Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 3: Looking back Soạn Anh 12 Kết nối tri thức trang 42 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Soạn Looking back Unit 3 lớp 12 Global success là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 12 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 42 bài Green living được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Giải Tiếng Anh 12 Unit 3 Looking back được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài. Đồng thời đây cũng là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Looking back Unit 3 lớp 12 Global success, mời các bạn cùng tải tại đây.

Mục Lục Bài Viết

Pronunciation

Read the words and choose the odd one out. Then listen and check.

(Đọc các từ và chọn từ khác với các từ còn lại. Sau đó nghe và kiểm tra.)

1.

A. fair
B. hair
C. container
D. pair

2.

A. near
B. ear
C. fear
D. pear

3.

A. sure
B. future
C. literature
D. culture

4.

A. bear
B. year
C. clear
D. hear

Gợi ý đáp án

1. C

2. D

3. A

4. A

Tham khảo thêm:   Giáo án môn Ngữ Văn lớp 6 (Sách mới) Kế hoạch bài dạy môn Văn 6 KNTT, CTST, Cánh diều

Vocabulary

Solve the crossword with the words you’ve learnt in this unit. What is the hidden word?

(Giải ô chữ với những từ bạn đã học trong bài này. Từ bị ẩn đi là gì?)

Gợi ý đáp án

1. packaging

2. reuse

3. waste

4. eco-friendly

5. footprint

Grammar

Circle the mistake in each sentence. Then correct it.

(Hãy khoanh tròn lỗi sai trong mỗi câu. Sau đó sửa nó.)

1. Children should learn (A) to recycling from an early age so that they will be prepared (B) to deal (C) with plastic pollution (D) in the future.

2. Many students are taking part (A) in the Green Campaign this year, (B) that shows (C) that nowadays people care more (D) about the environment.

3. Many people neither believe (A) in climate change (B) nor want to understand what is happening (C) with the environment, (D) which is a big concern.

4. Instead (A) of throwing the plastic bottles (B) over, why (C) don’t you make some plant pots (D) from them?

Gợi ý đáp án

1. A

2. B

3. C

4. B

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 3: Looking back Soạn Anh 12 Kết nối tri thức trang 42 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *