Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 10: Từ vựng Từ vựng Artificial Intelligence – i-Learn Smart World ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 10 tổng hợp toàn bộ từ mới quan trọng xuất hiện trong bài Artificial Intelligence SGK i-Learn Smart World. Qua đó giúp các em học sinh lớp 12 chuẩn bị bài học trước khi đến lớp.

Từ vựng Unit 10 lớp 12 Artificial Intelligence i-Learn Smart World được biên soạn bao gồm từ mới, phiên âm và nghĩa của từ. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, tăng vốn từ vựng cho bản thân để học tốt Tiếng Anh 12. Vậy sau đây là nội dung chi tiết từ vựng Unit 10 lớp 12 – i-Learn Smart World, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Từ vựng Unit 10 lớp 12 i-Learn Smart World

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Accuracy

n

/ˈæk.jɚ.ə.si/

Sự chính xác

Artificial

adj

/ˌɑːr.t̬əˈfɪʃ.əl/

Nhân tạo

Automate

v

/ˈɑː.t̬ə.meɪt/

Tự động hóa

Autonomous

adj

/ɑːˈtɑː.nə.məs/

Tự động

Basic

adj

/ˈbeɪ.sɪk/

Cơ bản

Complicated

adj

/ˈkɑːm.plə.keɪ.t̬ɪd/

Phức tạp

Disinformation

n

/ˌdɪs.ɪn.fɚˈmeɪ.ʃən/

Thông tin sai sự thật

Distinguish

v

/dɪˈstɪŋ.ɡwɪʃ/

Phân biệt

Drawback

n

/ˈdrɑː.bæk/

Mặt hạn chế

Emotion

n

/ɪˈmoʊ.ʃən/

Cảm xúc

Estimate

v

/ˈes.tə.meɪt/

Ước tính

Gadget

n

/ˈɡædʒ.ət/

Công cụ, đồ dùng

Logical

adj

/ˈlɑː.dʒɪ.kəl/

Hợp lí, có lí lẽ

Obsolete

adj

/ˌɑːb.səlˈiːt/

Cổ xưa, lỗi thời

Outweigh

v

/ˌaʊtˈweɪ/

Lớn hơn, có nhiều ảnh hưởng hơn

Parachute

n

/ˈper.ə.ʃuːt/

Cái dù (để nhảy dù)

Potential

adj

/poʊˈten.ʃəl/

Tiềm năng

Repetitive

adj

/rɪˈpet̬.ə.t̬ɪv/

Mang tính lặp đi lặp lại

Replace

v

/rɪˈpleɪs/

Thay thế

Run

v

/rʌn/

Vận hành, điều hành

Sensitive

adj

/ˈsen.sə.t̬ɪv/

Nhạy cảm

Soft skills

n

/sɑːft skɪlz/

Kĩ năng mềm

Take over

phr v

/teɪk ˈoʊ.vɚ/

Chiếm, đảm nhiệm

Tedious

adj

/ˈtiː.di.əs/

Chán ngắt, tẻ nhạt

Tham khảo thêm:   Công nghệ 6 Bài 14: Dự án: An toàn và tiết kiệm điện trong gia đình Giải Công nghệ lớp 6 Bài 14 trang 72 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 10: Từ vựng Từ vựng Artificial Intelligence – i-Learn Smart World của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *