Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 9 Unit 4: Language Focus 1 Soạn Anh 9 trang 41 sách Chân trời sáng tạo ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Tiếng Anh 9 Unit 4: Language Focus giúp các em học sinh lớp 9 trả lời các câu hỏi tiếng Anh bài Feelings trang 41 sách Chân trời sáng tạo trước khi đến lớp.

Soạn Language Focus Unit 4 lớp 9 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 9. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 9 Unit 4 Language Focus trang 41 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Mục Lục Bài Viết

Bài 1

may, might, could, can, must (có thể, phải)

Read examples 1-5. What do the modal verbs in blue mean? Write possibly, definitely or definitely not.

(Đọc ví dụ 1-5. Các động từ khuyết thiếu màu xanh có nghĩa là gì? Viết “possibly” (có khả năng), “definitely” (chắc chắn) hoặc “definitely not” (chắc chắn không).)

1. They could be expressing sadness. _____

2. The evidence suggests that animals must feel something. _____

3. They can’t simply be like robots. _____

4. We may know more in the future. _____

Tham khảo thêm:   Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 12 môn Lịch sử (3 bộ sách) Góp ý SGK lớp 12 năm 2024 - 2025

5. They might, perhaps, have emotions. _____

Gợi ý đáp án

1. They could be expressing sadness.

2. The evidence suggests that animals must feel something.

3. They can’t simply be like robots.

4. We may know more in the future.

5. They might, perhaps, have emotions.

Bài 2

Choose the correct options to complete the rules.

RULES (Quy tắc)

1. We use may, might and could to express possibility / certainty.

2. We use must and can’t when we are certain / not certain about things.

3. The modal verbs in exercise 1 change / don’t change in the he, she and it forms.

4. We always / never use to after modal verbs.

Gợi ý đáp án

1. We use may, might and could to express possibility.

2. We use must and can’t when we are certain about things.

3. The modal verbs in exercise 1 don’t change in the he, she and it forms.

4. We never use to after modal verbs.

Bài 3

Complete the sentences with appropriate modal verbs.

(Hoàn thành câu với động từ khuyết thiếu thích hợp.)

1. She’s smiling, so she _____ be unhappy.

2. I’m not sure, but they _____ live in Huế.

3. You’re going to Canada? You _____ be excited!

4. Orcas are rare here, but you _____ see one if you’re lucky.

5. It _____ be frightening to see a shark when you’re swimming.

6. England aren’t a great football team. They _____ not win the match tomorrow.

Gợi ý đáp án

1. She’s smiling, so she can’t be unhappy.

Tham khảo thêm:   Hướng dẫn sử dụng phụ kiện hiệu quả nhất khi chơi PUBG Mobile

2. I’m not sure, but they might live in Huế.

3. You’re going to Canada? You must be excited!

4. Orcas are rare here, but you may see one if you’re lucky.

5. It could be frightening to see a shark when you’re swimming.

6. England aren’t a great football team. They might not win the match tomorrow.

Bài 4

USE IT! (SỬ DỤNG NÓ!)

Work in pairs. Exchange opinions about ideas 1-6 using words from the box and the modal verbs.

(Làm việc theo cặp. Trao đổi ý kiến về các ý 1-6 bằng cách sử dụng các từ trong khung và các động từ khuyết thiếu.

Gợi ý đáp án

A: Horse riding can be exhilarating.

B: I agree. It might also be challenging for some people.

A: Elephants can be majestic creatures.

B: Yes, they must be fascinating to see in their natural habitat.

A: This film can’t be too bad; it has good reviews.

B: I’m not sure about that. It might still disappoint some viewers.

A: My exam results must be excellent; I studied really hard.

B: That’s true. You must be feeling confident.

A: Swimming with dolphins could be an unforgettable experience.

B: Absolutely. It must also be interesting.

A: Spiders can be creepy creatures.

B: I agree. They might also evoke fear in many people.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 9 Unit 4: Language Focus 1 Soạn Anh 9 trang 41 sách Chân trời sáng tạo của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

Tham khảo thêm:   Mẫu hợp đồng thuê khoán Biểu mẫu hành chính

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *