Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 5: Reading Soạn Anh 12 Kết nối tri thức trang 64, 65 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Soạn Reading Unit 5 lớp 12 Global success là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 12 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 64, 65 bài The world of work được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Giải Tiếng Anh 12 Unit 5 Reading được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài. Đồng thời đây cũng là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Reading Unit 5 lớp 12 Global success, mời các bạn cùng tải tại đây.

Mục Lục Bài Viết

Bài 1

Job advertisements

(Quảng cáo việc làm)

Work in pairs. Look at the pictures and discuss what you know about the jobs.

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào các bức tranh và thảo luận những gì bạn biết về công việc.)

Gợi ý đáp án

Through the pictures, I can know where to work, who to work with, what to do in the jobs.

Bài 2

Read the adverts and choose the correct meanings of the highlighted words and phrase.

Tham khảo thêm:   Quyết định số 978/QĐ-TTG Chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

(Đọc quảng cáo và chọn nghĩa chính xác của các từ và cụm từ được đánh dấu.)

1. vacancies

A. jobs which are available for someone to do
B. all the jobs in a company

2. flexible

A. able to change quickly according to the situation
B. able to stick to the chosen job

3. reviews

A. articles expressing opinions about new products, books, films, etc.
B. the act of reading materials to prepare for an exam

4. on-the-job training

A. the work experience you need to get a job
B. teaching employees how to do a job at their workplace

5. casual

A. not regular, for a short period of time
B. permanent, long-term

Gợi ý đáp án

1. A

2. A

3. A

4. B

5. A

Bài 3

Read the adverts again and choose the most suitable headline for each one.

(Đọc lại các quảng cáo và chọn tiêu đề phù hợp nhất cho mỗi quảng cáo.)

A. Shop assistants wanted

B. Volunteers needed

C. Job vacancies: Teaching assistants

D. Babysitter wanted

E. Want to be a product reviewer?

Gợi ý đáp án

1 – E. Want to be a product reviewer?

2 – B. Volunteers needed

3 – A. Shop assistants wanted

4 – C. Job vacancies: Teaching assistants

5 – D. Babysitter wanted

Bài 4

Read the adverts again and decide which job is most suitable for the following people. Write 1, 2, 3, 4, or 5.

(Đọc lại quảng cáo và quyết định công việc nào phù hợp nhất với những người sau đây. Viết 1, 2, 3, 4 hoặc 5.)

Gợi ý đáp án

Job

a. A person without any knowledge or skills for the job.

3

b. A woman who loves playing with kids and helping them grow.

5

c. A person who is available to do unpaid work on Saturdays and Sundays

2

d. A person who speaks English extremely well.

4

e. A person who is interested in technology and can express his/her opinions well.

1

Tham khảo thêm:   Văn mẫu lớp 12: Dàn ý phân tích khổ 5, 6 và 7 bài Sóng (5 mẫu) Dàn ý bài Sóng

Bài 5

Work in pairs. Discuss the following questions.

Which of the jobs in the adverts do you find the most interesting? Why?

Gợi ý đáp án

For me, volunteering is the most interesting job because I can have a chance to contribute to charity events, develop new skills, and make friends. Moreover, I can join hands to help people in difficulty and create more value for the community.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 5: Reading Soạn Anh 12 Kết nối tri thức trang 64, 65 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *