Bạn đang xem bài viết ✅ Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 9 sách Kết nối tri thức với cuộc sống PPCT môn KHTN 9 năm 2024 – 2025 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Phân phối chương trình môn Khoa học tự nhiên 9 Kết nối tri thức năm 2024 – 2025 giúp quý thầy cô giáo có thêm nhiều gợi ý tham khảo để nhanh chóng xây dựng được kế hoạch dạy học 35 tuần cho trường của mình.

Phân phối chương trình Khoa học tự nhiên 9 Kết nối tri thức được thực hiện từ năm học 2024 – 2025 theo hướng chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông mới. Sau khi giáo viên xây dựng và thực hiện phân phối chương trình chi tiết, trình tổ chuyên môn duyệt. Ngoài ra quý thầy cô tham khảo thêm bộ sách giáo khoa 9 Kết nối tri thức.

Phân phối chương trình Khoa học tự nhiên 9 Kết nối tri thức

SỞ GD&ĐT………

TRƯỜNG THCS……….

————————–

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 9

MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9

BỘ SÁCH KNTTVCS

Tuần Tiết Phân môn Tên bài
1 1 Bài 1. Nhận biết một số dụng cụ hóa chất. Thuyết trình một vấn đề khoa học
2 Bài 1. Nhận biết một số dụng cụ hóa chất. Thuyết trình một vấn đề khoa học
3 Bài 1. Nhận biết một số dụng cụ hóa chất. Thuyết trình một vấn đề khoa học
4 Bài 2. Động năng, Thế năng
2 5 Bài 2. Động năng, Thế năng
6 Bài 3. Cơ năng
7 Bài 4. Công và công suất
8 Bài 4. Công và công suất
3 9 Bài 5. Khúc xạ ánh sáng
10 Bài 5. Khúc xạ ánh sáng
11 Bài 6. Phản xạ toàn phần
12 Bài 6. Phản xạ toàn phần
4 13 Bài 7. Lăng kính
14 Bài 7. Lăng kính
15 Bài 8. Thấu kính
16 Bài 8. Thấu kính
5 17 Bài 9. Thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính
18 Bài 9. Thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính
19 Bài 10. Kính lúp. Bài tập thấu kính
20 Bài 10. Kính lúp. Bài tập thấu kính
6 21 Bài 11. Điện trở. Định luật Ohm
22 Bài 11. Điện trở. Định luật Ohm
23 Bài 11. Điện trở. Định luật Ohm
24 Bài 11. Điện trở. Định luật Ohm
7 25 Bài 12. Đoạn mạch nối tiếp, song song
26 Bài 12. Đoạn mạch nối tiếp, song song
27 Bài 12. Đoạn mạch nối tiếp, song song
28 Bài 13. Năng lượng của dòng điện và công suất
8 29 Bài 13. Năng lượng của dòng điện và công suất
30 Bài 13. Năng lượng của dòng điện và công suất
31 Bài 14. Cảm ứng điện từ. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều
32 Bài 14. Cảm ứng điện từ. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều
9 33 Bài 14. Cảm ứng điện từ. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều
34 Bài 14. Cảm ứng điện từ. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều
35 Bài 15. Tác dụng của dòng điện xoay chiều
36 Bài 15. Tác dụng của dòng điện xoay chiều
10 37 Bài 15. Tác dụng của dòng điện xoay chiều
38 Ôn tập giữa kì 1
39 Đánh giá giữa kì 1
40 Đánh giá giữa kì 1
11 41 Bài 16. Vòng năng lượng trên Trái đất. Năng lượng hóa thạch
42 Bài 16. Vòng năng lượng trên Trái đất. Năng lượng hóa thạch
43 Bài 17. Một số dạng năng lượng tái tạo
44 Bài 17. Một số dạng năng lượng tái tạo
12 45 Bài 17. Một số dạng năng lượng tái tạo
46 Hóa Bài 18. Tính chất chung của kim loại
47 Hóa Bài 18. Tính chất chung của kim loại
48 Hóa Bài 18. Tính chất chung của kim loại
13 49 Hóa Bài 19. Dãy hoạt động hóa học
50 Hóa Bài 19. Dãy hoạt động hóa học
51 Hóa Bài 19. Dãy hoạt động hóa học
52 Hóa Bài 20. Tách kim loại và việc sử dụng hợp kim
14 53 Hóa Bài 20. Tách kim loại và việc sử dụng hợp kim
54 Hóa Bài 20. Tách kim loại và việc sử dụng hợp kim
55 Hóa Bài 20. Tách kim loại và việc sử dụng hợp kim
56 Hóa Bài 20. Tách kim loại và việc sử dụng hợp kim
15 57 Hóa Bài 21. Sự khác nhau cơ bản giữa kim loại và phi kim
58 Hóa Bài 21. Sự khác nhau cơ bản giữa kim loại và phi kim
59 Hóa Bài 21. Sự khác nhau cơ bản giữa kim loại và phi kim
60 Hóa Bài 21. Sự khác nhau cơ bản giữa kim loại và phi kim
16 61 Hóa Bài 21. Sự khác nhau cơ bản giữa kim loại và phi kim
62 Hóa Bài 22. Giới thiệu về hợp chất hữu cơ
63 Hóa Bài 22. Giới thiệu về hợp chất hữu cơ
64 Hóa Ôn tập cuối kì I
17 65 Ôn tập cuối kì I
66 Đánh giá cuối kì I
67 Đánh giá cuối kì I
68 Hóa Bài 23. Alkane
18 69 Hóa Bài 23. Alkane
70 Hóa Bài 23. Alkane
71 Hóa Bài 24. Alkene
72 Hóa Bài 24. Alkene
19 73 Hóa Bài 24. Alkene
74 Hóa Bài 25. Nguồn nhiên liệu
75 Hóa Bài 25. Nguồn nhiên liệu
76 Hóa Bài 26. Ethylic elcohol
20 77 Hóa Bài 26. Ethylic elcohol
78 Hóa Bài 26. Ethylic elcohol
79 Hóa Bài 27. Acetic acid
80 Hóa Bài 27. Acetic acid
21 81 Hóa Bài 27. Acetic acid
82 Hóa Bài 28. Lipid
83 Hóa Bài 28. Lipid
84 Hóa Bài 29. Carbohydrate. Glucose và saccharose
22 85 Hóa Bài 29. Carbohydrate. Glucose và saccharose
86 Hóa Bài 30. Tinh bột và cellulose
87 Hóa Bài 30. Tinh bột và cellulose
88 Hóa Bài 31. Protein
23 89 Hóa Bài 31. Protein
90 Hóa Bài 32. Polymer
91 Hóa Bài 32. Polymer
92 Hóa Bài 32. Polymer
24 93 Hóa Bài 33. Sơ lược về hóa học vỏ trái đất và khai thác tài nguyên từ vỏ trái đất
94 Hóa Bài 33. Sơ lược về hóa học vỏ trái đất và khai thác tài nguyên từ vỏ trái đất
95 Hóa Bài 34. Khai thác đá vôi. Công nghiệp silicate
96 Hóa Bài 34. Khai thác đá vôi. Công nghiệp silicate
25 97 Hóa Bài 35. Khai thác nhiên liệu hóa thạch. Nguồn carbon, chu trình carbon và sự ấm lên toàn cầu
98 Hóa Bài 35. Khai thác nhiên liệu hóa thạch. Nguồn carbon, chu trình carbon và sự ấm lên toàn cầu
99 Sinh học Bài 36. Khái quát về di truyền học
100 Sinh học Bài 36. Khái quát về di truyền học
26 101 Hóa Ôn tập giữa kì 2
102 Hóa Đánh giá giữa kì 2
103 Hóa Đánh giá giữa kì 2
104 Sinh học Bài 37. Các quy luật di truyền của Mendel
27 105 Sinh học Bài 37. Các quy luật di truyền của Mendel
106 Sinh học Bài 38. Nucleic acid và gene
107 Sinh học Bài 38. Nucleic acid và gene
108 Sinh học Bài 39. Tái bản DNA và phiên mã RNA
28 109 Sinh học Bài 39. Tái bản DNA và phiên mã RNA
110 Sinh học Bài 40. Dịch mã và mối quan hệ từ gene đến tính trạng
111 Sinh học Bài 40. Dịch mã và mối quan hệ từ gene đến tính trạng
112 Sinh học Bài 40. Dịch mã và mối quan hệ từ gene đến tính trạng
29 113 Sinh học Bài 41. Đột biến gene
114 Sinh học Bài 41. Đột biến gene
115 Sinh học Bài 42. Nhiễm sắc thể và bộ nhiễm sắc thể
116 Sinh học Bài 42. Nhiễm sắc thể và bộ nhiễm sắc thể
30 117 Sinh học Bài 43. Nguyên phân và giảm phân
118 Sinh học Bài 43. Nguyên phân và giảm phân
119 Sinh học Bài 44. Nhiễm sắc thể giới tính và cơ chế xác định giới tính
120 Sinh học Bài 44. Nhiễm sắc thể giới tính và cơ chế xác định giới tính
31 121 Sinh học Bài 45. Di truyền liên kết
122 Sinh học Bài 45. Di truyền liên kết
123 Sinh học Bài 46. Đột biến nhiễm sắc thể
124 Sinh học Bài 46. Đột biến nhiễm sắc thể
32 125 Sinh học Bài 47. Di truyền học với con người
126 Sinh học Bài 47. Di truyền học với con người
127 Sinh học Bài 48. Ứng dụng công nghệ di truyền vào đời sống
128 Sinh học Bài 48. Ứng dụng công nghệ di truyền vào đời sống
33 129 Sinh học Bài 49. Khái niệm tiến hóa và các hình thức chọn lọc
130 Sinh học Bài 49. Khái niệm tiến hóa và các hình thức chọn lọc
131 Sinh học Ôn tập cuối kì 2
132 Hóa Ôn tập cuối kì 2
34 133 Sinh học Đánh giá cuối kì 2
134 Sinh học Đánh giá cuối kì 2
135 Sinh học Bài 50. Cơ chế tiến hóa
136 Sinh học Bài 50. Cơ chế tiến hóa
35 137 Sinh học Bài 50. Cơ chế tiến hóa
138 Sinh học Bài 51. Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất
139 Sinh học Bài 51. Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất
140 Sinh học Bài 51. Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất
Tham khảo thêm:   Văn mẫu lớp 9: Dàn ý Nghị luận về bạo lực gia đình Nghị luận về vấn đề bạo lực gia đình hiện nay

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 9 sách Kết nối tri thức với cuộc sống PPCT môn KHTN 9 năm 2024 – 2025 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *