Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 4: 4E Word Skills Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 53 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Tiếng Anh 12 Unit 4: 4E Word Skills giúp các em học sinh lớp 12 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 53 sách Chân trời sáng tạo bài Holidays and tourism trước khi đến lớp.

Soạn Unit 4 Lớp 12: 4E Word Skills được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 12 trang 53. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 12. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 12 Unit 4: 4E Word Skills trang 53 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Mục Lục Bài Viết

Bài 1

SPEAKING Read the travel blog and discuss the questions. Give reasons for your answers.

(Đọc blog du lịch và thảo luận các câu hỏi. Đưa ra lý do cho câu trả lời của bạn.)

1 Would you like to go InterRailing?

2 Which type of pass would you prefer?

3 Where would you go?

Gợi ý đáp án

1 Would you like to go InterRailing?

Trả lời: Yes, I would like to go InterRailing. The travel blog highlights the convenience and scenic beauty associated with InterRailing, making it an appealing option for exploring Europe.

Tham khảo thêm:   Quy trình xử lý kỷ luật đảng viên Quy trình xử lý kỷ luật đảng viên khi vi phạm kỷ luật

2 Which type of pass would you prefer?

Trả lời: Personally, I would prefer the Global Pass. This pass allows for visiting up to thirty European countries, providing a wide range of options for exploration and adventure.

3 Where would you go?

Trả lời: I would like to explore various countries across Europe. Some destinations that would be on my list include iconic cities like Paris, Rome, and Barcelona.

Bài 2

Read the Learn this! box. Then find an example of each rule in exercise 1.

(Đọc phần Learn this! Sau đó tìm ví dụ về từng quy tắc trong bài tập 1.)

Gợi ý đáp án

*Rule 1:

You can find some pretty good deals if you book early.

Make a weekly budget and stick to it.

*Rule 3:

You’re hardly going to need a suit or high heels

think hard about what you really need.

Bài 3

Complete the response to the blog in exercise 1. Use each word once to form an adverb or adverbial phrase.

(Hoàn thành câu trả lời cho blog trong bài tập 1. Sử dụng mỗi từ một lần để tạo thành một trạng từ hoặc cụm trạng từ.)

Great tips – thanks, Laura! I’d also add that it’s worth booking accommodation 1 _______ as you may get a discount. Check travel websites 2 _______ too, as the special offers don’t last for very long. And watch your luggage 3 _______ if you’re travelling by train – there have been several thefts reported 4 _______ Finally, in each country it’s worth 5 _______ learning a few local phrases as soon as you arrive – you’ll find the locals treat you in a more 6 _______ way!

Tham khảo thêm:   Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT Quy định mới về thăng hạng giáo viên các cấp

Gợi ý đáp án

1 early

2 daily

3 closely

4 lately

5 quickly

6 friendly

Bài 4

Choose the correct adverb to complete the sentences. Use a dictionary to help you.

(Chọn trạng từ đúng để hoàn thành câu. Hãy sử dụng từ điển để giúp bạn.)

Gợi ý đáp án

1 a The journey took us deep into the country.

b I was deeply shocked by the cost of the ticket.

2 a It’s roughly five kilometres to the next village.

b The sight of homeless people sleeping rough makes me really sad.

3 a We should get a pretty good deal at the hostel.

b You need to dress comfortably, not prettily!

4 a They stayed somewhere near.

b We’ve nearly reached the end of our trip.

5 a Which flight goes direct to Hai Phong?

b The receptionist will be with you directly.

Bài 5

Complete the sentences with the adverbs and adverbial phrases below.

(Hoàn thành câu với các trạng từ và cụm trạng từ dưới đây.)

1 We’ve been driving for hours, so we must be ______ near.

2 Tina updates her Facebook page ______.

3 If you look ______ , you can see me at the back of the photo.

4 You’ve been so busy ______; you really should take a break.

5 I lost my money and had to sleep ______ for two nights.

Gợi ý đáp án

1.pretty 2. daily. 3. hard 4.lately 5. rough

Bài 6

SPEAKING Work in pairs. Tell each other about:

1 something you have / haven’t done lately.

2 two things you do weekly.

3 a film which deeply affected you.

Gợi ý đáp án

A: Hey, have you done anything interesting lately?

B: Actually, yes! I’ve started learning how to play the guitar lately. It’s been challenging but really rewarding.

Tham khảo thêm:   Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn suy nghĩ về cách giữ gìn văn hóa gia đình trong xã hội hiện đại Viết đoạn văn 200 chữ hay nhất

A: Cool! So, what are two things you do weekly?

B: I go jogging in the park every Monday and Thursday evenings, and I have a book club meeting with friends every Friday night.

A: Speaking of books and movies, is there a film that deeply affected you?

B: Yes, definitely! The film ‘Schindler’s List’ deeply affected me. The portrayal of the Holocaust and the human capacity for both cruelty and compassion left a lasting impact.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 4: 4E Word Skills Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 53 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *