãi thả khí cầu là:

3,14 x 200 x 200 = 125 600 (m2)

Đáp án: 125 600 m2.

Diện tích bãi thả khí cầu đó là 125 600 m2.

Bài 3

Tính diện tích một tấm thảm hình tròn có đường kính 20 dm.

Bài giải

Bán kính của tấm thảm hình tròn là:

20 : 2 = 10 (dm)

Diện tích tấm thảm hình tròn là:

3,14 x 10 x 10 = 314 (dm2)

Đáp án: 314 dm2.

Giải Toán 5 Kết nối tri thức Tập 1 trang 111, 112 – Luyện tập

Bài 1

a) Chọn câu trả lời đúng.

Hình tròn phủ sóng của trạm phát sóng nào dưới đây có chu vi bé nhất?

A. Trạm I, bán kính 150 m

B. Trạm II, bán kính 100 m

C. Trạm III, bán kính 200 m

b) Số?

Diện tích hình tròn phủ sóng vừa tìm được ở câu a là ? m2.

Lời giải:

a) Đáp án đúng: B

b) Diện tích hình tròn phủ sóng vừa tìm được ở câu a là 31 400 m2.

Bài 2

Ở một vùng sa mạc, người ta trồng lúa trên những thửa ruộng có dạng hình tròn bán kính 50 m. Biết rằng có 1 000 thửa ruộng như vậy. Hỏi tất cả diện tích trồng lúa là bao nhiêu mét vuông?

Đường tròn, chu vi và diện tích hình tròn

Bài 3

Số?

Một sân vận động được xây dựng trên mảnh đất tạo bởi một hình chữ nhật và hai nửa hình tròn có kích thước như hình bên. Diện tích mảnh đất đó là ? m2.

Đường tròn, chu vi và diện tích hình tròn

Bài 4

Một giếng nước có miệng giếng là một hình tròn bán kính 8 dm. Người ta xây thành giếng trên phần đất rộng 3 dm bao quanh miệng giếng (như hình dưới đây). Tính diện tích phần đất xây thành giếng đó.

Đường tròn, chu vi và diện tích hình tròn

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Toán lớp 5 Bài 27: Đường tròn. Chu vi và diện tích hình tròn Giải Toán lớp 5 Kết nối tri thức tập 1 trang 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *