Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 2: 2B Grammar Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 26 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Tiếng Anh 12 Unit 2: 2B Grammar giúp các em học sinh lớp 12 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 26 sách Chân trời sáng tạo bài Problems trước khi đến lớp.

Soạn Unit 2 Lớp 12: 2B Grammar được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 12 trang 26. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 12. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 12 Unit 2: 2B Grammar trang 26 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bài 1

SPEAKING Do you think you are luckier or unluckier than other people? What is the luckiest or unluckiest thing that has happened to you or someone you know?

Gợi ý đáp án

– I think am am luckier than other people because I have enough chances to develop my self, to learn and do whatever I want.

– An unlucky event for another person I know was when their house was burglarized and valuable possessions were stolen, causing emotional distress and financial loss.

Bài 2

What are the rules for forming a) short and long comparative adjectives and b) short and long superlative adjectives?

Tham khảo thêm:   Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Hải Dương Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023

Gợi ý đáp án

Công thức so sánh hơn tính từ ngắn: S1 + tobe + tính từ ngắn + er + than + S2.

Công thức so sánh hơn tính từ dài: S1 + tobe + more + tính từ dài + than + S2.

Công thức so sánh nhất tính từ ngắn: S1 + tobe + the + tính từ ngắn + est.

Công thức so sánh nhất tính từ dài: S1 + tobe + the most + tính từ dài.

Bài 3

Underline the correct words to complete the text.

(Gạch dưới những từ đúng để hoàn thành đoạn văn.)

If you were Costis Mitsotakis, you might consider yourself the world’s unluckiest man. Costis was the only person in his village not to buy a ticket in the Spanish Christmas lottery. When they won first prize, everyone except Costis received a share of the total prize of nearly £600 million, so he was the 1poorest / most poor person in his village that Christmas. But there are other contenders. For example, US park ranger Roy Sullivan was even unluckier 2 as / than Costis. He was struck by lightning seven times in his lifetime – the world record! However, that’s nothing like as bad as Britain’s John Lyne, who is perhaps the 3 most / more unfortunate of all. At eighteen months old, he accidentally drank disinfectant and had to have his stomach pumped. And the older he got, the worse things became. He’s been run over, nearly drowned and had a car crash. John’s life has been more accident-filled than you would think possible. But he doesn’t think he’s unlucky. As far as he’s concerned, most of his accidents could have ended a lot more seriously, so he may actually be the world’s luckiest man!

Tham khảo thêm:   Quyết định 2573/QĐ-BTC Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Gợi ý đáp án

1. poorest

2. than

3. most

Bài 4

Read the Learn this! box. Then find examples of rules (1-3) in the text in exercise 3.

(Đọc phần Learn this! Sau đó tìm ví dụ về các quy tắc (1-3) trong văn bản ở bài tập 3.)

Gợi ý đáp án

*Rule 1:

Thông tin: “If you were Costis Mitsotakis, you might consider yourself the world’s unluckiest man.”

*Rule 2:

Thông tin: “And the older he got, the worse things became.”

*Rule 3:

Thông tin: “US park ranger Roy Sullivan was even unluckier than Costis.”

Bài 5

Complete the sentences with a comparative, using the words in brackets.

(Hoàn thành câu bằng dạng so sánh hơn, sử dụng từ trong ngoặc.)

Gợi ý đáp án

1. His journey was more dangerous than he’d expected.

2 The more you worry, the scarier the test will seem.

3 The later it got, the more concerned his parents grew.

4 Trains usually go quicker but the bus costs less.

5 Lena’s less optimistic than she used to be- nowadays, she always looks on the dark side.

Bài 6

Read the Look out! box and find examples of points 1 and 2 in the text in exercise 3. Then underline the correct words to complete facts (1-5).

(Hãy đọc phần Look out! và tìm ví dụ về điểm 1 và 2 trong đoạn văn ở bài tập 3. Sau đó gạch dưới những từ đúng để hoàn thành dữ kiện (1-5).)

Gợi ý đáp án

– For example, US park ranger Roy Sullivan was even unluckier than Costis.

Tham khảo thêm:   Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh 8 năm 2023 - 2024 sách Chân trời sáng tạo 2 Đề kiểm tra giữa kì 2 Tiếng Anh 8 Friends Plus (Có đáp án)

– However, that’s nothing like as bad as Britain’s John Lyne,

1 £100 million is nowhere near as much as €300 million.

2 Gold is a lot more expensive than steel.

3 The Pacific Ocean is far bigger than the Arctic Ocean.

4 Spain’s population is nothinglike as big as China’s.

5 Venus is a little smaller than Earth.

Bài 7

USE OF ENGLISH Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first. Use the words in brackets.

(Hoàn thành câu thứ hai sao cho có nghĩa tương tự câu thứ nhất. Sử dụng các từ trong ngoặc.)

1 Maths is far more difficult than history. (nowhere near)

History ____________________ maths.

2 Cars are nowhere near as safe as planes. (much)

Planes ____________________ cars.

3 Health is a lot more important than money. (nothing like)

Money is ____________________ health.

4 Facebook didn’t use to be so popular. (than)

Facebook is ____________________ used to be.

5 You don’t need as much money when you’re young. (older)

The ____________________ money you need.

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

Bài 8

SPEAKING Work in pairs. Discuss whether you agree or disagree with the statements in exercise 7. Give reasons.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận xem bạn đồng ý hay không đồng ý với các nhận định ở bài tập 7. Đưa ra lý do.)

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 2: 2B Grammar Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 26 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *