Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 1: 1I Culture Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 22 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Tiếng Anh 12 Unit 1: 1I Culture giúp các em học sinh lớp 12 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 22 sách Chân trời sáng tạo bài Relationships trước khi đến lớp.

Soạn Unit 1 Lớp 12 1I Culture được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 12 trang 22. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 12. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 12 Unit 1: 1I Culture trang 22 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Mục Lục Bài Viết

Bài 1

1 SPEAKING Match each event with its date. Do you and your family do anything special on these days?

(Nối mỗi sự kiện với ngày của nó. Bạn và gia đình có làm điều gì đặc biệt trong những ngày này không?)

1 Mother’s Day

2 Vietnamese Family Day

3 Father’s Day

4 Vu Lan Festival

A the third Sunday of June

B the second Sunday of May

C June 28th

D the 15th day of the seventh lunar month

Gợi ý đáp án

1B 2C 3A 4D
Tham khảo thêm:   Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh Tài liệu ôn tập ngữ pháp tiếng Anh

Bài 2

Read the text. Match the headings (1-3) with the paragraphs (A–C).

(Đọc văn bản. Nối các tiêu đề (1-3) với các đoạn văn (A–C).)

1 The reminder (Lời nhắc nhở)

2 Celebration activities (Hoạt động kỷ niệm)

3 The values (Các giá trị)

Gợi ý đáp án

1. A

2. C

3. A

Bài 3

Read the text again and write True (T) or False (F) to the statements (1-5).

(Đọc lại văn bản và viết Đúng (T) hoặc Sai (F) vào các câu (1-5).)

1 Vietnamese Family Day holds immense popularity and is enthusiastically observed across the nation.

2 The day is a great time for children all over the world to demonstrate their respect to their parents.

3 The most impressive event of the day is a concert given by international artists.

4 Family members can participate in cooking competitions.

5 Families can perform live on stage.

Gợi ý đáp án

1T 2F 3F 4T 5F

Bài 4

Listen to a part of a gameshow and answer the questions.

(Nghe một phần của gameshow và trả lời các câu hỏi.)

1 Which round is the gameshow in?

2 What is the main theme of all the questions in this round?

3 What was the first gift that Mr Nam gave his wife?

4 What colour are the shoes Mrs Lan is wearing?

5 Did they get their points in the third question?

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật!

Bài 5

SPEAKING You are having a family reunion at the end of the month. Plan a short trip for your family on that day, including:

(Bạn sẽ có một cuộc đoàn tụ gia đình vào cuối tháng. Hãy lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ngắn ngày cho gia đình trong ngày hôm đó, bao gồm)

1 Where you and your family are going

Tham khảo thêm:   Kế hoạch dạy học lớp 4 sách Cánh diều (11 môn) Phân phối chương trình lớp 4 năm 2023 - 2024

2 What activities you are participating in

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 1: 1I Culture Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 22 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *