Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 7: Từ vựng Từ vựng Urbanization – i-Learn Smart World ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 7 tổng hợp toàn bộ từ mới quan trọng xuất hiện trong bài Urbanization SGK i-Learn Smart World. Qua đó giúp các em học sinh lớp 12 chuẩn bị bài học trước khi đến lớp.

Từ vựng Unit 7 lớp 12 Urbanization i-Learn Smart World được biên soạn bao gồm từ mới, phiên âm và nghĩa của từ. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, tăng vốn từ vựng cho bản thân để học tốt Tiếng Anh 12. Vậy sau đây là nội dung chi tiết từ vựng Unit 7 lớp 12 – i-Learn Smart World, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Từ vựng Unit 7 lớp 12 Urbanization

Từ vựng Từ loại Phiên âm Nghĩa
Area n /ˈer.i.ə/ Diện tích
Fine n /faɪn/ Tiền phạt
Fluctuate v /ˈflʌk.tʃu.eɪt/ Biến động
Fluctuation n /ˌflʌk.tʃuˈeɪ.ʃən/ Sự biến động
Grid n /ɡrɪd/ Mạng lưới (điện)
Healthcare n /ˈhelθkeər/ Chăm sóc sức khỏe
Housing n /ˈhaʊ.zɪŋ/ Nhà ở
Inequality n /ˌɪn.ɪˈkwɑː.lə.t̬i/ Sự bất bình đẳng
Infrastructure n /ˈɪn.frəˌstrʌk.tʃɚ/ Cơ sở hạ tầng
Living wage n /ˌlɪv.ɪŋ ˈweɪdʒ/ Mức lương đủ sống
Migrant n /ˈmaɪ.ɡrənt/ Người di cư
Population density n /ˌpɑː.pjəˈleɪ.ʃən ˈden.sə.t̬i/ Mật độ dân số
Poverty n /ˈpɑː.vɚ.t̬i/ Sự nghèo đói
Sanitation n /ˌsæn.əˈteɪ.ʃən/ Hệ thống vệ sinh
Sharp adj /ʃɑːrp/ Đột ngột
Sharply adv /ˈʃɑːrp.li/ Một cách đột ngột
Significant adj /sɪɡˈnɪf.ə.kənt/ Đáng kể
Significantly adv /sɪɡˈnɪf.ə.kənt.li/ Một cách đáng kể
Slight adj /slaɪt/ Nhẹ, không đáng kể
Slightly adv /ˈslaɪt.li/ Nhỏ, mức độ không đáng kể
Slum n /slʌm/ Khu ổ chuột
Tham khảo thêm:   Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2022 - 2023 (Sách mới) Ôn thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt sách KNTT, CTST

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 7: Từ vựng Từ vựng Urbanization – i-Learn Smart World của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *