Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 9 Unit 3: Writing Soạn Anh 9 trang 37 sách Chân trời sáng tạo` ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Tiếng Anh 9 Unit 3: Writing giúp các em học sinh lớp 9 trả lời các câu hỏi tiếng Anh bài Our surroundings trang 37 sách Chân trời sáng tạo trước khi đến lớp.

Soạn Writing Unit 3 lớp 9 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 9. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 9 Unit 3 Writing trang 37 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Mục Lục Bài Viết

Think!

What are your plans for the future? What career that impresses you most?

(Kế hoạch tương lai của bạn là gì? Nghề nghiệp nào khiến bạn ấn tượng nhất?)

Gợi ý đáp án

– In the future, I plan to pursue a career as a teacher. I believe that teaching is a profession where I can make a significant difference in the lives of young individuals, helping them learn, grow, and reach their full potential. To achieve this goal, I am determined to study hard for the entrance exam, as it is a crucial step towards realizing my dream.

– Teaching impresses me most because it holds the power to shape not only the minds but also the hearts of individuals. It’s a profession that goes beyond imparting knowledge; it’s about fostering curiosity, critical thinking, empathy, and a lifelong love for learning.

Bài 1

Read Nam Phuong’s letter then label each section with the appropriate heading.

(Đọc thư của Nam Phương rồi đặt tiêu đề thích hợp cho mỗi phần.)

99/8A Lê Lợi Street

Hồ Chí Minh City

11th September, 20…

Dear Tony,

It’s been a while since we last talked. How are you doing at school? Hope you are having an awesome term. Today, I’m glad to share my future career plans with you. I hope that you will support me as well as give me some pieces of advice. I’ve always been interested in the healthcare industry and helping people in need. After much thought and consideration, I’d like to pursue a career in nursing in the future. I believe nursing is a both rewarding and challenging career that will allow me to make positive impacts on people’s lives. I’m thrilled about the prospect of working in a dynamic environment where I’ll have the chance to develop every day. I love not only meeting new people but also building lasting relationships with patients and colleagues. To achieve my career goals, I’ll enrol in a nursing programme at a college. I’m confident that with the right training and experience, I’ll be able to make a meaningful difference in the lives of those I care for.

Tham khảo thêm:   Cách reroll trong game Rise of Eros

I’d love to hear about your future career plans too. What are you interested in pursuing? Have you had any plans for your future career yet?

Thank you for being such a great pen pal of mine.

I look forward to hearing from you soon.

Stay well,

Nam Phương

Gợi ý đáp án

a. Address and date

(Địa chỉ và ngày)

99/8A Lê Lợi Street

Hồ Chí Minh City

11th September, 20…

b. Salutation

(Lời chào)

Dear Tony,

c. Pleasantries

(Trao đổi xã giao)

It’s been a while since we last talked. How are you doing at school? Hope you are having an awesome term.

d. Body

(Thân bài)

Today, I’m glad to share my future career plans with you. I hope that you will support me as well as give me some pieces of advice. I’ve always been interested in the healthcare industry and helping people in need. After much thought and consideration, I’d like to pursue a career in nursing in the future. I believe nursing is a both rewarding and challenging career that will allow me to make positive impacts on people’s lives. I’m thrilled about the prospect of working in a dynamic environment where I’ll have the chance to develop every day. I love not only meeting new people but also building lasting relationships with patients and colleagues. To achieve my career goals, I’ll enrol in a nursing programme at a college. I’m confident that with the right training and experience, I’ll be able to make a meaningful difference in the lives of those I care for.

I’d love to hear about your future career plans too. What are you interested in pursuing? Have you had any plans for your future career yet?

e. Closing

(Lời kết)

Thank you for being such a great pen pal of mine.

I look forward to hearing from you soon.

Stay well,

Nam Phương

Tham khảo thêm:   Công điện của Bộ GD&ĐT gửi Chủ tịch hội đồng tuyển sinh các trường ĐH, CĐ

Bài 2

Complete the Key Phrases with words from the text.

(Hoàn thành các Cụm từ chính bằng các từ trong văn bản.)

KEY PHRASES (Cụm từ chính)

Talking about future career (Nói về nghề nghiệp tương lai)

I’m glad to (1) _____ (Tôi rất vui được)

I’m thrilled about (2) _____ (Tôi rất vui mừng về)

I’m confident that (3) _____ (Tôi tự tin rằng)

I believe (4) _____ (Tôi tin rằng)

To achieve (5) _____ (Để đạt được)

I’d love to (6) _____ (Tôi muốn)

Gợi ý đáp án

1. I’m glad to share my future career plans with you.

2. I’m thrilled about the prospect of working in a dynamic environment where I’ll have the chance to develop every day.

3. I’m confident that with the right training and experience, I’ll be able to make a meaningful difference in the lives of those I care for.

4. I believe nursing is a both rewarding and challenging career that will allow me to make positive impacts on people’s lives.

5. To achieve my career goals, I’ll enrol in a nursing programme at a college.

6. I’d love to hear about your future career plans too.

Bài 3

Language point: Conjunctions: as well as; both … and; not only … but also

(Ngôn ngữ: Liên từ: cũng như; cả … và; không những … mà còn)

Study the conjunctions in blue in Nam Phuong’s letter. Then complete the sentences using the conjunctions.

1. Hannah gives me useful advice. She also helps me make reports quickly. (as well as)

2. Tuấn is a skilful football player. So is Minh. (Both … and)

Tham khảo thêm:   Hướng dẫn xem FPS và các thông số khác trong game với MSI Afterburner

3. Doing exercise is good for your physical health and mental health, too. (not only … but also)

Gợi ý đáp án

1. Hannah gives me useful advice, as well as helps me make reports quickly.

2. Both Tuấn and Minh are skilful football players.

3. Doing exercise is good for not only your physical health but also your mental health.

Bài 4

USE IT!(Sử dụng nó!)

Follow the steps in the Writing Guide. (Thực hiện theo các bước trong phần Hướng dẫn viết.)

WRITING GUIDE (Hướng dẫn viết)

A. TASK (Nhiệm vụ)

Write a letter (100-120 words) to your pen pal and share with him / her about your future career.

(Viết một lá thư (100-120 từ) cho người bạn qua thư và chia sẻ với anh ấy / cô ấy về nghề nghiệp tương lai của bạn.)

B. THINK AND PLAN (Suy nghĩ và lên kế hoạch)

1. Address and date (Địa chỉ và ngày)

2. Salutation (Lời chào)

3. Pleasantries (Trao đổi xã giao)

4. Body (Thân bài)

Paragraph 1: What future career are you interested in?

(Đoạn 1: Bạn quan tâm đến nghề nghiệp nào trong tương lai?)

Paragraph 2: Why are you suitable for the career?

(Đoạn 2: Tại sao bạn phù hợp với nghề nghiệp này?)

Paragraph 3: What will you do to achieve your goal?

(Đoạn 3: Bạn sẽ làm gì để đạt được mục tiêu của mình?)

5. Closing (Lời kết)

C. WRITE (Viết)

Use the steps from section B and the model letter to help you.

(Hãy sử dụng các bước trong phần B và thư mẫu để giúp bạn.)

D. CHECK (Kiểm tra)

– future tenses (thì tương lai)

– conjunctions (liên từ)

– key phrases (cụm từ chính)

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 9 Unit 3: Writing Soạn Anh 9 trang 37 sách Chân trời sáng tạo` của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *