Bạn đang xem bài viết ✅ Toán lớp 5 Bài 31: Ôn tập các phép tính với số thập phân Giải Toán lớp 5 Kết nối tri thức tập 1 trang 123, 124, 125, 126 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Toán lớp 5 trang 123, 124, 125, 126 sách Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, xem gợi ý giải các bài tập Bài 31: Ôn tập các phép tính với số thập phân của Chủ đề 6: Ôn tập học kì 1.

Giải SGK Toán 5 trang 123 → 126 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa. Mỗi bài toán đều giải rất chi tiết, cụ thể giúp các em củng cố kiến thức thật tốt. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Wikihoc.com:

Giải Toán 5 Kết nối tri thức Tập 1 trang 123 – Luyện tập

Bài 1

Đặt tính rồi tính.

Tham khảo thêm:   Hóa học 10 Bài 17: Tính chất vật lí và hóa học các đơn chất nhóm VIIA Giải Hoá học lớp 10 trang 105 sách Chân trời sáng tạo
7,8 + 11,6 9,12 + 9,21 15,7 + 1,57 9,03 + 3,38

Lời giải:

begin{array}{l} + begin{array}{*{20}{c}}{  7,8}\{underline { 11,6 } }end{array}\   19,4end{array} begin{array}{l} + begin{array}{*{20}{c}}{ 9,12 }\{underline { 9,21 } }end{array}\   18,33end{array} begin{array}{l} + begin{array}{*{20}{c}}{ 15,7  }\{underline {   1,57  } }end{array}\   17,27end{array} begin{array}{l} + begin{array}{*{20}{c}}{9,03}\{underline { 3,38  } }end{array}\   12,41end{array}

Bài 2

Tính bằng cách thuận tiện.

a) 9,2 + 17,56 + 0,8

b) 92,15 + 7,99 + 0,01

Lời giải:

a) 9,2 + 17,56 + 0,8

= (9,2 + 0,8) + 17,56

= 10 + 17,56

= 27,56

b) 92,15 + 7,99 + 0,01

= 92,15 + (7,99 + 0,01)

= 92,15 + 8

= 100,15

Bài 3

Giải ô chữ dưới đây.

Ôn tập các phép tính với số thập phân

Biết rằng:

Ôn tập các phép tính với số thập phân

Lời giải:

2,18 + 8 + 0,82

= 11

I

16,275 + 2,725

= 19

Đ

3,6 + 3,8

= 7,4

V

2,25 + 3,9 + 1,1

= 7,25

17 + 3,7

= 20,7

T

11,65 + 8

= 19,65

Vậy ô chữ cần tìm là:

Ôn tập các phép tính với số thập phân

Bài 4

Rô-bốt cao 0,9 m. Mi cao hơn Rô-bốt 0,35 m. Mi thấp hơn Mai 0,31 m. Hỏi:

a) Mi cao bao nhiêu mét?

b) Mai cao hơn Rô-bốt bao nhiêu mét?

Bài giải

a) Chiều cao của Mi là:

0,9 + 0,35 = 1,25 (m)

b) Chiều cao của Mai là:

1,25 + 0,31 = 1,56 (m)

Mai cao hơn Rô-bốt số mét là:

1,56 – 0,9 = 0,66 (m)

Đáp số: a) 1,25 m

b) 0,66 m.

Giải Toán 5 Kết nối tri thức Tập 1 trang 124 – Luyện tập

Bài 1

Đặt tính rồi tính.

76,8 + 1,9 9,63 – 5,275 19,3 – 11 27 – 1,2

Lời giải:

begin{array}{l} - begin{array}{*{20}{c}}{ 76,8 }\{underline {  1,9 } }end{array}\   74,9end{array} begin{array}{l} - begin{array}{*{20}{c}}{ 9,63  }\{underline { 5,275 } }end{array}\   4,355end{array} begin{array}{l} - begin{array}{*{20}{c}}{ 19,3}\{underline { 11    } }end{array}\     8,3 end{array} begin{array}{l} - begin{array}{*{20}{c}}{27   }\{underline { 1,2  } }end{array}\   25,8end{array}

Bài 2

Số?

Ôn tập các phép tính với số thập phân

Lời giải:

a) 5,2 xrightarrow{+ 2} textbf{7,2} xrightarrow{- 0,01} textbf{7,19}

7,9 xrightarrow{+ 4} textbf{11,9} xrightarrow{- 0,2} textbf{11,7}

b) 5,2 xrightarrow{+ 1,99} textbf{7,19}

7,9 xrightarrow{+ 3,8} textbf{11,7}

Bài 3

Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ, các bạn ủng hộ lượng giấy vụn như sau:

Ôn tập các phép tính với số thập phân

a) Bạn nào ủng hộ nhiều giấy vụn nhất?

b) Nam ủng hộ nhiều hơn Mai bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn?

Lời giải:

a) Ta có:

2,5 > 2,4 (phần nguyên bằng nhau, hàng phần mười có 5 > 4)

2,5 < 3,25 (phần nguyên có 2 < 3)

Tham khảo thêm:   Tiếng Anh 12 Unit 4: 4I Culture Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 58

Vì 2,4 kg < 2,5 kg < 3,25 kg nên bạn Nam ủng hộ nhiều giấy vụn nhất.

b) Nam ủng hộ nhiều hơn Mai số ki-lô-gam giấy vụn là:

3,25 – 2,5 = 0,75 (kg)

Đáp số: 0,75 kg.

Bài 4

Số?

Ôn tập các phép tính với số thập phân

Lời giải:

Ôn tập các phép tính với số thập phân

Bài 5

Sử dụng các tấm thẻ sau: Ôn tập các phép tính với số thập phân

a) Hãy lập số thập phân lớn nhất.

b) Hãy lập số thập phân bé nhất.

c) Tìm hiệu số giữa hai số thập phân vừa lập được.

Lời giải:

a) Số thập phân lớn nhất là: 65,3

b) Số thập phân bé nhất là: 3,56

c) Hiệu số giữa hai số thập phân vừa lập được là:

65,3 – 3,56 = 61,74

Đáp số: 61,74

Giải Toán 5 Kết nối tri thức Tập 1 trang 125 – Luyện tập

Bài 1

Đặt tính rồi tính.

1,2 x 3,5 3,1 x 5,7 0,15 x 7 9,3 x 6

Lời giải:

begin{array}{l} times begin{array}{*{20}{c}}{   text{1,2} }\ {underline { text{3,5}   } }end{array}\   6 0\  underline { 36   } \   text{4,20}end{array}

begin{array}{l} times begin{array}{*{20}{c}}{   text{3,1} }\ {underline {  text{5,7}   } }end{array}\   217\  underline { 155   } \  text{17,67}end{array}

begin{array}{l} times begin{array}{*{20}{c}}{   text{0,15} }\ {underline {    text{7}   } }end{array}\   1,05 end{array}

begin{array}{l} times begin{array}{*{20}{c}}{   text{9,3} }\ {underline {   text{6}   } }end{array}\   text{55,8} end{array}

Bài 2

Cho biết 29 x 37 = 1 073. Không thực hiện tính, hãy cho biết kết quả của các phép tính sau:

2,9 x 37 29 x 0,37 2,9 x 3,7 0,29 x 3,7

Lời giải:

2,9 x 37 = 107,3

29 x 0,37 = 10,73

2,9 x 3,7 = 10,73

0,29 x 3,7 = 1,073

Giải Toán 5 Kết nối tri thức Tập 1 trang 126 – Luyện tập

Bài 1

Đặt tính rồi tính.

6,52 : 2 72 : 15 2,52 : 2,1 42 : 1,4

Lời giải:

begin{array}{l}begin{array}{*{20}{c}}{text{6,52}}\{0 5  }end{array} left| begin{array}{l}underline { {2} } \ text{3,26}end{array} right. \   12  \    0 end{array}

begin{array}{l}begin{array}{*{20}{c}}{text{72}}\{  120}end{array} left| begin{array}{l}underline { {15} } \ text{4,8}end{array} right. \     0 end{array}

begin{array}{l}begin{array}{*{20}{c}}{2_{not,,} 52}\{   4 20}end{array} left| begin{array}{l}underline { {2_{not,,}10} } \ text{1,2}end{array} right. \       0 end{array} begin{array}{l}begin{array}{*{20}{c}}{420}\{  0}end{array} left| begin{array}{l}underline { {1_{not,,}4} } \ text{30}end{array} right.end{array}

Bài 2

Số?

Ôn tập các phép tính với số thập phân

Lời giải:

Số bị chia 16,5 27 9,45 7,56
Số chia 11 5 3,5 3,5
Thương 1,5 5,4 2,7 2,16

Bài 3

Để trang trí lớp nhân ngày kỉ niệm thành lập trường, lớp 5A cần chuẩn bị các sợi dây kim tuyến dài 1,2 m. Biết rằng cuộn dây kim tuyến dài 12,6 m. Hỏi lớp 5A có thể cắt được nhiều nhất bao nhiêu sợi dây kim tuyến như vậy?

Tham khảo thêm:   Lời bài hát Người đến sau sẽ cho người tất cả

Ôn tập các phép tính với số thập phân

Bài 4

Bác Bình có 6 kg 750 g nấm tươi. Bác muốn đóng gói số nấm này thành 9 hộp như nhau. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu ki-lô-gam nấm?

Ôn tập các phép tính với số thập phân

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Toán lớp 5 Bài 31: Ôn tập các phép tính với số thập phân Giải Toán lớp 5 Kết nối tri thức tập 1 trang 123, 124, 125, 126 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *