Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 5: Communication and culture/Clil Soạn Anh 12 Kết nối tri thức trang 69, 70 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Soạn Communication and culture Clil Unit 5 lớp 12 Global success là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 12 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 69, 70 bài The world of work được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Giải Tiếng Anh 12 Unit 5 Communication and culture Clil được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài. Đồng thời đây cũng là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Communication and culture Clil Unit 5 lớp 12 Global success, mời các bạn cùng tải tại đây.

Everyday English

Bài 1

Expressing anxiety and responding to it

(Thể hiện sự lo lắng và phản hồi lại)

Listen and complete the conversations with the expressions in the box. Then practise them in pairs.

(Nghe và hoàn thành đoạn hội thoại với những từ ngữ trong khung. Sau đó thực hành chúng theo cặp.)

A. Don’t worry. You’ll be fine (Đừng lo lắng. Bạn sẽ ổn thôi)

B. I’m really nervous about it (Tôi thật sự lo lắng về nó)

C. stop worrying about it (ngừng lo lắng về nó đi)

D. I’m so worried about (Tôi rất lo lắng về)

Gợi ý đáp án

Tham khảo thêm:   Ôn thi Đại học môn Văn Các phần trọng tâm

1.

Minh: I’ve got an interview for a part-time job tomorrow and (1) I’m really nervous about it.

Nam: Oh, (2) stop worrying aboutit. You’ll be fine.

2.

Mai: (3) I’m so worried about the presentation on common part-time jobs for students. I haven’t prepared enough.

Mark: (4) Don’t worry. You’ll be fine. I think you’ll do it well.

Bài 2

Work in pairs. Use the models in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is A, the other is B. Use the expressions below to help you.

(Làm việc theo cặp. Sử dụng các mẫu ở bài 1 để thực hiện những đoạn hội thoại tương tự trong những tình huống này. Một người là A, người kia là B. Hãy sử dụng các cách diễn đạt dưới đây để giúp bạn.)

1. A is worrying about his/her first day at work as a teaching assistant. B is comforting him/her.

2. B is a new part-time employee of a company. He/She is worrying about having sent the email to the wrong customer. A is his/her colleague. She is comforting him/her.

Gợi ý đáp án

1.

A:I’m really worried about my first day at work as a teaching assistant.

B: Oh, stop thinking aboutit. I believe you are doing well.

2.

B: I have sent the email to the wrong customer. I can’t stop thinking about it.

A:You’ll be fine. It’s just a small mistake.

Culture

Bài 1

Read the texts and answer the questions.

(Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi.)

Gợi ý đáp án

1. Cleaners of the world’s highest building requires bravery and no fear of heights.

Tham khảo thêm:   Nghị luận về câu Anh em khinh trước, làng nước khinh sau (Dàn ý + 5 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 10

2. Train pushers help people to be on time.

3. Golf balls divers require good diving skills.

Bài 2

Work in pairs. Discuss the following questions.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau đây.)

Which job do you find most interesting and why? Do you know any other unusual jobs around the world?

Gợi ý đáp án

– I think the “train pushers” job is interesting because it provides insight into the challenges of overcrowded spaces and the innovative solutions that arise to address it.

– Other unusual jobs:

+ Professional Sleeper: Some hotels hire individuals to test the comfort of beds and mattresses, essentially paying them to sleep.

+ Pet Food Taster: Quality control for pet food involves taste-testing to ensure it meets certain standards.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 5: Communication and culture/Clil Soạn Anh 12 Kết nối tri thức trang 69, 70 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *