Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 9 Unit 2: Vocabulary and Listening Soạn Anh 9 trang 22 sách Chân trời sáng tạo ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Tiếng Anh 9 Unit 2: Vocabulary and Listening giúp các em học sinh lớp 9 trả lời các câu hỏi tiếng Anh bài Lifestyles trang 22 sách Chân trời sáng tạo trước khi đến lớp.

Soạn Vocabulary and Listening Unit 2 lớp 9 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 9. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 9 Unit 2 Vocabulary and Listening trang 22 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Mục Lục Bài Viết

Think

When do you have to decide about your future studies or career? Who helps you to decide?

(Khi nào bạn phải quyết định về việc học tập hoặc nghề nghiệp trong tương lai của mình? Ai giúp bạn quyết định?)

Gợi ý đáp án

I made the decision about my future studies when I started the first term of grade 8. I wanted to enroll in a good high school so I had to study hard to meet the requirements. My parents helped me make that decision.

Tham khảo thêm:   Nghị định 155/2020/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Chứng khoán

Bài 1

Read the leaflet below and match the phrases in blue with definitions 1-8.

(Đọc tờ rơi dưới đây và nối các cụm từ màu xanh lam với định nghĩa 1-8.)

Focus on schools: making your mind up

Secondary school students in Ireland have the option in fourth year to do a Transition Year (TY). This one-year programme helps prepare students for their Leaving Certificate in fifth and sixth years, and for life beyond.

In TY, students get the chance to do more varied cultural and social activities while deciding what to study for the next two years. TY coordinators give careers advice and get in touch with local businesses to organise work experience for students. Most students say that they get a lot out of the year.

Transition Year aims

Personal and social skills

Get into something new, like a sport or a hobby.

Get to know people better in team – building activities.

Community action

Get involved with projects and charities. Become an active and responsible citizen.

Get together with people from the local community.

Work and career

Get used to the world of work – students do work experience with two different companies or organisations.

Get ready to choose options for fifth year – students try out different school subjects.

Gợi ý đáp án

1. become accustomed to – get used to

2. contact – get in touch with

3. be part of – get involved with

4. prepare – get ready

5. become interested in – get into

Tham khảo thêm:   Soạn bài Trao đổi về một vấn đề liên quan đến cơ hội, thách thức đối với đất nước Chân trời sáng tạo Ngữ văn lớp 12 trang 62 sách Chân trời sáng tạo tập 1

6. have the opportunity – get the chance

7. learn more about someone – get to know

8. meet in order to do something – get together with

Bài 2

Complete the sentences with the phrases in the box.

(Hoàn thành câu với các cụm từ trong khung.)

get into – getting ready – getting used to – got the chance to – got to know

1. I listen to music when I’m _____ for school in the morning.

2. Last year, I _____ do work experience in my dad’s company. It was great!

3. I _____ my friends really well when we went camping together.

4. I’m _____ walking to school, instead of taking the bus.

5. How did you _____ karate?

Gợi ý đáp án

1. I listen to music when I’m getting ready for school in the morning.

2. Last year, I got the chance to do work experience in my dad’s company. It was great!

3. I got to know my friends really well when we went camping together.

4. I’m getting used to walking to school, instead of taking the bus.

5. How did you get into karate?

Bài 3

Listen to four students talking to their Transition Year coordinator. Who has had positive experiences so far?

(Hãy nghe bốn học sinh nói chuyện với điều phối viên Năm Chuyển tiếp của họ. Ai đã có những trải nghiệm tích cực cho đến nay?)

1. Joey

2. Rita

3. Martin and Laura

Bài 4

Study sentences 1-8. Then listen again and write true or false.

(Nghiên cứu câu 1-8. Sau đó nghe lại và viết “true’’ hoặc “false”.)

1. Joey hasn’t really enjoyed Transition Year yet.

Tham khảo thêm:   Sinh học 12 Bài 9: Mở rộng học thuyết Mendel Giải Sinh 12 Kết nối tri thức trang 46, 47, 48, 49

2. Joey got a lot out of the outdoor activities.

3. Rita has already done two weeks of work experience.

4. She benefited from her time with the dentist.

5. She has just decided her fifth year subjects.

6. Martin and Laura still haven’t been to India.

7. They’ve already raised enough money to fly to India.

8. Both Martin and Laura have decided their fifth year subjects.

Bài 5

Imagine that you are proposing a Transition Year for your school. Read the aims in the TY leaflet. Choose three things that you think are most interesting and important. Explain your choices to a partner.

(Hãy tưởng tượng rằng bạn đang đề xuất một Năm Chuyển tiếp cho trường của mình. Đọc mục tiêu trong tờ rơi về Năm chuyển tiếp. Chọn ba điều mà bạn nghĩ là thú vị và quan trọng nhất. Giải thích sự lựa chọn của bạn cho đối tác.)

E.g.: I think team-building activities are important to get to know each other.

(Tôi nghĩ hoạt động xây dựng đội nhóm rất quan trọng để làm quen với nhau.)

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 9 Unit 2: Vocabulary and Listening Soạn Anh 9 trang 22 sách Chân trời sáng tạo của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *