Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 3: Writing Soạn Anh 12 Kết nối tri thức trang 39, 40 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Soạn Writing Unit 3 lớp 12 Global success là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 12 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 39, 40 bài Green living được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Giải Tiếng Anh 12 Unit 3 Writing được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài. Đồng thời đây cũng là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Writing Unit 3 lớp 12 Global success, mời các bạn cùng tải tại đây.

Mục Lục Bài Viết

Bài 1

A problem-solving report on green solutions

(Báo cáo giải quyết vấn đề về những giải pháp xanh)

Work in pairs. Complete the notes using the words in the box.

(Làm việc theo cặp. Hoàn thành ghi chú bằng cách sử dụng các từ trong hộp.)

compost piles automatic public transport recycle

Problems & consequences

Green solutions

Many single-use plastic products are thrown in rubbish bins. They take many years to decompose in landfills.

Use them in arts and crafts projects (e.g. making plant pots) or (1) ______ them

People leave the lights on and the water running in restrooms. This is a waste of electricity and water.

Install (2) ______ lights and sensor taps that turn off when no one is around

Dry leaves are sometimes burnt in the schoolyard. This can cause air pollution and fires.

Create (3) ______

Many parents drive their children to school and pick them up from school every day. This causes traffic jams, noise, and air pollution at the school gate.

Encourage more students to cycle or walk to school, or use (4) ______ to go to school (e.g. free bus tickets, cycle-to-school programme)

Tham khảo thêm:   Văn mẫu lớp 7: Tóm tắt ngắn gọn trích đoạn Nỗi oan hại chồng (5 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 7

Gợi ý đáp án

1. recycle

2. automatic

3. compost piles

4. public transport

Bài 2

2. Read a problem-solving report and match the sections (A-D) with the correct headings (1-4).

(Đọc một báo cáo giải quyết vấn đề và nối các phần (A-D) với các tiêu đề chính xác (1-4).)

1. Conclusion (Kết luận)

2. Problems (Vấn đề)

3. Introduction (Mở bài)

4. Solutions(Giải pháp)

Gợi ý đáp án

A. 3 B. 2 C. 4 D. 1

Bài 3

Choose one of the problems in 1 and write a problem-solving report (180 words). Use the model in 2 and the outline with useful expressions below to help you.

(Chọn một trong các vấn đề ở bài 1 và viết báo cáo giải quyết vấn đề (180 từ). Hãy sử dụng mô hình ở bài 2 và dàn bài với những cách diễn đạt hữu ích dưới đây để giúp bạn.)

Gợi ý đáp án

Introduction:

This report describes the problem of traffic congestion, noise and air pollution at the school gate and suggests two main solutions to the problem.

Problems:

Many parents at our school drive their children to school and pick them up at the school gate. Therefore, it has caused severe traffic jams, increased noise levels and air pollution. This not only disrupts the flow of traffic but also has a harmful effect on the environment.

Solutions:

To solve this issue, we propose the following solutions. First, we recommend that the school should establish designated drop-off and pick-up zones away from the main entrance in collaboration with local authorities to alleviate congestion. Second, it is important for students to cycle, walk, or use public transport to go to school frequently to reduce the amount of pollution.

Tham khảo thêm:   Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2016 - 2017 Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 có bảng ma trận đề thi

Conclusion:

Implementing these solutions will undoubtedly lead to reduced traffic congestion, decreased noise pollution, and improved air quality around the school gate. Therefore, we recommend you put the suggested solutions into practice as soon as possible.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 3: Writing Soạn Anh 12 Kết nối tri thức trang 39, 40 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *