Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 9 Unit 4: Writing Soạn Anh 9 trang 45 sách Chân trời sáng tạo ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Tiếng Anh 9 Unit 4: Writing giúp các em học sinh lớp 9 trả lời các câu hỏi tiếng Anh bài Feelings trang 45 sách Chân trời sáng tạo trước khi đến lớp.

Soạn Writing Unit 4 lớp 9 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 9. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 9 Unit 4 Writing trang 45 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Mục Lục Bài Viết

Think!

In what kind of situations do people ask for advice on the internet?

(Mọi người thường xin lời khuyên trên mạng trong những tình huống nào?)

Gợi ý đáp án

People seek advice on the internet for a wide range of situations. There are some following situations:

– Relationship issues: This could involve problems with romantic partners, family members, friends, or colleagues. People might seek advice on how to communicate effectively, resolve conflicts, or navigate complex relationship dynamics.

– Career and education: Individuals often turn to the internet for advice on career choices, job hunting, resume writing, interview tips, workplace issues, professional development, and educational pursuits such as choosing a major, applying to colleges, or dealing with academic challenges.

Bài 1

Read the forum post. What advice does Kim give to Linh? What do you think of the advice?

(Đọc bài viết diễn đàn. Kim đưa ra lời khuyên gì cho Linh? Bạn nghĩ gì về lời khuyên?)

Friends forum

I’ve just started at a new school and there’s a group of people I hang out with. We have a laugh together, but it bothers me when they say that only ‘sad’ people study a lot. Last week they teased me when I got good marks in a history test. I’m not sure if I like that. Linh

Hey, Linh,

OK, well this is a slightly annoying situation, isn’t it? But quite common, IMO. Let’s think. What could you do? For a start you should probably ask these people why it’s ‘sad’ to do well. They might be having problems with some of the work. Hey – you could even offer to help them. What do you reckon?

What else? Are you meeting a lot of new people at the moment? I bet that there are LOADS of other people that you can be friends with if you want. Just be yourself, ’cos then I can guarantee that people will respect you. If you like studying, that’s cool. You’re obviously popular and you don’t have to change who you are.

And one more thing. You did the right thing asking for advice. It’s never a bad idea to talk to other people about it. Like they say, ‘a problem shared is a problem halved’. Anyway, good luck and I hope that things work out for you. Kim

IMO = in my opinion

Tham khảo thêm:   Đáp án game Tao Biết Tuốt từ câu 401 - 500

Gợi ý đáp án

Kim advises Linh to take several steps to address the situation with her new group of friends:

– Challenge their perspective: Kim suggests that Linh should ask her friends why they view studying as “sad.” By initiating a conversation about their beliefs, Linh may gain insight into their attitudes and potentially influence their perspective.

– Offer help: Kim proposes that Linh could offer assistance to her friends if they are struggling with their schoolwork. This demonstrates kindness and empathy, while also potentially fostering a more positive dynamic within the group.

I think they are useful advice.

Bài 2

Complete the Key Phrases.

(Hoàn thành các cụm từ chính.)

KEY PHRASES (Cụm từ chính)

Conversational phrases(Cụm từ hội thoại)

Hey. (Này)

Let’s (1) _____

For a (2) _____

What do you (3) _____?

(4) _____ else?

I bet / I reckon … (Tôi cá là / Tôi nghĩ …)

And one more (5) _____

Anyway, … (Dù sao thì …)

Gợi ý đáp án

(1) Let’s think.

(2) For a start

(3) What do you reckon?

(4)What else?

(5) And one more thing

Bài 3

Language point: Conversational tone

(Ngôn ngữ: Giọng điệu hội thoại)

Study points 1-4 and find examples in the post.

(Nghiên cứu các mục 1-4 và tìm ví dụ trong bài.)

A text with a conversational tone …

1. includes questions for the reader.

2. uses informal and conversational language.

3. uses question tags. (

4. sometimes uses CAPITALS, bold, italic, underlined words or emojis for emphasis.

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

Bài 4

USE IT!(Sử dụng nó!)

Follow the steps in the Writing Guide. (Thực hiện theo các bước trong phần Hướng dẫn viết.)

WRITING GUIDE (Hướng dẫn viết)

A. TASK (Nhiệm vụ)

Choose one of the situations and write a post (100-120 words) giving advice to the person with the problem.

Tham khảo thêm:   Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Hà Huy Tập, Hà Tĩnh (Lần 1) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán có đáp án

(Chọn một trong các tình huống và viết một bài (100-120 từ) đưa ra lời khuyên cho người gặp vấn đề.)

– I’ve been receiving annoying texts and I don’t know who they’re from. Mai

(Tôi đã nhận được những tin nhắn khó chịu và tôi không biết chúng đến từ ai. Mai)

– My friend’s probably moving to another town eighty kilometres away soon. Huy

(Có lẽ bạn tôi sắp chuyển đến một thị trấn khác cách đó tám mươi cây số. Huy)

B. THINK AND PLAN (Suy nghĩ và lên kế hoạch)

1. What do you think of the situation?

(Bạn nghĩ gì về tình huống này?)

2. Is this a common problem?

(Đây có phải là vấn đề thường gặp không?)

3. Who should the person talk to first?

(Người đó nên nói chuyện với ai trước?)

4. What other advice can you think of?

(Bạn có thể nghĩ ra lời khuyên nào khác?)

5. What can you say to support and sympathise with this person?

(Bạn có thể nói gì để ủng hộ và thông cảm với người này?)

C. WRITE (Viết)

Paragraph 1: Talk about the problem and say who to speak to.

(Đoạn 1: Nói về vấn đề và nói ai sẽ nói chuyện.)

Paragraph 2: Give more ideas and advice.

(Đoạn 2: Đưa ra thêm ý tưởng và lời khuyên.)

Paragraph 3: End the post and reassure the person.

(Đoạn 3: Kết thúc bài viết và trấn an người đó.)

D. CHECK (Kiểm tra)

– modal verbs (động từ khuyết thiếu)

– conversational tone (giọng điệu hội thoại)

Gợi ý đáp án

Tham khảo thêm:   Viết đoạn văn về người thiếu niên dũng cảm trong bài thơ Em bé Bảo Ninh Văn mẫu lớp 4 Cánh diều

Hey Mai,

That sounds really frustrating! If you’re getting annoying texts from an unknown sender, the first thing I’d suggest is not responding to them. Sometimes, people send these messages just to get a reaction, so ignoring them might make them stop. Hey – you could also block the number if it’s possible. If it keeps happening, consider talking to someone you trust, like a friend or family member, about it. They might have some good advice or could help you figure out who might be behind the messages. Hang in there, and hopefully, the texts will stop soon!

Take care,

Hoa

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 9 Unit 4: Writing Soạn Anh 9 trang 45 sách Chân trời sáng tạo của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *