Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit I: IC Vocabulary Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 10 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Tiếng Anh 12 Unit I: IC Vocabulary giúp các em học sinh lớp 12 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 10 sách Chân trời sáng tạo bài Introduction trước khi đến lớp.

Soạn Vocabulary Unit I lớp 12 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 12 trang 10. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 12. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 12 Unit I: IC Vocabulary trang 10 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bài 1

SPEAKING Work in pairs. Tell your partner about:

Gợi ý đáp án

A: Do you remember your first day at school?

B: Oh yeah, vividly! I was so nervous. I walked into the classroom, and everyone stared at me. Surprisingly well! I made a friend right away, and the teacher was really nice. It turned out to be a good day.

A: How about the first birthday that you can remember?

B: It’s from when I turned four. I got this huge teddy bear as a gift, and I couldn’t stop hugging it. My grandparents gave it to me. I still have that bear somewhere.

A: Can you tell me about your learning to ride a bike?

B: Oh, that was a rollercoaster of emotions. I fell so many times before getting the hang of it. Once I got it, though, it was such a wonderful feeling.

Tham khảo thêm:   Thông tư 111/2017/TT-BTC Giảm mức thu phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Bài 2

VOCABULARY Listen. How old are the people being described? Choose from the stages of life below.

(Nghe. Những người được mô tả bao nhiêu tuổi? Chọn từ các giai đoạn của cuộc sống dưới đây.)

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật!

Bài 3

Complete the questions with the prepositions below. You can use them more than once.

(Hoàn thành các câu hỏi với các giới từ dưới đây. Bạn có thể sử dụng chúng nhiều lần.)

At which age or ages do you think people are ….

1 most obsessed ______ fashion?

2 curious ______ the world?

3 good ______ sport?

4 addicted ______ social media?

5 more sensitive ______ other people’s feelings?

6 unhappy ______ their financial situation?

7 shocked ______ young people’s behaviour?

8 aware ______ the environment?

Gợi ý đáp án

1. with 2.about 3.at 4. to 5. to 6. with 7. by 8. of

Bài 4

SPEAKING Work in pairs. Answer the questions in exercise 3.

(Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi ở bài tập 3.)

Gợi ý đáp án

At which age or ages do you think people are

1 most obsessed with fashion? – during their teenage years and early adulthood.

2 curious about the world? – at a very young age

3 good at sport? – during their high school years

4 addicted to social media? – teenage and young adult years

5 more sensitive to other people’s feelings? – atmiddle age

6 unhappy with their financial situation? – in the early stages of adulthood.

7 shocked by young people’s behaviour? – at adult years

8 aware of the environment? – everyone

Bài 5

VOCABULARY Complete the life events with the verbs below.

Tham khảo thêm:   Tiếng Anh 10 Unit 1: 1H Writing Soạn Anh 10 trang 19 sách Chân trời sáng tạo

(Hoàn thành các sự kiện trong cuộc sống với các động từ dưới đây.)

Gợi ý đáp án

1 born

2 fall

3 get

4 have

5 learn

6 leave

7 pass

8 settle

9 start

10 become

Bài 6

Complete the sentences with the correct form of the phrases in exercise 5.

(Hoàn thành câu với dạng đúng của các cụm từ trong bài tập 5.)

1 My brother ______ school at sixteen and got his first ______ four months later. However, when he was in his twenties, he decided he wanted to ______ to university and later had a change of ______.

2 My parents in love when they were in their late thirties. They got ______ after three months and then ______ married a month later!

3 We didn’t have to ______ a house because my dad ______ his parents’ house after they had sadly______.

4 My dad ______ from Ireland in 1998. He met my mum and they ______ down in London where they ______ a family.

5My mum’s parents ______up when she was very young. They got ______ soon after. They both had to travel for their jobs so my mum was ______ by her aunt.

Gợi ý đáp án

1. left – job – go – career.

2. fell – engaged – got

3. .buy – inherited – passed away.

4. emigrated – settled – started

5. split – got divorced – brought up

Bài 7

Complete the text with the correct form of the phrases in exercise 5.

I was 1_____ on 17 October 2001 in London, although my parents aren’t Londoners. My dad 2_____ from Ireland when he was a teenager and my mum, who is from Croatia, 3_____ home after she had 4_____ to university. My dad started a business and my mum got her first, and only, 5_____ in his company!

Tham khảo thêm:   Văn mẫu lớp 10: Phân tích triết lí nhân sinh trong bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Dàn ý + 5 bài văn mẫu hay nhất lớp 10

Well, after a few months, they 6_____ in love, and six months later they 7_____ engaged. After they got 8_____ they 9_____ to south-east London and 10_____ down in the neighbourhood of Greenwich, where they started a 11_____, and I was the first one to come along! I’ve also got a brother and sister, and we’ve all been 12_____ up in the same house. What’s more, when my mum’s 13_____a grandmother, she decided to leave. Croatia too and come and help my mum!

Gợi ý đáp án

1 born 2 emigrated 3 left 4 gone 5 job 6 fell 7 got
8 married 9 moved 10 settled 11 family 12 brought 13 became

Bài 8

SPEAKING Work in pairs. Describe events in your family life. Use phrases from exercises 2 and 5 to help you.

(Làm việc theo cặp. Kể lại những sự việc xảy ra trong cuộc sống gia đình bạn. Sử dụng các cụm từ trong bài tập 2 và 5 để giúp bạn.)

Gợi ý đáp án

I was born in a small town, and my parents had already bought a house before I was born. My dad had a stable job, and my mom left her job after I came into the picture to raise me. We all lived happily in that house until I started school. My parents always encouraged me to learn and eventually go to university, which I did. After finishing university, I had a change of career and started working in a different field.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit I: IC Vocabulary Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 10 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *