Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 9 Starter Unit: Language Focus 2 Soạn Anh 9 trang 9 sách Chân trời sáng tạo ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Soạn Tiếng Anh 9 Starter Unit: Language Focus là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 9 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 9 bài Starter Unit được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Giải Starter Unit lớp 9 Language Focus được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài. Đồng thời đây cũng là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập Tiếng Anh 9 Friends Plus. Vậy sau đây là nội dung chi tiết GiảiTiếng Anh 9 Starter Unit: Language Focus, mời các bạn cùng tải tại đây.

Bài 1

Match 1-5 with question tags a-e. (Nối 1-5 với câu hỏi đuôi a-e.)

1. You really love golf,

a. did it?

2. The picture’s great,

b. aren’t we?

3. That didn’t exist,

c. don’t you?

4. We’re very lucky,

d. do they?

5. People don’t think so much now,

e. isn’t it?

Đáp án:

1 – c

2 – e

3 – a

4 – b

5 – d

Bài 2

Write true or false for rules 1-4. (Viết “true” hoặc “false” cho các quy tắc 1-4.)

Đáp án:

1. false

2. false

3. true

4. true

Tham khảo thêm:   Đề cương ôn tập học kì 1 môn Địa lí 11 sách Cánh diều Ôn tập cuối kì 1 Địa lý 11

Bài 3

Complete the sentences. (Hoàn thành các câu.)

1. _____ an app for that, isn’t there?

2. _____ swim, can you?

3. _____ use my laptop, did she?

4. _____ got that new console, hasn’t he?

5. _____ buying his old console, aren’t you?

6. Your parents _____ watch TV, do they?

Đáp án:

1. There is an app for that, isn’t there?

2. You can’t swim, can you?

3. She didn’t use my laptop, did she?

4. He has got that new console, hasn’t he?

5. You are buying his old console, aren’t you?

6. Your parents don’t watch TV, do they?

Bài 4

Write question tags for sentences 1-5. (Viết câu hỏi đuôi cho câu 1-5.)

1. We’ve got geography next lesson, _____?

2. You don’t like her new film, _____?

3. The new VR headsets are good, _____?

4. Paul’s got a 3D projector, _____?

5. They went to the USA last year, _____?

Đáp án:

1. We’ve got geography next lesson, haven’t we?

2. You don’t like her new film, do you?

3. The new VR headsets are good, aren’t they?

4. Paul’s got a 3D projector, hasn’t he?

5. They went to the USA last year, didn’t they?

Bài 5

Study the examples and choose the correct options in rules 1-4. (Nghiên cứu các ví dụ và chọn các phương án đúng trong quy tắc 1-4.)

A. TV didn’t use to have colour pictures. (Tivi trước đây không có hình ảnh màu.)

B. Life used to be more difficult. (Cuộc sống đã từng khó khăn hơn.)

C. Did people use to have more skills? (Mọi người đã từng có nhiều kỹ năng hơn phải không?)

Tham khảo thêm:   Bảng chấm điểm phân loại công đoàn cơ sở Mẫu chấm điểm CĐCS vững mạnh mới nhất

Đáp án:

A – 3 + 2

B – 1 + 2

C – 4 + 2

1. different

2. base

3. didn’t use to

4. use to

Bài 6

Complete the sentences and questions about life in the 1960s with the correct form of used to and the verbs in the box. (Hoàn thành các câu và câu hỏi về cuộc sống những năm 1960 với dạng đúng của “used to” và các động từ trong khung.)

In the 1960s, …

1. we _____ with real maps instead of GPS.

2. people _____ to music on vinyl records.

3. people _____ games consoles.

4. satellite TV _____.

5. teenagers _____ different clothes.

6. _____ people _____ letters instead of emails?

7. what _____ teenagers _____ after school?

Đáp án:

In the 1960s, …

1. we used to navigate with real maps instead of GPS.

2. people used to listen to music on vinyl records.

3. people didn’t use to have games consoles.

4. satellite TV didn’t use to exist.

5. teenagers used to wear different clothes.

6. did people use to write letters instead of emails?

7. what did teenagers use to do after school?

Bài 7

USE IT! Write questions about your habits when you were younger. Use used to and the words in the box. Then ask and answer your questions with a partner. (Viết câu hỏi về thói quen của bạn khi bạn còn trẻ. Sử dụng “used to” và các từ trong khung. Sau đó hỏi và trả lời câu hỏi của bạn với bạn bên cạnh.)

eat – spend – have – like – play

Tham khảo thêm:   Cách giải tán các đơn vị trong Age of Wonders 4

read – speak – watch

A: Did you use to watch cartoons after school? (Bạn đã từng xem phim hoạt hình sau giờ học phải không?)

B: No, I didn’t. (Không, tôi không xem.)

Gợi ý:

1.

Did you use to eat a lot of junk food when you were younger?

No, I didn’t. I used to eat mostly home-cooked meals.

2.

Did you use to spend a lot of time playing video games?

Yes, I did. I used to spend hours playing video games every day.

3.

Did you use to have any pets when you were younger?

Yes, I did. I used to have a dog named Max.

4.

Did you use to like reading books when you were younger?

Yes, I did. I used to love reading adventure and mystery novels.

5.

Did you use to play any musical instruments when you were younger?

No, I didn’t. I didn’t use to play any musical instruments.

6.

Did you use to speak any other languages when you were younger?

No, I didn’t. I only spoke my native language.

7.

Did you use to watch a lot of cartoons when you were younger?

Yes, I did. I used to watch cartoons every Saturday morning.

8.

Did you use to spend a lot of time outdoors when you were younger?

Yes, I did. I used to spend most of my free time playing outside with friends

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 9 Starter Unit: Language Focus 2 Soạn Anh 9 trang 9 sách Chân trời sáng tạo của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *