Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 2: Listening Soạn Anh 12 Kết nối tri thức trang 26, 27 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Soạn Listening Unit 2 lớp 12 Global success là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 12 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 26, 27 bài A multicultural world được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Giải Tiếng Anh 12 Unit 2 Listening được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài. Đồng thời đây cũng là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Listening Unit 2 lớp 12 Global success, mời các bạn cùng tải tại đây.

Mục Lục Bài Viết

Bài 1

Celebrating Halloween in Viet Nam

(Tổ chức lễ hội Halloween ở Việt Nam)

Work in pairs. Label the following pictures. Do you often see them in Viet Nam?

Gợi ý đáp án

1. trick or treat

2. horror house

3. pumpkin lantern

Halloween is not a traditional holiday in Vietnam, but some urban areas, especially in larger cities, have started to adopt Halloween customs like trick-or-treating and decorations such as horror houses and pumpkin lanterns.

Tham khảo thêm:   Kinh tế và pháp luật 11 Bài 15: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về khiếu nại, tố tụng Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 2

Listen to an interview. What do Minh and Mai think about Halloween? Circle the correct words or phrase.

(Nghe một cuộc phỏng vấn. Minh và Mai nghĩ gì về Halloween? Khoanh tròn những từ hoặc cụm từ đúng.)

1. Minh likes/dislikes celebrating Halloween.

2. Minh thinks the history of Halloween is boring/interesting.

3. Mai thinks that people should/shouldn’t celebrate Halloween in Viet Nam.

4. Mai believes that the popularity of international festivals in Viet Nam is cause for alarm/no cause for alarm.

Bài 3

Listen to the interview again and complete each sentence with no more than TWO words.

(Nghe lại cuộc phỏng vấn và hoàn thành mỗi câu không quá HAI từ.)

1. The students at the New Era Secondary School are preparing for a(n) ______.

2. Halloween is celebrated annually and it is quite ______ in Minh’s school.

3. Halloween has its roots in a(n) ______ Celtic festival celebrated in Ireland.

4. Nowadays, Halloween is quite popular ______.

5. In Viet Nam, ______ are still of great importance.

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

Bài 4

Work in groups. Discuss the questions.

(Làm việc nhóm. Thảo luận các câu hỏi.)

What are some other festivals in the world celebrated in Viet Nam? Why are they popular?

Gợi ý đáp án

In Vietnam, popular festivals from around the world include Christmas and the Mid-Autumn Festival. These celebrations are embraced for their festive atmospheres, cultural exchange opportunities, and the joy they bring to communities. The appeal lies in experiencing diverse traditions and connecting with the global community.

Tham khảo thêm:   Toán 9 Bài 13: Mở đầu về đường tròn Giải Toán 9 Kết nối tri thức tập 1 trang 83, 84, 85, 86

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 2: Listening Soạn Anh 12 Kết nối tri thức trang 26, 27 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *