Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 9 Unit 1: Reading Soạn Anh 9 trang 12 sách Chân trời sáng tạo ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Tiếng Anh 9 Unit 1: Reading giúp các em học sinh lớp 9 trả lời các câu hỏi tiếng Anh bài Then and now trang 12 sách Chân trời sáng tạo trước khi đến lớp.

Soạn Reading Unit 1 lớp 9 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 9. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 9 Unit 1 Reading trang 12 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bài 1

What are different types of vehicles that transport people and goods?

(Có những loại phương tiện nào chuyên chở người và hàng hóa?)

Gợi ý đáp án

Various vehicles transport people and goods such as cars, buses, trucks, trains, ships, bicycles, motorcycles, aeroplanes, etc.

Bài 2

Read and listen to the fact file. How many types of vehicles are mentioned? What are they?

(Đọc và nghe hồ sơ dữ liệu. Có bao nhiêu loại phương tiện được đề cập? Chúng là gì?)

Land transport in Việt Nam – then and now

Tham khảo thêm:   Thông tư 28/2018/TT-BLĐTBXH Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trình độ trung cấp, cao đẳng

Over the years, there have been significant changes to land transport in Việt Nam. People used to rely heavily on bicycles, but modern forms of transport have replaced them.

Bicycles

Had bicycles been an important means for many years before the advent of motorised vehicles? This was definitely true because they had played an essential role in Vietnamese daily life by the mid-20th century. Bicycles were used to get around, commute to work, transport goods to markets, and even to travel long distances. Streets full of bicycles made it a common sight.

Motor vehicles

As the economy grew, there was a need for faster and more efficient transport. This led to the introduction of motorbikes due to their speed and convenience. The motor vehicles on the roads had not increased dramatically until the 1990s. At the time, the government was trying to invest in new infrastructure, like highways and railways. People then had a greater variety of transport choices.

Modern-day vehicles

In recent years, the increasing number of cars resulting from economic development has been a new sign of social status. Cars, along with motorbikes, are one of the main vehicles for many city dwellers. In addition, tech-based services are becoming more competitive, providing people with a convenient and affordable way to move from one place to another.

Gợi ý đáp án

There are two types of vehicles mentioned in the fact file: bicycles and motor vehicles.

Bài 3

Read the text again. Find out the adjectives that describe the forms of transport.

(Đọc văn bản một lần nữa. Tìm những tính từ mô tả các hình thức vận chuyển.)

Gợi ý đáp án

Tham khảo thêm:   Các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu trong Rules Of Survival

– modern: hiện đại

– motorised: cơ giới hoá

– fast: nhanh

– efficient: hiệu quả

– main: chính, chủ yếu

– convenient: thuận tiện

– affordable: phải chăng

Bài 4

Answer the questions.

(Trả lời các câu hỏi.)

1. When were bicycles the important means of transport in Việt Nam?

2. Why did people ride motorbikes instead of bicycles?

3. What was the government trying to do during the 1990s?

4. What vehicles do city dwellers prefer?

5. What services are becoming more competitive?

Gợi ý đáp án

1. Bicycles were the important means of transport in Vietnam by the mid-20th century.

2. Because the economy grew, there was a need for faster and more efficient transport.

3. At the time, the government was trying to invest in new infrastructure, like highways and railways.

4. They prefer cars, along with motorbikes.

5. Tech-based services are becoming more competitive.

Bài 5

VOCABULARY PLUS(Từ vựng thêm)

5. Match the phrasal verbs in blue with the following meanings.

(Nối các cụm động từ màu xanh với nghĩa sau đây.)

1. being caused by resulting from

2. caused (things) to happen _____

3. go or travel _____

4. need the help of _____

5. spend money or time on _____

Gợi ý đáp án

2. caused (things) to happen – led to

3. go or travel – get around

4. need the help of – rely on

5. spend money or time on – invest in

Bài 6

Complete the sentences with the correct forms of phrasal verbs in the text.

Tham khảo thêm:   Chất trữ tình được thể hiện như thế nào trong bài Cà mau quê xứ Soạn bài Cà Mau quê xứ

(Hoàn thành câu với dạng đúng của cụm động từ trong văn bản.)

1. My grandmother is finding it harder to _____ these days.

2. The city plans to _____ its educational system this year.

3. Reducing speed limits has _____ fewer deaths on the roads.

4. Many people now _____ the internet for news.

5. His difficulty in walking _____ a childhood illness.

Gợi ý đáp án

1. get around

2. invest in

3.led to

4. rely on

5. results from

Bài 7

USE IT!(SỬ DỤNG NÓ!)

Work in pairs. Discuss the questions. Then share your ideas with another pair.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi. Sau đó chia sẻ ý tưởng của bạn với một cặp khác.)

1. How many different kinds of transport have you used?

2. Which transport do you prefer – air, road or water?

3. Have you got a smartphone app to call a taxi?

4. How do you travel to school every day?

Gợi ý đáp án

1. I have used 3 kinds of transport: bicycles, trains and aeroplanes.

2. I prefer travelling by road. It is more convenient and affordable.

3. Yes, I have. I have Grab to call a taxi.

4. I go to school by bicycle every day.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 9 Unit 1: Reading Soạn Anh 9 trang 12 sách Chân trời sáng tạo của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *