Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 4: Getting Started Soạn Anh 12 Kết nối tri thức trang 48, 49 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Soạn Getting started Unit 4 lớp 12 Global success là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 12 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 48, 49 bài Urbanisation được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Giải Tiếng Anh 12 Unit 4 Getting Started được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài. Đồng thời đây cũng là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Getting started Unit 4 lớp 12 Global success, mời các bạn cùng tải tại đây.

Mục Lục Bài Viết

Bài 1

Urban development

Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Nam: Hi, Mark!

Mark: Hi, Nam! Sorry I’m late. I got lost because your neighbourhood has changed a lot.

Nam: Yeah. It’s been three years since your last visit. Anyway, do you want to go for a walk? I’ll show you around.

Mark: Fresh air and a walk sound nice. Let’s go!

Mark: Nam, there used to be a rice field opposite your house, right?

Nam: Exactly, Mark. But now they have built several high-rise buildings. The city is getting bigger and bigger.

Tham khảo thêm:   Quyết định 1849/QĐ-BTTTT Tập trung hoàn thiện khung pháp lý hướng dẫn Luật Báo chí 2016

Mark: Yes, more and more people want to live in urban areas nowadays. This is part of the process of urbanisation.

Nam: That’s true. There are also new public parks and people can enjoy more leisure activities. In addition to the big shopping centre, there is a convenience store on every corner. And look at our new electric buses! Do you want to go for a ride?

Mark: Sure, Nam… Wow! The bus is so quiet and comfortable! It’s the first time I’ve been on an electric bus. Getting around is probably becoming more and more convenient for local residents.

Nam: Not really. The more crowded the area becomes, the worse traffic jams get, especially during rush hour. The cost of living is also going up. These are the changes that I don’t like.

Mark: That’s true, Nam. I guess urbanisation can also cause problems.

Bài 2

Read the conversation again. Decide whether the following statements are true (T) or false (F).

(Đọc lại đoạn hội thoại.Quyết định xem những câu sau đây là đúng (T) hay sai (F).)

T

F

1. The last time Mark visited Nam’s place was three years ago.

2. There used to be a park opposite Nam’s house.

3. There aren’t any new leisure or shopping facilities in Nam’s neighbourhood.

4. Traffic jams and rising cost of living are the two problems that Nam mentioned.

Gợi ý đáp án

1. T

2. F

3. F

4. T

Bài 3

Match the words to make phrases mentioned in 1.

(Nối các từ để tạo thành cụm từ được đề cập ở bài 1.)

1. urban

2. leisure

3. local

4. rush

a. residents

b. hour

c. areas

d. activities

Tham khảo thêm:   Hướng dẫn chơi game ẩn trong Google Play trên điện thoại

Gợi ý đáp án

1 – c. urban areas: khu vực thành thị

2 – d. leisure activities: hoạt động giải trí

3 – a. local residents: cư dân địa phương

4 – b. rush hour: giờ cao điểm

Bài 4

Complete the sentences using phrases from 1.

(Hoàn thành câu sử dụng các cụm từ trong bài 1.)

1. They ________ several high-rise buildings opposite Nam’s house.

2. The city where Nam lives is getting ________.

3. ________ Mark has been on an electric bus.

4. ________ crowded the area becomes, ________ traffic jams get.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 4: Getting Started Soạn Anh 12 Kết nối tri thức trang 48, 49 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *