Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 5: Speaking Soạn Anh 12 Kết nối tri thức trang 66 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Soạn Speaking Unit 5 lớp 12 Global success là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 12 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 66 bài The world of work được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Giải Tiếng Anh 12 Unit 5 Speaking được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài. Đồng thời đây cũng là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Speaking Unit 5 lớp 12 Global success, mời các bạn cùng tải tại đây.

Mục Lục Bài Viết

Bài 1

Giving opinions about different jobs

Read the descriptions of the following jobs. What do you think about each job? Write the adjectives that describe the nature of the job in the table. Use the words in the box to help you.

(Đọc mô tả các công việc sau. Bạn nghĩ gì về mỗi công việc? Viết các tính từ mô tả tính chất công việc vào bảng. Sử dụng các từ trong khung để giúp bạn.)

Gợi ý đáp án

Tham khảo thêm:   Tập làm văn lớp 2: Viết 4 - 5 câu thuật lại việc làm bưu thiếp Dàn ý & 8 đoạn văn mẫu lớp 2

Jobs

(Công việc)

Main responsibilities

(Trách nhiệm chính)

Adjectives

(Tính từ)

Teaching assistant

(Trợ giảng)

supervising classroom activities, supporting teachers, and checking attendance

rewarding, interesting, fun

Event volunteer

greeting and talking to guests, and sorting donations

exciting, important, challenging

Product reviewer

testing products and writing reviews of them

lonely, exciting, demanding

Shop assistant

welcoming customers, arranging window displays, and selling goods

boring, tiring, rewarding

Babysitter

looking after children while parents are away, playing with them, keeping them safe, and feeding them

repetitive, stressful, exciting

Bài 2

Work in pairs. Talk about the jobs in 1 using the adjectives. Compare your answers and explain your opinions and feelings.

(Làm việc theo cặp. Nói về công việc ở bài 1 bằng cách sử dụng các tính từ. So sánh câu trả lời của bạn và giải thích ý kiến và cảm xúc của bạn.)

Gợi ý đáp án

A: I think product reviewer is an exciting job. I can experience many latest devices and write reviews of them. It is also demanding because if the information is misleading, I will receive negative feedback from readers.

B: I agree, but it seems like a lonely job. You need to give your own point of view. Personally, I’d rather be a shop assistant.

A: Why? I think it’s so boring and tiring because you always need to serve the customers.

B: I know, but I’ll improve my communication and selling skills. I think it’s rewarding.

A: How about being a babysitter? I think it’s stressful because the children are so noisy. And it’s a repetitive job. You have to do the chores and take care of children every day.

Tham khảo thêm:   Bài văn mẫu lớp 6: Đóng vai Mạnh Tử kể lại truyện Mẹ hiền dạy con Những bài văn hay lớp 6

B: It’s true, but if you like children, you will think this job is exciting. Their smile can ease your mind.

A: Maybe.

Bài 3

Work in groups. Compare your answers in 1 and 2, and report to the whole class. Use the questions below as cues.

– Which is the most common adjective to describe each job in the table?

– Which job do most people in your group like/dislike?

– What are the most common reasons?

Gợi ý đáp án

The most common adjective to describe each job in the table is “exciting”.

Most people in my group like to be product reviewers because this job is exciting and important.

Most people in my group like don’t like to be babysitters because this job is stressful and repetitive.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 5: Speaking Soạn Anh 12 Kết nối tri thức trang 66 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *