Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 9 Unit 3: Speaking Soạn Anh 9 trang 36 sách Chân trời sáng tạo ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Tiếng Anh 9 Unit 3: Speaking giúp các em học sinh lớp 9 trả lời các câu hỏi tiếng Anh bài Our surroundings trang 36 sách Chân trời sáng tạo trước khi đến lớp.

Soạn Speaking Unit 3 lớp 9 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 9. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 9 Unit 3 Speaking trang 36 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Mục Lục Bài Viết

Think!

Gợi ý đáp án

Yes, I do. One interesting trend I’ve seen is individuals promoting various clothing items. They often showcase different outfits, discussing the fabric quality, fit, and overall style. It’s fascinating to see how they pair different pieces together and provide insights into how the garments can enhance one’s wardrobe.

Bài 1

Watch or listen to Joelle presenting a ‘new’ product. What features from a-j does she say that a book has?

(Xem hoặc nghe Joelle giới thiệu một sản phẩm ‘mới’. Những đặc điểm nào từ a-j mà cô ấy nói rằng một cuốn sách?)

a. light and portable (nhẹ và di động)

b. electronic (điện tử)

c. versatile (linh hoạt)

d. tough (cứng cáp)

e. fragile (dễ vỡ)

f. convenient (thuận tiện)

g. luxury brand (thương hiệu sang trọng)

h. easy to share (dễ chia sẻ)

i. good value (giá trị tốt)

j. special offer (ưu đãi đặc biệt)

Bài 2

Study the Key Phrases. Which phrases introduce new points?

Tham khảo thêm:   Hãy thể hiện tình cảm của em đối với thiên nhiên, loài vật theo cách phù hợp Soạn bài Một con mèo nằm ngủ trên ngực tôi CTST

(Nghiên cứu các cụm từ chính. Cụm từ nào giới thiệu điểm mới?)

KEY PHRASES (Cụm từ chính)

Gợi ý đáp án

Phrases introducing new points are …

(Các cụm từ giới thiệu điểm mới là)

First of all, it’s (2) _____ (Trước hết, đó là _____)

As you can see, (3) _____ (Như bạn có thể thấy, _____)

Another advantage is that (4) _____ (Một ưu điểm khác là _____)

It’s also worth mentioning that (5) _____ (Điều đáng nói là _____)

Finally, one big advantage of (6) _____ (Cuối cùng, một lợi thế lớn của _____)

I think you’ll agree that (7) _____ (Tôi nghĩ bạn sẽ đồng ý rằng _____)

Bài 3

Watch or listen again and complete 1-7 in the Key Phrases.

(Xem hoặc nghe lại và hoàn thành các cụm từ chính từ 1-7.)

Bài 4

When we want to keep a listener’s attention, it’s a good idea to vary the speed and emphasis of what we’re saying. Listen and repeat phrases 1-5. Which words does the speaker make longer?

(Khi muốn thu hút sự chú ý của người nghe, bạn nên thay đổi tốc độ và sự nhấn mạnh của điều mình đang nói. Nghe và nhắc lại các cụm từ 1-5. Những từ nào người nói nói dài hơn?)

1. I think you’re really going to like it. (Tôi nghĩ bạn sẽ thực sự thích nó.)

2. I can carry it easily with one hand. (Tôi có thể mang nó dễ dàng bằng một tay.)

3. Some other products, in contrast, are a bit more fragile.

(Ngược lại, một số sản phẩm khác lại mỏng manh hơn một chút.)

4. You can use them anywhere. (Bạn có thể sử dụng chúng ở bất cứ đâu.)

5. Now that’s what I call good value! (Đó mới là điều tôi gọi là giá trị tốt!)

Bài 5

STUDY STRATEGY (Chiến lược học tập)

Engaging the audience(Thu hút khán giả)

When you give a presentation, look at the audience and not at your notes. Make eye contact and remember to smile!

Tham khảo thêm:   Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn Biểu mẫu về sở hữu trí tuệ

(Khi bạn thuyết trình, hãy nhìn vào khán giả chứ không phải vào ghi chú của bạn. Hãy giao tiếp bằng mắt và nhớ mỉm cười!)

USE IT! (Sử dụng nó!)

Follow the steps in the Speaking Guide. (Thực hiện theo các bước trong phần Hướng dẫn nói.)

SPEAKING GUIDE (Hướng dẫn nói)

A. TASK (Nhiệm vụ)

Choose a product and prepare a presentation to tell people about its features and advantages.

(Chọn một sản phẩm và chuẩn bị bài thuyết trình để giới thiệu với mọi người về tính năng và ưu điểm của sản phẩm đó.)

B. THINK AND PLAN (Suy nghĩ và lên kế hoạch)

1. Think of three or four positive features of the product.

(Hãy nghĩ đến ba hoặc bốn đặc điểm tích cực của sản phẩm.)

2. Are there any similar products? Why is this better?

(Có sản phẩm nào tương tự không? Tại sao cái này tốt hơn?)

3. Decide which key phrases you can use in your presentation.

(Quyết định những cụm từ khóa nào bạn có thể sử dụng trong bài thuyết trình của mình.)

4. Think about what you’re going to say, and make notes.

(Hãy suy nghĩ về những gì bạn sẽ nói và ghi chú lại.)

C. SPEAK (Nói)

Practise speaking from your notes once or twice. Then take turns to do your presentations.

(Luyện nói từ ghi chú của bạn một hoặc hai lần. Sau đó lần lượt thuyết trình.)

D. CHECK (Kiểm tra)

Did you vary your speed and emphasis when you were talking?

Tham khảo thêm:   Công văn 991/BGDĐT-QLCL Hướng dẫn Quy chế thi THPT quốc gia năm 2018

(Bạn có thay đổi tốc độ và sự nhấn mạnh khi nói không?)

Gợi ý đáp án

Let me start by showing you the incredible features of our bike. First of all, it’s lightweight yet sturdy, making it easy to manoeuvre through various terrains and ensuring durability for long-term use. As you can see, the sleek design not only enhances its aesthetic appeal but also contributes to its aerodynamic efficiency, allowing for a smoother and faster ride.

Another advantage is that our bike is equipped with advanced gear-shifting technology, providing seamless transitions between gears for optimal performance and efficiency, whether you’re cruising along city streets or tackling steep inclines on mountain trails. It’s also worth mentioning that the ergonomic handlebars and adjustable seat ensure comfort during extended rides, reducing fatigue and promoting a more enjoyable cycling experience for riders of all levels.

Finally, one big advantage of our bike is its versatility. Whether you’re commuting to work, embarking on a leisurely weekend ride, or training for a competitive race, this bike adapts effortlessly to your needs. Its versatility makes it suitable for riders of all ages and skill levels, offering an accessible and enjoyable way to stay active and explore the great outdoors.

I think you’ll agree that our bike offers an exceptional combination of performance, comfort, and versatility, making it the perfect choice for anyone looking to enhance their cycling experience. Thank you for your attention, and we invite you to experience the joy of riding our bike for yourself!

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 9 Unit 3: Speaking Soạn Anh 9 trang 36 sách Chân trời sáng tạo của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *