Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 9 Unit 2: Speaking Soạn Anh 9 trang 24 sách Chân trời sáng tạo ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Tiếng Anh 9 Unit 2: Speaking giúp các em học sinh lớp 9 trả lời các câu hỏi tiếng Anh bài Lifestyles trang 24 sách Chân trời sáng tạo trước khi đến lớp.

Soạn Speaking Unit 2 lớp 9 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 9. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 9 Unit 2 Speaking trang 24 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Think!

Which school subjects are you best at and which do you enjoy most? Are they the same?

(Môn học nào bạn giỏi nhất và bạn thích môn nào nhất? Chúng có giống nhau không?)

Gợi ý đáp án

I excel in mathematics and find art to be the most enjoyable subject. While I am proficient in mathematics, my personal preference leans towards art. Therefore, the subjects that I am best at and the one I enjoy the most are different.

Bài 1

Complete the dialogue with the words and phrases in the box. Then listen and check. What suggestion does Liam make to Rosa?

Tham khảo thêm:   Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Bạc Liêu năm học 2011 - 2012 môn Tiếng anh Sở GD&ĐT Bạc Liêu

(Hoàn thành đoạn hội thoại với các từ và cụm từ trong khung. Sau đó nghe và kiểm tra. Liam đưa ra gợi ý gì cho Rosa?)

advice – choose – good idea – options – reckon

Liam: Hey, Rosa. What are you up to?

Rosa: Oh, I’m still trying to (1) _____ my last two subjects for fifth year.

Liam: Seriously? Haven’t you done that yet? There’s not much time left.

Rosa: I know. I’ve been thinking about it for ages, but I can’t make up my mind.

Liam: OK. What are your (2) _____?

Rosa: Well, I’ve just chosen German, but I don’t know whether to do business or art. Which do you (3) _____ is best?

Liam: It’s up to you, Rosa. They’re totally different subjects.

Rosa: Yes, I know. I’m in two minds. The good thing about art is that I know I enjoy it, but then business is probably more useful. So I’m sort of leaning towards business.

Liam: Have you thought of speaking to Mr Bartley about this? He gave me some really good (4) _____.

Rosa: (5) _____! Thanks, Liam.

Liam: No problem.

Gợi ý đáp án

1. Oh, I’m still trying to choose my last two subjects for fifth year.

2. What are your options?

3. Which do you reckon is best?

4. He gave me some really good advice.

5.Good idea! Thanks, Liam.

Bài 2

Listen again and practise the dialogue.

(Nghe lại và thực hành đoạn hội thoại.)

Bài 3

PRONUNCIATION: Rising and falling intonation (Phát âm: Ngữ điệu lên xuống)

Decide whether these key phrases have rising or falling intonation. Then listen and repeat.

Tham khảo thêm:   Lời bài hát Mưa tháng sáu

(Quyết định xem những cụm từ chính này có ngữ điệu lên hay xuống. Sau đó nghe và nhắc lại.)

KEY PHRASES (Cụm từ chính)

Talking about decisions (Nói về những quyết định)

It’s up to you. (Tùy vào bạn.)

I’m in two minds. (Tôi đang phân vân.)

I’m leaning towards … (Tôi nghiêng về phía …)

What are your options? (Lựa chọn của bạn là gì?)

Which do you reckon (is best)? (Bạn nghĩ cái nào (là tốt nhất)?)

Have you thought of / considered that …? (Bạn đã nghĩ tới / xét tới …?)

The good thing about … is that … (Điều tốt về … là …)

Bài 4

Watch or listen to a second dialogue. Which of the key phrases do you hear?

(Xem hoặc nghe đoạn hội thoại thứ hai. Bạn nghe thấy cụm từ chính nào?)

Bài 5

Watch or listen again and answer the questions.

(Xem hoặc nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

1. Why can’t Victoria and Michael go to both festivals?

2. What are the disadvantages of The Electric Picnic, according to Victoria?

3. What’s the advantage of going to Longitude with Lily?

Bài 6

Read tasks A and B. Then prepare and act out one of the dialogues with a partner. Use some of the key phrases.

Task A (Nhiệm vụ A)

You want to see a movie this summer with a friend, but your friend can’t decide which to choose. You can only go to one. Try to help your friend decide which one to go to.

Task B (Nhiệm vụ B)

You have been saving money for two years and want to buy a scooter, but you can’t decide which one to buy. Your friend helps you to decide.

Tham khảo thêm:   Mẫu PowerPoint nhận xét học sinh năm 2023 - 2024 Mẫu nhận xét học sinh cuối học kì 1, cuối năm học

Gợi ý đáp án

A: Hey, I was thinking about watching a movie this summer. Do you want to join me?

B: Oh, that sounds like a great idea! But I can’t decide which movie to choose.

A: It’s up to you. What are your options?

B: I’m in two minds. I’m leaning towards watching the new action movie that just came out.

A: Have you thought of or considered that the comedy movie might be a good choice too? The good thing about comedies is that they always make us laugh and feel good.

B: That’s true. Which do you reckon is best?

A: Well, it depends on what you’re in the mood for. If you want some adrenaline and excitement, the action movie might be the way to go. But if you just want to relax and have a good time, a comedy movie could be a better choice.

B: Hmm, I see your point. I think I’ll go with the action movie then. Let’s do it!

A: Sounds good! Action it is. Let’s plan our movie night soon!

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 9 Unit 2: Speaking Soạn Anh 9 trang 24 sách Chân trời sáng tạo của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *