Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 10: Communication and Culture Soạn Anh 12 trang 66 – Tập 2 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải bài tập Communication and Culture Unit 10 lớp 12 giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 54, 55 để chuẩn bị bài Lifelong learning (Học tập suốt đời) trước khi đến lớp.

Communication and Culture tiếng Anh lớp 12 Unit 10 được biên soạn với nội dung bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 12 mới. Qua đó giúp các bạn học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, để học tốt Tiếng Anh 12. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn tiếng Anh 12 Communication and Culture Unit 10, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Communication

Câu 1

Listen to a student talking about President Ho Chi Minh as an example of a successful lifelong learner Complete each statement with no more than three words.(Nghe một sinh viên nói chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh như một ví dụ của một người học suốt đời thành công. Hoàn thành mỗi câu với không quá ba từ.)

1. continuous self-motivation 2. travelling and work 3. writing words, glancing at them 4. reading in libraries

Câu 2

In groups, discuss the lessons of lifelong learning you can learn from President Ho Chi Minh.(Trong nhóm, thảo luận về những bài học của học tập suốt đời, bạn có thể học hỏi từ Chủ tịch Hồ Chí Minh.)

Culture

Câu 1

Read the texts about lifelong learning in Australia and Singapore. Answer the questions that follow.(Đọc văn bản về học tập suốt đời tại Úc và Singapore. Trả lời các câu hỏi phía dưới.)

Hướng dẫn dịch

Tham khảo thêm:   Tiếng Anh 6 Unit 1: Language Focus Soạn Anh 6 trang 10, 11 sách Cánh diều

Úc có một hệ thống giáo dục khuyến khích học tập suốt đời và công nhận cả học tập chính thức lẫn không chính thức. Hình thức giáo dục này đã được phát triển để tăng thu nhập cá nhân và đảm bảo việc làm. Nó cũng giúp các doanh nghiệp và tổ chức cạnh tranh hơn và theo kịp với sự phát triển toàn cầu. Do đó, Úc đang trở thành một trong những nước dẫn đầu thế giới.

Nhìn chung, người Úc tin rằng theo đuổi học tập suốt đời sẽ giúp họ có được một công việc tốt và đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động.

Với mục đích xây dựng tương lai và tăng cường an sinh xã hội, chính phủ Singapore đã xây dựng một môi trường hiện đại và thân thiện cho học tập suốt đời. Học tập suốt đời cũng có thể giúp sửa đổi một số điểm yếu của hệ thống giáo dục. Singapore đã đưa ra một dự án, được thiết kế để cập nhật kiến ​​thức và phát triển các kỹ năng cần thiết cho các ngành công nghiệp. Do đó, một người học suốt đời tốt có thể tiến bộ trong công việc và trong cuộc sống. Bắt đầu với lực lượng lao động, chính phủ đã tạo ra các sáng kiến ​​và chương trình cho nhân viên để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp liên quan của họ. Đây là một phần của Kế hoạch Kỹ năng Tương lai suốt đời, điều này sẽ giúp tất cả người Singapore có thể chủ động tham gia vào việc học tập trong suốt cuộc đời bằng cách tham dự các khoá học khác nhau.

Tham khảo thêm:   Lịch bắn pháo hoa Tết 2023

1. To increase individual income and employment security; to help businesses and organisations to be more competitive; to keep up with global development.

2. To get a good job and meet their employers’ demands.

3. To build the future and strengthen social security.

4. It enables Singaporeans to actively take responsibility for their learning throughout their lives by attending various courses.

Câu 2

What do you think the Vietnamese government should do to encourage lifelong learning? Discuss in pairs.(Bạn nghĩ chính phủ Việt Nam nên làm để khuyến khích học tập suốt đời? Thảo luận theo cặp.)

I think the government should carry out programmes to raise people’s awareness of lifelong learning as a key to creating happy citizens and successful employees. Besides, there should be more and more initiatives and policies to support the employees who are following courses and programmes to meet the demands of employers. Consequently, these citizens will contribute more and more to the development of the country.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 10: Communication and Culture Soạn Anh 12 trang 66 – Tập 2 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *