Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 9 Starter Unit: Vocabulary Soạn Anh 9 trang 6 sách Chân trời sáng tạo ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Soạn Tiếng Anh 9 Starter Unit: Vocabulary là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 9 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 6 bài Starter Unit được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Giải Starter Unit lớp 9 Vocabulary được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài. Đồng thời đây cũng là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập Tiếng Anh 9 Friends Plus. Vậy sau đây là nội dung chi tiết GiảiTiếng Anh 9 Starter Unit: Vocabulary, mời các bạn cùng tải tại đây.

Mục Lục Bài Viết

Think!

THINK! Name five things you do online.

(SUY NGHĨ! Kể tên năm thứ bạn làm trực tuyến.)

Gợi ý đáp án

1. play games

2. study foreign languages

3. do the shopping

4. watch movies or TV shows

5. conduct meetings, interviews, and virtual gatherings

Bài 1

1.Check the meaning of the verbs in blue in the internet survey. Then complete it with the words in the box.

(Kiểm tra ý nghĩa của các động từ màu xanh trong cuộc khảo sát trên internet. Sau đó hoàn thành nó với các từ trong khung.)

Internet survey

Tham khảo thêm:   Văn mẫu lớp 9: Đoạn văn miêu tả tâm trạng của Thúy Kiều khi ở lầu Ngưng Bích 10 đoạn văn tả tâm trạng Thúy Kiều hay nhất

1. How much time do you spend online each day?

2. How often do you check your phone to see if you have any new messages or friend _____?

3. How often do you update your social media _____?

4. How many _____ do you normally take and upload every week?

5. What websites do you normally look at? Do you share _____ to things which you like?

6. Do you ever post _____ on blogs or news websites?

7. Do you follow any _____ on social media? Who do you follow?

8. How often do you play games online? Do you chat to the other _____?

9. Do you usually download _____, TV shows and films or do you stream them?

10. Are hackers a problem? How often do you reset your _____?

11. When you meet friends, do you usually go to places where you can connect to free _____? Where do you go?

Gợi ý đáp án

2. requests

3. profiles

4. selfies

5. links

6. comments

7. celebrities

8. players

9. music

10. passwords

11. Wi-Fi

Bài 2

Complete the dialogue using the correct form of the verbs in blue. Then listen and check.

(Hoàn thành đoạn hội thoại sử dụng dạng đúng của động từ màu xanh. Sau đó nghe và kiểm tra.)

Gợi ý đáp án

1. check

2. follow

3. shared

4. connect

5. reset

6. updating

Bài 3

Study the Key Phrases. Make sentences using the words in bold.

(Nghiên cứu các cụm từ chính. Đặt câu sử dụng các từ in đậm.)

KEY PHRASES (CỤM TỪ CHÍNH)

Frequency expressions

Tham khảo thêm:   Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt 1 sách Chân trời sáng tạo Phân phối chương trình môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 - 2023

I never download films.

I (don’t) usually play games online.

I (don’t) often look at news websites.

I (nearly) always go to places with free Wi-Fi.

I watch films two or three times a week / every day.

Gợi ý đáp án

1. I never eat fast food because it’s not healthy.

2. I usually go to the gym three times a week to stay fit.

3. I often meet my friends for coffee on the weekends.

4. She always arrives early for work.

5. I go for a run every day to maintain my fitness level.

Bài 4

USE IT! Work in pairs. Ask and answer the questions in the internet survey. Then choose a description from A-C for your partner.

(THỰC HÀNH! Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi trong bản khảo sát internet. Sau đó chọn mô tả từ A-C cho bạn cùng làm với mình.)

A. You don’t live much of your life online. What’s life like in the real world?

B. You seem to have a good balance of real-world and internet life.

C. You’re living your life online. Come back to the real world!

Gợi ý đáp án

1.

A: How much time do you spend online each day?

B: I spend one hour a day.

2.

A: How often do you check your phone to see if you have any new messages or friend requests?

B: I check it every day.

3.

A: How often do you update your social media profiles?

B: I update it every year.

4.

A: How many selfies do you normally take and upload every week?

Tham khảo thêm:   Tin học lớp 4 Bài 4: Tìm kiếm và trao đổi thông tin Giải Tin học lớp 4 Kết nối tri thức trang 18, 19, 20, 21

B: I never do that.

5.

A: What websites do you normally look at? Do you share links to things which you like?

B: I often look at news websites. No, I don’t.

6.

A: Do you ever post comments on blogs or news websites?

B: No, I don’t.

7.

A: Do you follow any celebrities on social media? Who do you follow?

B: Yes, I do. I follow Ed Sheeran.

8.

A: How often do you play games online? Do you chat to the other players?

B: I play games online once a week. Yes, I do.

9.

A: Do you usually download music, TV shows and films or do you stream them?

B: Yes, I do.

10.

A: Are hackers a problem? How often do you reset your passwords?

B: No, it isn’t. I reset them twice a year.

11.

A: When you meet friends, do you usually go to places where you can connect to free Wi-Fi? Where do you go?

B: Yes, I do. I often go to the cafes.

Đáp án: B. You seem to have a good balance of real-world and internet life.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 9 Starter Unit: Vocabulary Soạn Anh 9 trang 6 sách Chân trời sáng tạo của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *