Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 2: Speaking Soạn Anh 12 Kết nối tri thức trang 25, 26 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Soạn Speaking Unit 2 lớp 12 Global success là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 12 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 25, 26 bài A multicultural world được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Giải Tiếng Anh 12 Unit 2 Speaking được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài. Đồng thời đây cũng là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Speaking Unit 2 lớp 12 Global success, mời các bạn cùng tải tại đây.

Mục Lục Bài Viết

Bài 1

Panning a Cultural Diversity Day

1. Work in pairs. Discuss the differences between Vietnamese culture and some other cultures you know about. Use the ideas in Speaking and Reading, and the table and examples below to help you.

Example: (Ví dụ)

A: South Koreans seem to eat a lot of spicy food, such as kimchi and tteokbokki, while our traditional dishes, like bun cha and pho, are not very spicy in general.

B: I agree. How about music? I think in both countries, young people like to listen to pop music, but K-pop focuses mainly on dance groups while our pop music is usually produced by solo artists.

Tham khảo thêm:   Văn mẫu lớp 10: Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ quan niệm Im lặng là vàng Những bài văn hay lớp 10

Gợi ý đáp án

A: South Koreans seem to eat a lot of spicy food, such as kimchi and tteokbokki, while our traditional dishes, like bun cha and pho, are not very spicy in general.

B: I agree. How about music? I think in both countries, young people like to listen to pop music, but K-pop focuses mainly on dance groups while our pop music is usually produced by solo artists.

Bài 2

Work in groups. Your school is organising a Cultural Diversity Day. Discuss what the event should include. Use the ideas in 1 to create the event programme.

(Làm việc nhóm. Trường học của bạn đang tổ chức Ngày đa dạng văn hóa. Thảo luận về những gì sự kiện nên bao gồm. Sử dụng những ý tưởng ở bài 1 để xây dựng chương trình sự kiện.)

Example: (Ví dụ)

A: We’ve decided to organise a Cultural Diversity Day in our school. Let’s discuss what activities to include.

B: First, we should set up some food stalls offering traditional dishes from different cultures.

C: That sounds fun! We can call them ‘Taste the World’. We can also show visitors how to cook these dishes.

D: I like your idea, but we don’t have any cooking experience. We may need to involve professional cooks.

Gợi ý đáp án

A: We’ve decided to organise a Cultural Diversity Day in our school. Let’s discuss what activities to include.

B: How about having cultural performances? We could invite students to showcase traditional dances, music, or even theater from various cultures.

C: That’s an excellent idea! We can create a schedule for performances throughout the day. It will be a fantastic way for everyone to experience the richness of different cultures.

Tham khảo thêm:   Harry Potter: Wizards Unite - Mẹo và thủ thuật trở thành bậc thầy phù thủy

D: To involve everyone, let’s organize a multicultural fashion show. Students can showcase traditional clothing or even modern outfits inspired by their cultural heritage.

A: Excellent suggestion! We could also incorporate technology by creating QR codes for each culture, linking to short videos or presentations that provide more in-depth insights into their customs, traditions, and celebrations.

Bài 3

Report your group’s ideas to the whole class. Vote for the best Cultural Diversity Day programme.

(Báo cáo ý tưởng của nhóm bạn cho cả lớp. Bình chọn cho chương trình Ngày Đa dạng văn hóa tốt nhất.)

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 2: Speaking Soạn Anh 12 Kết nối tri thức trang 25, 26 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *