Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 4: 4D Grammar Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 52 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Tiếng Anh 12 Unit 4: 4D Grammar giúp các em học sinh lớp 12 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 52 sách Chân trời sáng tạo bài Holidays and tourism trước khi đến lớp.

Soạn Unit 4 Lớp 12: 4D Grammar được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 12 trang 52. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 12. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 12 Unit 4: 4D Grammar trang 52 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Mục Lục Bài Viết

Bài 1

Future time clauses

I can use future time clauses.

Hi Emma,

Greetings from Amsterdam! (Although, by the time you read this, I’ll probably be travelling to Berlin.)

Amsterdam is great! I’ve done so much already – I’m afraid, I’ll have run out of energy before the end of the trip! Luckily, this time tomorrow I’ll be on a canal cruise, so that should be a bit calmer: I hope you’re not studying too hard – I’ll think of you while I’m relaxing on the boat! It’s great that you’ll be joining me in Paris next month. Guess what? Maroon 5 are touring there. I’ll buy some tickets for us. Right, I’d better go, but I promise I’ll send another postcard as soon as I’ve arrived in Berlin.

Tham khảo thêm:   Hướng dẫn cách lấy Candy miễn phí trong Dota Auto Chess

See you soon!

Josh

Gợi ý đáp án

Josh is meeting Emma in France, specifically in Paris.

Bài 2

Read the Learn this! box. Then find examples for rules (1-3) in exercise 1.

(Đọc phần Learn this! Sau đó tìm ví dụ về các quy tắc (1-3) trong bài tập 1.)

Gợi ý đáp án

*Rule 1:

I’ll call you when I’m arriving at the airport.

*Rule 2:

by the time you read this, I’ll probably be travelling to Berlin

I’ll have run out of energy before the end of the trip

*Rule 3:

this time tomorrow I’ll be on a canal cruise.

Bài 3

3 Choose the correct verb forms (a–c).

1 He’ll let us know the moment ______ to the festival.

a he gets
b he will have got
c he’s getting

2 We’ll have lunch after ______ some sightseeing.

a we’ve done
b we’re doing
c we do

3 The hostel won’t reserve a room until ______ in full

a we’re paying
b we’ll pay
c we pay

4 You could write some postcards while ______ breakfast.

a you’ll be having
b you’re having
c you’ve had

5 Let’s take plenty of suncream in case ______really hot.

a it’ll be
b it’s
c it’s being

Gợi ý đáp án

1a 2a 3c 4b 5b

Bài 4

Complete the email with the correct form of the verbs below.

(Hoàn thành email với dạng đúng của động từ dưới đây.)

To: [email protected]

Hi Matt,

As soon as I 1 _____ the festival tickets we booked, I 2 _____ you know. They may arrive tomorrow. The journey should be quite easy. When we 3 _____ at the station, we 4 _____ the ten o’clock train and we 5 _____ there by noon. While we 6 _____ for the tents to be put up, we will buy some food and drinks at a nearby convenience store. By the time the sun 7 _____, we 8 _____ a fire and 9 _____ our dinner. I can’t wait to see you next Friday.

Tham khảo thêm:   Công văn 3330/VPCP-KGVX Quyết định giao đất xây dựng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Pete

Gợi ý đáp án

1 receive

2 will let

3 arrive

4 will catch

5 will get

6 are waiting

7 sets

8 will have set

9 had

Bài 5

Rewrite the sentences using the words in brackets.

(Viết lại câu sử dụng từ trong ngoặc.)

Gợi ý đáp án

1 I won’t get there before it’s dark. (by the time)

Đáp án: I won’t get there by the time it’s dark.

2 Finish your homework, and I’ll let you watch TV. (once)

Đáp án: Once you finish your homework, I’ll let you watch TV.

3 When Josh gets here, we’ll go out. (until)

Đáp án: We’ll stay at home until Josh gets here.

4 We won’t pay for the room until we arrive. (when)

Đáp án: We will pay for the room when we arrive.

5 He’ll talk to me and then he’ll email you. (after)

Đáp án: After he talks to me, he’ll email you.

Bài 6

SPEAKING Think of an appropriate way to finish each sentence. Then compare your ideas with your partner’s.

(Hãy nghĩ ra cách thích hợp để kết thúc mỗi câu. Sau đó so sánh ý tưởng của bạn với ý tưởng của bạn của mình.)

Gợi ý đáp án

By the time I’ve left school, I’ll have decided on my career path.

As soon as I finish this task, I’ll take a break and relax for a while.

The minute I get home, I’ll change into comfortable clothes and unwind.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 4: 4D Grammar Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 52 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

Tham khảo thêm:   Hướng dẫn tải và cài đặt game Plague Inc.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *