Bạn đang xem bài viết ✅ Tờ khai thuế TNDN – Mẫu số 02/TNDN Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Mẫu số 02/TNDN: Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất hiện nay được thực hiện theo Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu, tính trên thu nhập chịu thuế của các doanh nghiệp trong kỳ tính thuế. Tờ khai thuế TNDN mẫu 02/TNDN được áp dụng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

(Áp dụng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh)

[01] Kỳ tính thuế: Từng lần phát sinh ngày………..tháng………năm………..

[02] Lần đầu …….. [03] Bổ sung lần thứ:…

Bên chuyển nhượng:…………………………………………………………………………..

[04] Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………….

[05] Mã số thuế:

Bên nhận chuyển nhượng:………………………………………………………………………..

[06] Tên tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng: ……………………………………………….

[07] Mã số thuế/số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân (đối với cá nhân chưa có mã số thuế):

Tham khảo thêm:   Văn mẫu lớp 10: Dàn ý bài Trao duyên của Nguyễn Du (10 Mẫu) Dàn ý Trao duyên chi tiết nhất

[08] Địa chỉ: …………. Phường/xã………… Quận/huyện…………….. Tỉnh/TP……………

[09] Địa chỉ bất động sản được chuyển nhượng: [09a] Số nhà, đường phố…… [09b] Phường/xã………[09c] Quận/Huyện …… [09d] Tỉnh/Tp……………

Theo Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản: Số: …. ngày …. tháng …. năm có công chứng hoặc chứng thực tại UBND phường (xã) xác nhận ngày…tháng… năm….

[10] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………………………………………..

[11] Mã số thuế:

[12] Hợp đồng đại lý thuế: Số………………………………………ngày…………………………….

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Số tiền
(1) (2) (3) (4)
1 Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản [13]
2 Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản [14]
2.1 – Giá vốn của đất chuyển nhượng [15]
2.2 – Chi phí đền bù thiệt hại về đất [16]
2.3 – Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu [17]
2.4 – Chi phí cải tạo san lấp mặt bằng [18]
2.5 – Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng [19]
2.6 – Chi phí khác [20]
3 Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản ([21]=[13]-[14]) [21]
4 Thuế suất thuế TNDN [22]
5 Thuế TNDN phải nộp ([23]=[21] x [22]) [23]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:………………………..

Chứng chỉ hành nghề số:……

…….., ngày……. tháng……. năm…….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

Ghi chú:

– TNDN: Thu nhập doanh nghiệp

– Tờ khai 02/TNDN của người nộp thuế TNDN áp dụng theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu nộp tại CQT nơi phát sinh hoạt động chuyển nhượng BĐS.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tờ khai thuế TNDN – Mẫu số 02/TNDN Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

Tham khảo thêm:   Lời dẫn chương trình tổng kết năm học trường THCS 3 mẫu lời dẫn chương trình tổng kết năm học 2022 - 2023

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *