Bạn đang xem bài viết ✅ Phiếu bài tập lớp 1 nghỉ dịch Corona (Tuần từ 4/5 – 9/5) 14 phiếu bài tập môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 1 ở nhà (Covid-19) ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Virus Corona (Covid-19) vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, kéo theo các em học sinh vẫn tiếp tục nghỉ học để phòng bệnh. Nhằm giúp các em không quên kiến thức đã học, Wikihoc.com giới thiệu bộ 14 phiếu bài tập lớp 1, với rất nhiều bài ôn tập.

Phiếu bài tập lớp 1 nghỉ dịch Corona này có cả môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh cung cấp các dạng bài tập giúp các em ôn tập, hệ thống lại kiến thức đã học một cách nhanh chóng. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm bộ phiếu bài tập môn Tiếng Việt.

Phiếu bài tập lớp 1 trong đợt nghỉ dịch Corona

Môn: Tiếng Việt

Bài 1: Đọc thuộc lòng các vần sau:

– ia, ua, ưa, oi, ai, ôi, ơi, ui, ưi, uôi, ươi

– ay, ây, eo , ao, au, âu, iu, êu, iêu, yêu, ưu, ươu

– on, an, ăn, ân, ôn, ơn, en, ên, in, un, iên, yên, uôn, ươn

Tham khảo thêm:   Công văn 131/GSQL-GQ3 Thủ tục nhập hàng là Hệ thống phun chất phụ gia dạng lỏng vào cám viên theo chế độ quà biếu, tặng

– ong, ông, ăng, âng, ung, ưng, eng, iêng, uông, ương, ang, anh, inh, ênh

– om, am, ăm, âm, ôm, ơm, em, êm, im, um, iêm, yêm, uôm, ươm

– ot, at, ăt, ât, ôt, ơt, et, êt, ut, ưt, it, iêt, uôt, ươt, oc, ac, ăc, âc, uc, ưc, uôc, ươc, iêc, ach, êch, ich

– op, ap, ăp, âp, ôp, ơp, ep, êp

Bài 2: Chọn vần và thanh thích hợp điền vào chỗ chấm: uông, ương, iêc, au, ươi, im.

rau m . . . . l . . . . liềm

n . . . . rẫy buồng c . . . .

công v . . . . xâu k . . . .

Bài 3: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

Bạn nhỏ đáng khen

Bạn Hà thật là đáng khen. Mẹ đi làm về, tay mang tay xách. Hà bèn chạy ra đỡ ngay cho mẹ. Hà còn đưa khăn để mẹ lau mồ hôi cho đỡ mệt.

1, Đoạn văn trên có bao nhiêu câu?

Đoạn văn trên có…… câu

2, Những chữ cái nào được viết in hoa?

Những chữ cái được viết in hoa là: …………………………………………….

3, Bạn Hà đã làm gì cho mẹ?

Bạn Hà đã ………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Môn: Toán

Bài 1: Viết các số:

Mười ba: …… Mười tám: ……… Mười một: …….

Chín: ……. Mười bảy: ……… Mười bốn: …….

Mười lăm: ….. Hai mươi: ……… Tám: …………..

Sáu: …….. Mười chín: …….. Mười hai: ……..

Bài 2: Điền vào chỗ trống:

a, Số 15 gồm …. chục và …. đơn vị.

Số 20 gồm …. chục và …. đơn vị.

Số 17 gồm …. chục và …. đơn vị.

Tham khảo thêm:   Toán 3: Xăng-ti-mét vuông Giải Toán lớp 3 trang 70, 71 sách Chân trời sáng tạo - Tập 2

Số 9 gồm …. chục và …. đơn vị.

b, Số ….gồm 1 chục và 0 đơn vị.

Số ….gồm 1 chục và 8 đơn vị.

Số ….gồm 1 chục và 2 đơn vị.

Số ….gồm 2 chục và 0 đơn vị.

Bài 3: Tính:

4 + 2 = …. 10 – 6 = …. 3 + 4 = …. 14 + 4 = ….

8 – 5 = …. 19 + 0 = …. 2 + 8 =…. 18 – 5 =….

3 + 6 = …. 17 – 6 =…. 10 – 7 =…. 12 + 7 =….

Bài 4: Cho các số: 6, 9, 19, 20, 1 sắp xếp các số đã cho

a, Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………….

b, Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………….

Bài 5: (**) Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng với 2 rồi trừ đi 1 thì được kết quả bằng 3?

Số cần tìm là: ……

Vì : ………………………….

Môn: Tiếng Anh

Task 1. Rewrite

1. ’m/ Benny./ I ………………………

2. I/ hello / Sue/’m ………………………

3. I/ Sue./’m ………………………

4. Benny/ I /’m / Hi,/………………………

5. morning/ Benny /’m/ I / Good /………………………

Task 2. Odd one out

1 A. Good morning
B. Sue
C. Hi
2 A. Hello
B. Miss Dolly
C. Hi
3 A. Sue
B. Hello
C. Benny
4 A. Miss Dolly
B. Benny
C. Hello
5 A. Miss Dolly
B. Hello
C. Hi

Task 3. Look and write u, e, o, i

1. S__ e

2. M__ss

3. D__lly

4. H__llo

5. G__od morning

6. Su__

7. B__nny

8. H__

9. Good morn__ng

ĐÁP ÁN TIẾNG ANH

Task 1. Rewrite

1 – I’m Benny.

2 – Hello, I’m Sue.

3 – I’m Sue.

4 – Hi, I’m Benny.

5 – Good morning, I’m Benny.

Task 2. Odd one out

1 – B; 2 – B; 3 – B; 4 – C; 5 – A

Tham khảo thêm:   Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 12 năm 2016 - 2017 Đề thi giải Toán qua mạng lớp 2 có đáp án

Task 3. Look and write u, e, o, i

1 – Sue;

2 – Miss

3 – Dolly;

4 – Hello;

5 – Good morning;

6 – Sue;

7 – Benny;

8 – Hi;

9 – Good morning

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Phiếu bài tập lớp 1 nghỉ dịch Corona (Tuần từ 4/5 – 9/5) 14 phiếu bài tập môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 1 ở nhà (Covid-19) của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *