Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 9 Unit 1: Writing Soạn Anh 9 trang 17 sách Chân trời sáng tạo ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Tiếng Anh 9 Unit 1: Writing giúp các em học sinh lớp 9 trả lời các câu hỏi tiếng Anh bài Then and now trang 17 sách Chân trời sáng tạo trước khi đến lớp.

Soạn Writing Unit 1 lớp 9 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 9. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 9 Unit 1 Writing trang 17 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Mục Lục Bài Viết

Think

What are the best and worst experiences you’ve had on holiday?

(Trải nghiệm tuyệt vời nhất và tồi tệ nhất bạn có trong kỳ nghỉ là gì?)

Gợi ý đáp án

My best experience on holiday was when I arrived at the resort. The moment I stepped out of the car, I was greeted by the sound of crashing waves and the sight of palm trees swaying in the gentle breeze. The resort was like a paradise, with crystal clear waters and white sandy beaches.

My worst experience happened during a hiking trip in the nearby mountains. I decided to explore the lush green trails and enjoy the breathtaking views. But halfway through the hike, a sudden thunderstorm rolled in. The rain poured heavily, making the trails slippery and dangerous. It was a scary and uncomfortable situation, as I was drenched and cold. I had to abandon the hike and return to the resort disappointed.

Tham khảo thêm:   Công văn 2446/BHXH-QLT Thủ tục tham gia BHXH bắt buộc cho NLĐ nước ngoài tại TP.HCM

Bài 1

Read Mary’s blog post. Was this a good, bad or mixed experience for her? Why?

(Đọc bài đăng trên blog của Mary. Đây là một trải nghiệm tốt, xấu hay cả hai đối với cô ấy? Tại sao?)

Gợi ý đáp án

This was a mixed experience for her. (Đây là một trải nghiệm vừa tốt vừa tệ đối với cô ấy.)

Bài 2

Read the text again and answer the questions.

(Đọc lại đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

1. Who had the idea to go to a theme park?

(Ai có ý tưởng đi đến công viên giải trí?)

2. Why didn’t they go into the theme park?

(Tại sao họ không vào công viên giải trí?)

3. What were they doing when the rain stopped?

(Họ đang làm gì khi trời tạnh mưa?)

Gợi ý đáp án

1. Mary’s dad had the idea to go to a theme park.

2. Because it was raining terribly and they couldn’t walk to the entrance.

3. They were getting out of the car when the rain stopped.

Bài 3

Language point: Time connectors (Ngôn ngữ: Từ nối chỉ thời gian)

Check the meaning of the words in blue in Mary’s blog post. Then choose the correct options in 1-5.

(Kiểm tra ý nghĩa của các từ màu xanh trong bài đăng trên blog của Mary. Sau đó chọn các phương án đúng cho các câu 1-5.)

1. We went shopping and afterwards / meanwhile I went to a café.

2. I stayed in the café just as / until it closed.

3.By the time / Finally we arrived home, I was really tired.

Tham khảo thêm:   Công nghệ 11 Bài 9: Bảo quản thức ăn chăn nuôi Giải Công nghệ Chăn nuôi 11 Kết nối tri thức trang 52, 53, 54

4. We had made some sandwiches while / before we left home.

5.In the end / The moment that we said goodbye, I felt sad.

Gợi ý đáp án

1. We went shopping and afterwards I went to a café.

2. I stayed in the café until it closed.

3.By the time we arrived home, I was really tired.

4. We had made some sandwiches before we left home.

5.The moment that we said goodbye, I felt sad.

Bài 4

KEY PHRASES (Cụm từ chính)

Describing an eventful day (Miêu tả một ngày đầy sự kiện)

It all started at / when … (Mọi chuyện bắt đầu vào / khi …)

The moment that … (Khoảnh khắc mà …)

By the time … (Vào lúc …)

Meanwhile, … (Trong khi đó, …)

When we finally … (Khi cuối cùng chúng tôi …)

Amazingly, … (Thật ngạc nhiên, …)

In the end, … (Cuối cùng thì, …)

USE IT! (Sử dụng nó!)

Follow the steps in the Writing Guide. (Thực hiện theo các bước trong phần Hướng dẫn viết.)

WRITING GUIDE (Hướng dẫn viết)

A. TASK (Nhiệm vụ)

Write a blog post (100-120 words) about a good or bad experience which you had on holiday.

(Viết một bài đăng trên blog (100-120 từ) về trải nghiệm tốt hoặc xấu mà bạn có trong kỳ nghỉ.)

B. THINK AND PLAN (Suy nghĩ và lên kế hoạch)

Copy and complete the ideas map with notes about your story.

(Sao chép và hoàn thành bản đồ ý tưởng kèm theo ghi chú về câu chuyện của bạn.)

– Where? (Ở đâu?)

– Who? (Ai?)

– When? (Khi nào?)

– Background (Bối cảnh)

– Main events (Sự kiện chính)

– Before (Trước khi)

– During (Trong suốt)

C. WRITE (Viết)

Paragraph 1: Set the scene. What had happened before the main action started?

Tham khảo thêm:   Hoạt động trải nghiệm 10: Bảo vệ môi trường tự nhiên Trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 trang 51 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

(Đoạn 1: Bối cảnh. Điều gì đã xảy ra trước khi hành động chính bắt đầu?)

Paragraph 2: What were the main events and what was happening in the background?

(Đoạn 2: Các sự kiện chính là gì và những gì đang diễn ra xung quanh là gì?)

Paragraph 3: What happened at the end? How did everyone feel?

(Đoạn 3: Chuyện gì đã xảy ra lúc cuối? Mọi người đã cảm thấy thế nào?)

D. CHECK (Kiểm tra)

– variety of verb tenses (sự đa dạng của thì động từ)

– time connectors (từ nối chỉ thời gian)

Gợi ý đáp án

Holidays are meant to be a time of relaxation and enjoyment, but sometimes they can take an unexpected turn. During my recent vacation to a serene coastal town, I had an unforgettable experience that was a mix of both good and bad moments. The journey began with high hopes and excitement as I arrived at the picturesque destination. The breathtaking beaches and charming local culture instantly captivated me. However, my enthusiasm soon turned into frustration when I encountered some unfortunate events. First, my accommodation had a plumbing issue, leaving me without water for a day. Then, a sudden storm disrupted my plans for a beach picnic. Despite these setbacks, I decided to make the most of my holiday. I explored the town’s hidden gems, indulged in delicious local cuisine, and connected with friendly locals.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 9 Unit 1: Writing Soạn Anh 9 trang 17 sách Chân trời sáng tạo của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *