Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 4: Listening Soạn Anh 12 Kết nối tri thức trang 54, 55 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Soạn Listening Unit 4 lớp 12 Global success là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 12 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 54, 55 bài Urbanisation được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Giải Tiếng Anh 12 Unit 4 Listening được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài. Đồng thời đây cũng là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Listening Unit 4 lớp 12 Global success, mời các bạn cùng tải tại đây.

Mục Lục Bài Viết

Bài 1

A radio talk about urbanisation

Choose the correct meanings of the underlined words.

(Chọn nghĩa đúng của các từ được gạch chân.)

1. House prices in big cities are increasing rapidly because too many people want to buy their own house.

A. very quickly
B. very slowly

2. The rural population is decreasing because more and more people are moving from the countryside to cities.

A. going up
B. going down

3. The public transport is not very reliable, so many people use their private vehicles.

Tham khảo thêm:   Báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp Báo cáo tổng kết lớp chủ nhiệm

A. can be trusted

B. can be expensive

Gợi ý đáp án

1A 2B 3A

Bài 2

Listen to a radio talk about urbanisation. Choose the correct answer A, B, or C.

(Nghe đài nói chuyện về đô thị hóa. Chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C.)

1. What is the talk about?

A. Urban population.
B. Advantages of urbanisation.
C. The world’s urbanisation

2. Which graph shows how the urban population has changed over the past few decades?

A. It has grown rapidly.
B. It has decreased gradually.
C. It has increased slightly.

3. Which chart shows the percentage of the world’s urban population now?

4. Which of the following is mentioned as an advantage of urbanisation?

A. City residents have better health.
B. City dwellers can afford expensive houses.
C. Buses and trains run more often.

5. What does the speaker say about the air quality in big cities?

A. City residents can develop health problems if exposed to air pollution over a long period.
B. Air quality is improving because the number of private cars has decreased.
C. Smog and higher carbon emissions in the air are making traffic conditions worse.

Bài 3

Listen to the talk again and answer the questions. Use no more than THREE words and/or a number.

(Nghe lại bài nói và trả lời các câu hỏi. Sử dụng không quá BA từ và/hoặc một con số.)

1. What was the percentage of the world’s urban population in 1950?

2. By which year is it expected that about 70% of the world’s population will live in cities?

Tham khảo thêm:   Công văn 687/QLCL-CL2 Họp thống nhất lựa chọn triển khai mô hình chuỗi

3. What are good schools and modern hospitals examples of?

4. Apart from housing, what is more expensive in cities?

Bài 4

Work in groups. Discuss the following question.

(Làm việc theo nhóm. Thảo luận câu hỏi sau đây.)

What do you think is the biggest advantage of urbanisation?

(Bạn nghĩ lợi ích lớn nhất của đô thị hóa là gì?)

Gợi ý đáp án

I think the biggest advantage of urbanisation is job opportunities. Urban areas typically offer a wide range of job opportunities in diverse sectors. The concentration of businesses and services attracts a diverse workforce, leading to a more dynamic job market.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 4: Listening Soạn Anh 12 Kết nối tri thức trang 54, 55 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *