Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 5: Listening Soạn Anh 12 Kết nối tri thức trang 67 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Soạn Listening Unit 5 lớp 12 Global success là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 12 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 67 bài The world of work được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Giải Tiếng Anh 12 Unit 5 Listening được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài. Đồng thời đây cũng là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Listening Unit 5 lớp 12 Global success, mời các bạn cùng tải tại đây.

Mục Lục Bài Viết

Bài 1

Enquiry about a job vacancy

(Hỏi về vị trí tuyển dụng)

1. Choose the correct meanings of the underlined words and phrases.

(Chọn nghĩa đúng của các từ, cụm từ được gạch chân.)

1. I hope the job will not interfere with my performance at school.

A. prevent something from succeeding

B. try to influence a situation

2. The server was standing next to our table, ready to take our order.

A. the way in which things are arranged

Tham khảo thêm:   Toán 7 Luyện tập chung trang 34 Giải Toán lớp 7 trang 34, 35 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tập 2

B. a request for food or drinks in a restaurant

3. The man paid the bill and left the restaurant.

A. a piece of paper that tells you how much you must pay

B. a list of all the food and drinks you have had at a restaurant

4. She waited on tables at the local café to support herself at university.

A. served food or drinks, especially to customers in a café or restaurant

B. cleaned the tables in a café or restaurant

Gợi ý đáp án

1b 2b 3a 4a

Bài 2

Listen to a conversation between Mark and a restaurant manager, and decide whether the statements are true (T) or false (F).

(Nghe đoạn hội thoại giữa Mark và người quản lý nhà hàng và quyết định xem những nhận định đó là đúng (T) hay sai (F).)

Bài 3

Listen to the conversation again and complete the notes. Use no more than TWO words for each gap.

(Nghe lại đoạn hội thoại và hoàn thành phần ghi chú. Sử dụng không quá HAI từ cho mỗi chỗ trống.)

JOB ENQUIRY (Yêu cầu tìm việc)

Vacancy

(Vị trí còn trống)

part-time server (nhân viên phục vụ bán thời gian)

Number of hours per week

(Số giờ mỗi tuần)

(1) ________

Duties

(Nhiệm vụ)

(2) ________ customers and show them to their tables

(…khách hàng và dẫn họ tới bàn)

present and explain the menu

(trình bày và giải thích thực đơn)

take customers’ orders

(nhận đơn đặt hàng của khách hàng)

serve food and drinks

(phục vụ đồ ăn và nước uống)

Tham khảo thêm:   Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2011 hệ chuẩn và nâng cao - môn tiếng Pháp (Mã đề 517)

collect (3) ________

(thu thập…)

Required qualities and skills

(Phẩm chất và kỹ năng cần thiết)

be able to (4) ________ customers

(có khả năng … khách hàng)

be friendly

(thân thiện)

good (5) ________ and a good memory

(… tốt và trí nhớ tốt)

Interview time

(Thời gian phỏng vấn)

(6) ________

Bài 4

Work in pairs. Discuss the following questions.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau đây.)

According to what you hear, what qualities and skills are required as a server? Are they useful for any other jobs?

(Theo những gì bạn nghe được, một người phục vụ cần có những phẩm chất và kỹ năng gì? Chúng có hữu ích cho bất kỳ công việc nào khác không?)

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 5: Listening Soạn Anh 12 Kết nối tri thức trang 67 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *