Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 2: 2D Grammar Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 28 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Tiếng Anh 12 Unit 2: 2D Grammar giúp các em học sinh lớp 12 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 28 sách Chân trời sáng tạo bài Problems trước khi đến lớp.

Soạn Unit 2 Lớp 12: 2D Grammar được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 12 trang 28. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 12. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 12 Unit 2: 2D Grammar trang 28 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Mục Lục Bài Viết

Bài 1

Do the quiz below in your notebook. Do you agree with what your score says?

(Hãy làm bài kiểm tra dưới đây vào sổ tay của bạn. Bạn có đồng ý với những gì điểm số của bạn nói lên không?)

Are you confrontational? Take the quiz to find out!

1 You see someone drop some litter in the street. Do you …

a ask them to put it in a bin?

b stop to pick it up?

c keep walking?

Tham khảo thêm:   Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán Sở GD&ĐT Đồng Tháp (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

2 A car driver nearly knocks you off your bike. Do you …

a threaten to call the police?

b say nothing?

c apologise for getting in the way?

3 You hear a shop assistant being rude to a customer. Do you …

a start shouting at the assistant?

b offer to call the manager?

c pretend not to notice?

4 The person behind you at the cinema keeps talking. Do you …

a ask them to be quiet?

b keep turning round and staring?

c try to find another seat?

5 You regularly get unwanted sales calls. Do you …

a complain to your phone provider?

b pretend to be interested, but then hang up?

c stop answering the phone?

Bài 2

Read the Learn this! box. Then find examples for each rule (1-3) in the quiz in exercise 1.

Gợi ý đáp án

*Rule 1:

– “try tofind another seat? – Why not try being more assertive sometimes”

*Rule 2:

– “You hear a shop assistant being rude to a customer”

*Rule 3:

– “ignoring bad behaviour can make life more difficult for you.”

Bài 3

Choose the correct words to complete the sentences. If both are correct, explain the difference in meaning.

(Chọn từ đúng để hoàn thành câu. Nếu cả hai đều đúng, hãy giải thích sự khác biệt về ý nghĩa.)

1 Queue / Queuing in shops really frustrates me.

2 Everyone saw me argue / arguing with the driver.

3 Please stop talking / to talk while I’m explaining the homework.

4 I’m sure she didn’t really mean to be / being rude.

5 Have you tried taking / take painkillers for your headache?

Tham khảo thêm:   Lời bài hát Nước mắt em lau bằng tình yêu mới

6 You must remember tochoose / choosing a password!

Gợi ý đáp án

1 Queuing in shops really frustrates me.

2 Everyone saw me argue / arguing with the driver.

3 Please stop talking while I’m explaining the homework.

4 I’m sure she didn’t really mean to be rude.

5 Have you tried taking painkillers for your headache?

6 You must remember tochoose a password!

Bài 4

USE OF ENGLISH Read the Look out! box. Then complete the second sentence so that it has the same meaning as the first. Use (1-5) words, including the word in brackets.

Gợi ý đáp án

1 I’d prefer not to go out this evening. (rather)

I would rather not go out this evening.

2 I suggest you ask him to keep his voice down. (why)

Why not ask him to keep his voice down?

3. It would be wise for you to check your change. (better)

You had better check your change.

4 Would you prefer to sit here or somewhere quieter? (sooner)

Would you sooner sit here or somewhere quieter?

Bài 5

Complete the sentences with the correct form of the verbs below.

(Hoàn thành câu với dạng đúng của động từ dưới đây.)

Gợi ý đáp án

1 Using the website means entering all personal details again!

2 Talking in the library is strictly forbidden at all times.

3 I’d better keep a note of all my passwords in a safe place.

4 Why not just hang up if they keep calling your number?

5 If you’d sooner not wait for me, I’ll meet you in town later.

Bài 6

SPEAKING Work in pairs. Tell each other about:

Tham khảo thêm:   Trải nghiệm Gears of War 4 miễn phí đến ngày 15 tháng 6

(Làm việc theo cặp. Hãy kể cho nhau nghe về)

1 something that makes you angry (use –ing as the subject).

2 something you mustn’t forget to do this week.

3 a new activity you’d like to try doing.

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 2: 2D Grammar Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 28 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *