Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương III môn Sinh học lớp 11 Đề kiểm tra 45 phút lớp 11 môn Sinh học ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương III môn Sinh học lớp 11 là tài liệu hữu ích mà Wikihoc.com muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 11 cùng tham khảo.

Tài liệu bao gồm 4 đề kiểm tra 45 phút chương 3 giúp các bạn có thêm nhiều tài liệu sử dụng ôn tập cho bài kiểm tra 1 tiết Sinh học sắp tới. Ngoài ra quý thầy cô có thể sử dụng bộ đề làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Đề kiểm tra 1 tiết Chương III môn Sinh học lớp 11

Đề bài

A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1. Quan sát mặt cắt ngang thân, sinh trưởng thứ cấp theo thứ tự từ ngoài vào trong thân là

A. Bần → tầng sinh bần → mạch rây thứ cấp → tầng phân sinh bên → gỗ dác → gỗ lõi

B. Bần → tầng sinh bần → mạch rây sơ cấp → tầng sinh mạch → gỗ thứ cấp → gỗ sơ cấp

C. Bần → tầng sinh bần → mạch rây sơ cấp → mạch rây thứ cấp → gỗ sơ cấp → gỗ thứ cấp

D. Tầng sinh bần → bần → mạch rây sơ cấp → tầng sinh mạch → gỗ thứ cấp → tủy

Câu 2. Phát biểu đúng về mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng là

A. mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây Một lá mầm

B. mô phân sinh bên có ở thân cây Một lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây Hai lá mầm

C. mô phân sinh bên có ở thân cây Hai lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây Một lá mầm

D. mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây Hai lá mầm

Câu 3. Xitôkinin chủ yếu sinh ra ở

A. đỉnh của thân và cành

B. lá, rễ

C. tế bào đang phân chia ở rễ, hạt, quả

D. Thân, cành

Câu 4. Auxin chủ yếu sinh ra ở

A. đỉnh của thân và cành

B. lá, rễ

C. tế bào đang phân chia ở rễ, hạt, quả

D. Thân, cành

Câu 5. Cho các loài thực vật sau:

⦁ Thanh Long

⦁ Cà tím

⦁ Cà chua

⦁ Cà phê ngô

⦁ Lạc

⦁ Đậu

⦁ Củ cải đường

⦁ Ngô

⦁ Sen cạn

⦁ Rau diếp

⦁ Hướng dương

Trong các loài cây trên, có bao nhiêu cây trung tính?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 9

Câu 6. Kiểu phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu phát triển mà còn non có đặc điểm hình thái

Tham khảo thêm:   Cách kiếm tiền xu trong Plants Vs. Zombies 2

A. sinh lý rất khác với con trưởng thành

B. cấu tạo tương tự với con trưởng thành, nhưng khác về sinh lý

C. cấu tạo và sinh lý tương tự với con trưởng thành

D. cấu tạo và sinh lý gần giống với con trưởng thành

Câu 7. Đặc điểm không có ở hoóc-môn thực vật là

A. tính chuyển hóa cao hơn nhiều so với hoóc-môn ở động vật bậc cao

B. với nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể

C. được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây

D. được tạo ra một nơi nhưng gây ra phản ứng ở nơi khác

Câu 8. Etilen được sinh ra ở

A. hầu hết các phần khác nhau của cây, đặc biệt trong thời gian rụng lá, hoa già, quả còn xanh

B. hầu hết các phần khác nhau của cây, đặc biệt trong thời gian rụng lá, hoa già, quả đang chín

C. hoa, lá, quả, đặc biệt trong thời gian rụng lá, hoa già, quả đang chín

Câu 9. Nếu tuyến yên sản sinh ra quá ít hoặc quá nhiều hoóc-môn sinh trưởng ở giai đoạn trẻ em sẽ dẫn đến hậu quả

A. chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém

B. các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển

C. người bé nhỏ hoặc khổng lồ

D. các đặc điểm sinh dục nam kém phát triển

Câu 10. Tuổi của cây một năm được tính theo số

A. Lóng

B. Lá

C. Chồi nách

D. cành

Câu 11. Quá trình phát triển của động vật đẻ trứng gồm giai đoạn

A. Phôi

B. Phôi và hậu phôi

C. Hậu phôi

D. Phôi thai và sau khi sinh

Câu 12. Quan sát hình dưới đây và cho biết có bao nhiêu nhận định đúng?

⦁ ở hình 1, ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác và qua giai đoạn trung gian biến đổi thành con trưởng thành ; Ở hình 2, ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác biến đổi thành con trưởng thành

⦁ ở hình 1, ấu trùng trải qua nhiều lần Lột Xác biến đổi thành con trưởng thành ; ở hình 2, ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác và qua giai đoạn trung gian biến đổi thành con trưởng thành

⦁ Ở hình 1, ấu trùng có hình dạng và cấu tạo rất khác với con trưởng thành ; ở hình 2, ấu trùng có hình dạng và cấu tạo gần giống với con trưởng thành

⦁ ở hình 1, ấu trùng có hình dạng và cấu tạo gần giống với con trưởng thành ; ở hình 2, ấu trùng có hình dạng và cấu tạo rất khác với con trưởng thành

⦁ hình 1 là biến thái hoàn toàn, hình hay là biến thái không hoàn toàn

⦁ hình 1 là biến thái không hoàn toàn, hình hay là biến thái hoàn toàn

⦁ loài muỗi có kiểu biến thái như hình 1

⦁ ruồi nhà có kiểu biến thái như hình 2

Phương án trả lời đúng là:

A. 3

B. 4

C. 6

D. 5

Tham khảo thêm:   Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND về phân công quản lý Nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Câu 13. Ecđixơn gây

A. ức chế Sự lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm

B. ức chế Sự lột xác của sâu bướm, kìm hãm sâu biến thành nhộng và bướm

C. lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm

D. lột xác của sâu bướm, ức chế sâu biến thành nhộng và bướm

Câu 14. Xét các đặc điểm sau:

⦁ xảy ra chủ yếu ở thực vật hai lá mầm

⦁ ở thực vật một lá mầm cũng có kiểu sinh trưởng thứ cấp đặc biệt

⦁ sinh trưởng thứ cấp của cây thân gỗ là do mô phân sinh bên hoạt động tạo ra

⦁ sinh trưởng sơ cấp của cây thân gỗ là do mô phân sinh bên hoạt động tạo ra

⦁ sinh trưởng thứ cấp tạo ra gỗ lõi, gỗ dác và vỏ

⦁ sinh trưởng sơ cấp ở thân non và sinh trưởng thứ cấp ở thân trưởng thành

Có bao nhiêu đặc điểm trên đúng với sinh trưởng ở thực vật?

A. 2

B. 3

C. 5

D. 6

Câu 15. Cho câu sau:

mô phân sinh là nhóm các tế bào …(1)…, duy trì được khả năng …(2)… Mô phân sinh đỉnh có ở chồi đỉnh,…(3)…, đỉnh rễ. Mô phân sinh bên có ở cây …(4)… và mô phân sinh lóng ở cây …(5)… có ở …(6)…

Một bạn học sinh đã điền các từ còn thiếu như sau:

(1) chưa phân hóa, (2) giảm phân, (3) chồi nách, (4) một lá mầm, (5) hai lá mầm, (6) thân

Em hãy xác định bạn học sinh đó đã làm đúng (Đ)/sai (S) ở mỗi câu

A. 1Đ, 2S, 3Đ, 4S, 5S, 6S

B. 1S, 2S, 3Đ, 4S, 5S, 6S

C. 1Đ, 2S, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ

D. 1S, 2S, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ

B: TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Phân biệt sinh trưởng và phát triển? Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa sinh trưởng và phát triển ở thực vật và động vật? Kể tên các hoóc-môn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở thực vật và động vật?

Câu 2 (1 điểm): Giải thích hiện tượng “mọc vống” của thực vật trong bóng tối?

Câu 3 (2 điểm): Thế nào là phát triển qua biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn? So sánh giữa phát triển qua biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn? Lấy ví dụ về 2 loài động vật phát triển qua 2 hình thức này?

Đáp án

A. TRẮC NGHIỆM

1 2 3 4 5
A C A A A
6 7 8 9 10
A B B C B
11 12 13 14 15
B D C C C

B. TỰ LUẬN

Câu 1:

Phân biệt: (0.5 điểm)

+ Sinh trưởng là quá trình tăng không thuận nghịch kích thước của cơ thể.

+ Phát triển là quá trình bao gồm: sinh trưởng, phân hóa tế bào và phát sinh hình thái ( hình thành các mô, cơ quan khác nhau trong chu trình sống của cá thể).

– Điểm giống và khác nhau: (0.5 điểm)

+ Giống nhau: Sinh trưởng và phát triển ở động vật đều chịu ảnh hưởng của hoóc-môn.

+ Khác nhau: Sinh trưởng ở động vật chỉ xảy ra ở một giai đoạn giới hạn thời gian xác định. Phát triển diễn ra suốt đời.

Tham khảo thêm:   Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức - Tuần 21 Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3

– hoóc-môn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở thực vật và động vật: (1 điểm)

* Các hoóc-môn ảnh hưởng đến sinh trưởng ở thực vật như:

+ Auxin (AIA), gibêrelin (GA), xitôkinin: kích thích sinh trưởng.

+ Êtilen. axit abxixic (AAB): ức chế sinh trưởng.

* Các hoóc-môn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật là:

+ hoóc-môn ảnh hưởng lên sinh trưởng và phát triển của động vật không xương sống là: ecđisơn và juvenin.

.+ hoóc-môn ảnh hưởng lên sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống là: hoóc-môn sinh trưởng (của tuyến yên), tirôxin (của tuyến giáp), testôstêrôn của tinh hoàn, ơstrôgcn của buồng trứng.

Câu 2:

Vì:

+ Bởi vì Auxin được sản sinh ra nhiều trong bóng tối, khi cây ở trong tối thì Auxin (Axit Indolaxetic) sản sinh ra rất nhiều tại đỉnh của thân cây, => kích thích quá trình nhân và sinh trưởng dãn dài của tế bào=> cây mọc vống lên rất nhanh, và lúc này cây còn rất yếu do Auxin làm đứt các vách ngang của thành tế bào. (0.75 điểm)

+ Trong bóng tối ít ánh sáng nên cây ít mất nước, tế bào giãn dài ra. (0.25 điểm)

Câu 3:

– KN: (0.5 điểm)

+ Phát triển qua biến thái hoàn toàn: là kiểu phát triển mà ấu trùng (sâu bướm ở côn trùng) có hình dạng và cấu tạo rất khác với con trưởng thành. Ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác và qua giai đoạn trung gian (nhộng ở côn trùng) biến đổi thành con trưởng thành.

+ Phát triển qua biến thái không hoàn toàn: là kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí gần giống con trưởng thành (ví dụ: châu chấu không có cánh hoặc cánh chưa phát triển đầy đủ). Trải qua nhiều lần lột xác, ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.

– So sánh: (1 điểm)

Đặc điểm so sánh Biến thái hoàn toàn Biến thái không hoàn toàn

Giống nhau

Đều có giai đoạn: Phôi và hậu phôi

GĐ phôi đều diễn ra trong trứng đã thụ tinh

Trứng thụ tinh ” hợp tử ” phôi (phân chia) ” ấu trùng

Khác nhau

Vòng đời

có GĐ nhộng

không có GĐ nhộng

GĐ phôi

Con non có hình dáng, sinh lí khác con trưởng thành

Con non “Nhộng “Con trưởng thành

Con non có hình giống con trưởng thành

Con non ” lột xác nhiều lần “Con trưởng thành

Giai đoạn phá hoại mạnh

Sâu non

Sâu trưởng thành

– Ví dụ: (0.5 điểm)

+ Biến thái hoàn toàn ở Bướm:

Trứng ” Sâu bướm “Nhộng “Bướm

+ Biến thái không hoàn toàn ở Châu chấu:

Trứng ” Ấu trùng lột xác nhiều lần ” Châu chấu

……….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương III môn Sinh học lớp 11 Đề kiểm tra 45 phút lớp 11 môn Sinh học của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *