Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 1: 1C Listening Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 15 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Tiếng Anh 12 Unit 1: 1C Listening giúp các em học sinh lớp 12 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 15 sách Chân trời sáng tạo bài Relationships trước khi đến lớp.

Soạn Unit 1 Lớp 12 1C Listening được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 12 trang 15. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 12. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 12 Unit 1: 1C Listening trang 15 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bài 1

SPEAKING Work in pairs. What do you understand by the term ‘sibling rivalry”? Why do you think it can happen?

(Làm việc theo cặp. Bạn hiểu thuật ngữ ‘anh chị em ganh đua’ như thế nào? Tại sao bạn nghĩ điều đó có thể xảy ra?)

Gợi ý đáp án

‘Sibling rivalry’ refers to competition or conflicts between siblings. It can happen due to factors like competition for attention, individual differences, parental comparison, age disparities, a desire for independence, and perceptions of limited resources within the family.

Tham khảo thêm:   Cách tạo video Giáng Sinh vui nhộn

Bài 2

Read the text and compare your ideas from exercise 1.

(Đọc văn bản và so sánh ý tưởng của bạn từ bài tập 1.)

Sibling rivalry

What causes sibling rivalry?

* Each child tries to define who they are asan individual and wants to show they are separate from their sibling(s).

* One child may feel that he/she is getting an unequal amount of parental attention.

* Younger children may want to copy or join in with an older sibling’s activities, which can annoy the older child.

Gợi ý đáp án

I think my ideas about “sibling rivalry” are quite different from ones in the passage.

Bài 3

Read the Listening Strategy. Then listen and write down the sentences you hear.

(Đọc Chiến lược nghe. Sau đó nghe và viết ra những câu bạn nghe được.)

1 ______________________________

2 ______________________________

3 ______________________________

4 ______________________________

Bài 4

Read the Pronunciation box. Listen again and repeat the examples.

(Đọc khung Phát âm. Nghe lại và lặp lại các ví dụ.)

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật!

Bài 5

Match each sentence you wrote down in exercise 3 with a point in the Pronunciation box.

(Nối mỗi câu bạn viết trong bài tập 3 với một điểm trong khung Phát âm.)

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật!

Bài 6

Read the sentences (1-6) aloud. Each contains one feature of fast speech from the Pronunciation box. Can you say where in the sentence it occurs?

(Đọc to các câu (1-6). Mỗi cái chứa một tính năng nói nhanh từ hộp Phát âm. Bạn có thể nói nó xảy ra ở đâu trong câu không?)

1 I’ve got two or three dictionaries. (point 1)

Tham khảo thêm:   Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học trường THPT Kim Liên, Hà Nội - Lần 1 (Có đáp án) Đề thi thử THPT môn Hóa học năm 2018

2 Is this your address? (point 1)

3 I’ve got a bad cough. (point 2)

4 We went ten-pin bowling. (point 2)

5 She’s my best friend. (point 3)

6 This coffee tastes bad. (point 3)

Gợi ý đáp án

1 I’ve got two or three dictionaries. (point 1)

– Occurrence: Between “two” and “or,” “three” and “dictionaries.”

– Feature: Consonants inserted between vowel sounds.

2 Is this your address? (point 1)

– Occurrence: Between “is” and “this,” “your” and “address.”

– Feature: Consonants inserted between vowel sounds.

3 I’ve got a bad cough. (point 2)

– Occurrence: “bad” and “cough.”

– Feature: Consonants at the end changing before consonants.

4 We went ten-pin bowling. (point 2)

– Occurrence: “ten” and “pin.”

– Feature: Consonants at the end changing before consonants.

5 She’s my best friend. (point 3)

– Occurrence: “best” and “friend.”

– Feature: Sounds, usually consonants, sometimes disappearing.

6 This coffee tastes bad. (point 3)

– Occurrence: “bad.”

– Feature: Sounds, usually consonants, sometimes disappearing.

Bài 7

Listen, check and repeat.

(Nghe kiem tra va lặp lại.)

Bài 8

Listen to a monologue and two dialogues. For questions (1-3), choose the correct answers (a–c).

(Nghe một đoạn độc thoại và hai đoạn hội thoại. Đối với các câu hỏi (1-3), hãy chọn câu trả lời đúng (a–c).)

1. What has helped the girl improve her relationship with her sister?

a Spending time with each other rather than with friends.

b Strengthening her sister’s relationship with their mother.

c Discussing why her sister used to behave unkindly.

2. What does the boy accuse his sister of lying about?

Tham khảo thêm:   Viết đoạn văn về con giáp là tuổi của em (4 mẫu) Em tuổi gì? - Tiếng Việt 4 Cánh diều tập 1

a Whether she has taken something from his room.

b Whether she has only just written her name on something.

c Whether she asked permission before borrowing something.

3. What do the brothers explain to the interviewer?

a Why they didn’t get on when they were younger.

b Which brother behaved worse while growing up.

c Why they always spoiled each other’s things.

Bài 9

SPEAKING Work in pairs. Discuss this quotation from a famous British writer. What does it say about sibling relationships? Do you agree with its message?

(Làm việc theo cặp. Thảo luận về trích dẫn này của một nhà văn nổi tiếng người Anh. Nó nói gì về mối quan hệ anh chị em? Bạn có đồng ý với thông điệp của nó không?)

“It snowed last year too: I made a snowman and my brother knocked it down and I knocked my brother down and then we had tea.” Dylan Thomas

(“Năm ngoái tuyết cũng rơi: Tôi làm người tuyết và anh trai tôi đánh đổ nó, tôi đánh ngã anh trai tôi rồi chúng tôi uống trà.” Dylan Thomas)

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 1: 1C Listening Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 15 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *