Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 4: Reading Soạn Anh 12 Kết nối tri thức trang 52, 53 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Soạn Reading Unit 4 lớp 12 Global success là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 12 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 52, 53 bài Urbanisation được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Giải Tiếng Anh 12 Unit 4 Reading được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài. Đồng thời đây cũng là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Reading Unit 4 lớp 12 Global success, mời các bạn cùng tải tại đây.

Mục Lục Bài Viết

Bài 1

Urbanisation of Ha Noi

(Sự đô thị hóa của Hà Nội)

Work in pairs. Look at the pictures in the article in 2 below. Discuss the following questions.

(Làm việc theo cặp. Hãy nhìn vào những hình ảnh trong bài viết ở bài 2 dưới đây. Thảo luận các câu hỏi sau đây.)

1. What can you see in each picture?

2. What do the pictures tell you about Ha Noi and people’s life in the city?

Tham khảo thêm:   Hoá học 10 Bài 11: Liên kết cộng hóa trị Giải Hoá học lớp 10 trang 57 sách Cánh diều

Gợi ý đáp án

1. I can see the differences between the past and now in Ha Noi.

2. People’s life in the city is more modern and crowded.

Bài 2

Read the article. Choose the correct meanings of the highlighted words.

(Đọc bài viết. Chọn nghĩa đúng của các từ được đánh dấu.)

Ha Noi Then and Now

1. residents

A. people who live in a particular place

B. buildings in a particular place

2. colonial

A. connected with the native country

B. connected with a country that controls another country

3. gradually

A. slowly, over a period of time

B. quickly, over a short time

4. modernising

A. making something attractive

B. making use of the latest technology, design, etc.

5. concern

A. a feeling of satisfaction

B. a feeling of worry about something important

Gợi ý đáp án

1. A

2. B

3. A

4. B

5. B

Bài 3

Read the article again. Put the main ideas in the order they appear in the article.

(Đọc lại bài viết. Hãy sắp xếp các ý chính theo thứ tự chúng xuất hiện trong bài viết.)

The correct order is:

1. _______________

2. _______________

3. _______________

4. _______________

A. Ha Noi’s modern infrastructure and architecture

B. The challenges of urban growth

C. Ha Noi as a small city with old streets selling different products

D. 20th-century transport and architecture

Gợi ý đáp án

1c 2d 3a 4b

Bài 4

Read the article again and complete the table using no more than THREE words and/or a number for each gap.

(Đọc lại bài viết và hoàn thành bảng với không quá BA từ và/hoặc một con số cho mỗi chỗ trống.)

Ha Noi

20th century

Now

Area

– about (1) ________ sq km (1954)

– over 3,000 sq km

Population

– about 530,000 people (1954)

– over (2) ________ people

Public transport

– (3) ________ and buses

– modern buses and (4) ________

Architecture

– mainly (5) ________

– more high-rise buildings

Tham khảo thêm:   Các dạng toán thi Học sinh giỏi giải toán trên máy tính điện tử

Gợi ý đáp án

Ha Noi

20th century (Thế kỷ 20)

Now (Bây giờ)

Area

(Diện tích)

– about 152 sq km (1954)

(khoảng 152 km2)

– over 3,000 sq km

(hơn 3000 km2)

Population

(Dân số)

– about 530,000 people (1954)

(khoảng 530,000 người)

– over 8 million people

(hơn 8 triệu người)

Public transport

(Phương tiện công cộng)

trams and buses

(xe điện và xe buýt)

– modern buses and electric ones

(xe buýt hiện đại và xe điện)

Architecture

(Kiến trúc)

– mainly low-rise buildings

(chủ yếu là nhà thấp tầng)

– more high-rise buildings

(nhiều tòa nhà cao tầng hơn)

Bài 5

Work in pairs. Discuss the following questions.

Which one do you prefer to live in: Ha Noi in the past or Ha Noi at present? Why?

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 4: Reading Soạn Anh 12 Kết nối tri thức trang 52, 53 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *