Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 4: 4I Culture Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 58 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Tiếng Anh 12 Unit 4: 4I Culture giúp các em học sinh lớp 12 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 58 sách Chân trời sáng tạo bài Holidays and tourism trước khi đến lớp.

Soạn Unit 4 Lớp 12: 4I Culture được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 12 trang 58. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 12. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 12 Unit 4: 4I Culture trang 58 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bài 1

SPEAKING Look at the two photos. What do you know about the Aborigine and Maori cultures?

(Nhìn vào hai bức ảnh. Bạn biết gì về văn hóa Aboriginevà Maori?)

Gợi ý đáp án

Both cultures have a tradition of body painting and adornment as part of their cultural practices. The designs and patterns used in body painting often carry significant cultural and spiritual meanings, relating to kinship, ancestry, land. Traditional body paints are made from natural materials like ochre, clay, charcoal, and plant extracts, reflecting the connection to the land and the environment.

Bài 2

Read the text. What two customs do the texts mention?

(Đọc văn bản. Hai phong tục nào được văn bản đề cập đến?)

Gợi ý đáp án

From the provided text, the two customs mentioned are:

– For the Aborigines: The custom of “walkabout,” which involves boys aged thirteen sleeping rough in the Australian desert for as long as six months, hunting for food to survive, and returning to their village as a rite of passage.

Tham khảo thêm:   Bài tập viết lại câu so sánh trong tiếng Anh Bài luyện tập về so sánh hay nhất (có đáp án)

– For the Maoris: The custom of “Ta moko,” which is tattooing, representing the family or tribe that individuals belong to, with intricate designs on their bodies or faces.

Bài 3

USE OF ENGLISH Complete the text. Write one word in each gap.

(Hoàn thành văn bản. Viết một từ vào mỗi chỗ trống.)

Gợi ý đáp án

Giải thích

Anybody who is hoping to have new experiences when they visit Australia or New Zealand should meet the original inhabitants of 1 these two countries, the Aborigines and the Maoris. However, 2 while both cultures have experienced similar problems caused by the arrival of Europeans to their lands, the Aborigines and the Maoris are very different.

The Aborigines

The Aborigines have one of the oldest surviving cultures in the world. It is more 3 than 60,000 years old, and during this period of time, they have formed hundreds of tribes that have developed different customs and around seven hundred different languages. In 1971, a flag 4 was designed to represent all the Aborigine tribes and help unite them.

The Aborigines hold a lot of ceremonies to celebrate different events, but one of the most important to nearly 5 all of the tribes is the ‘walkabout’. It might seem like an adventure to people from other cultures, but the walkabout involves boys aged thirteen sleeping rough for as long as six months in the Australian desert. They spend the whole time alone and 6 learning to hunt for food to survive. Once the walkabout period has finished, they are welcomed back by their village, which celebrates the arrival of a new man in the community.

The Maoris

The Maoris arrived in New Zealand from East Polynesia in the second half of the 12th century. The Maoris all speak the 7 same language and share the same customs, and this has helped them to have a strong presence in modern New Zealand. Maori is one of the country’s two official languages. Maoris believe that all natural things and living things are connected, and modern Maoris are very concerned 8 about the protection of the environment.

Tham khảo thêm:   Bài giảng điện tử môn Ngữ văn 9 năm 2023 - 2024 Giáo án PowerPoint Văn 9

One important aspect of Maori culture is Ta moko- tattooing. Both men and women can have tattoos 9 on their bodies or their faces. The tattoos represent the family or tribe that they belong 10 to. The designs are very intricate and are now inspiring a lot of the designs of tattoo artists around the world.

Bài 4

Read the text again. Write A for Aborigines or M for Maoris.

Which people…

1 involve both females and males in a ritual?

2 are interested in ecology?

3 tried to symbolically unite their different groups?

4 might have problems understanding each other?

5 visually display their association with certain people?

6 expect teenagers to be able to look after themselves?

Gợi ý đáp án

1M 2M 3A 4A 5A 6A

Bài 5

Answer the questions in your own words.

(Trả lời các câu hỏi bằng lời của riêng bạn.)

Gợi ý đáp án

1 Why do you think the creation of a flag was useful for the Aborigines?

Trả lời: The creation of a flag was useful for the Aborigines because it symbolically united their different tribes and helped foster a sense of unity and identity among them.

2 Why is “walkabout” so important?

Trả lời: ‘Walkabout’ is important because it serves as a rite of passage for Aborigine boys, where they learn survival skills, connect with their land, and transition into manhood.

3 Why are Maoris so interested in looking after the environment?

Trả lời: Maoris are interested in looking after the environment because they believe in the interconnectedness of all natural and living things, and they recognize the importance of preserving the environment for future generations.

4 How would you be able to know what tribe a Maori adult belongs to?

Trả lời: You can know what tribe a Maori adult belongs to by observing their Ta moko, or tattoos, which visually represent their family or tribe.

Bài 6

Listen to a radio interview. What is Nikau’s attitude to his own culture? Is he proud, indifferent, concerned, or ignorant? How do you know?

Tham khảo thêm:   Quyết định 2609/QĐ-BCA-C08 Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực giao thông đường bộ

(Nghe một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh. Thái độ của Nikau đối với nền văn hóa của chính mình là gì? Anh ta kiêu hãnh, thờ ơ, quan tâm hay thiếu hiểu biết? Làm sao bạn biết?)

Bài 7

Listen again and answer the questions.

(Nghe lại lần nữa và trả lời câu hỏi.)

1 What does kia ora mean?

2 What does whenua refer to?

3 What type of holiday do a lot of tourists go on in New Zealand?

4 Which sport are Maoris good at?

5 What is a haka?

Gợi ý đáp án

1 What does kia ora mean?

(kia ora có nghĩa là gì?)

Trả lời:

()

2 What does whenua refer to?

(Whenua ám chỉ điều gì?)

Trả lời:

()

3 What type of holiday do a lot of tourists go on in New Zealand?

(Loại kỳ nghỉ nào được nhiều khách du lịch tham gia ở New Zealand?)

Trả lời:

()

4 Which sport are Maoris good at?

(Người Maori giỏi môn thể thao nào?)

Trả lời:

()

5 What is a haka?

(Haka là gì?)

Trả lời:

()

Bài 8

SPEAKING Work in pairs. Discuss what you think about the customs of ‘walkabout’ and ‘Ta moko’.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận suy nghĩ của bạn về phong tục ‘walkabout’ và ‘Ta moko’.)

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

Bài 9

PROJECT Work in groups. Find out facts about the main ethnic groups in northern Viet Nam, Tay and Nung. Then present them to the whole class.

(Làm việc nhóm. Tìm hiểu sự thật về các dân tộc chính ở miền Bắc Việt Nam, Tày và Nùng. Sau đó trình bày trước cả lớp.)

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 4: 4I Culture Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 58 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *