Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 1: 1G Speaking Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 20 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Tiếng Anh 12 Unit 1: 1G Speaking giúp các em học sinh lớp 12 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 20 sách Chân trời sáng tạo bài Relationships trước khi đến lớp.

Soạn Unit 1 Lớp 12 1G Speaking được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 12 trang 20. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 12. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 12 Unit 1: 1G Speaking trang 20 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Mục Lục Bài Viết

Bài 1

SPEAKING Work in pairs. Think of three things that might cause friends to fall out.

(Làm việc theo cặp. Hãy nghĩ đến ba điều có thể khiến bạn bè bất hòa.)

Gợi ý đáp án

Three things that might cause friends to fall out are: miscommunication, betrayal of trust and divergence in values or priorities.

Bài 2

KEY PHRASES Read the Speaking Strategy and complete the phrases with the words below.

(Đọc Chiến lược Nói và hoàn thành các cụm từ với các từ bên dưới.)

Gợi ý đáp án

Tham khảo thêm:   Kế hoạch dạy học môn Hoạt động trải nghiệm 1 sách Chân trời sáng tạo Phân phối chương trình môn HĐTN lớp 1 năm 2022 - 2023

Speculating and deducing (Suy đoán và suy luận)

1 He’s yawning, so he must be tired or bored.

2 She’s laughing, so she can’t be sad.

3 He may/might/could be lonely.

4 It looks as if…

5 The photo appears to show (a living room).

6 She looks like a (nice person).

7 Judging by (their expressions), I’d say that…

8 I can’t be certain, but…

9 I might be wrong, but…

10 The boy seems to be (accusing him of something).

Bài 3

SPEAKING Work in pairs. Describe photos A and B. Use phrases from exercise 2 to speculate about the people.

(Làm việc theo cặp. Miêu tả bức ảnh A và B. Sử dụng các cụm từ ở bài tập 2 để suy đoán về những người.)

Judging by her expression, I’d…(Đánh giá qua biểu hiện của cô ấy, tôi sẽ…)

Gợi ý đáp án

– There are 3 women in the picture A. Two of them are whispering to each other, while the third one appears curious or nosy. It seems like the two women whispering might be sharing a secret. The third woman looks like she’s trying to figure out what they are talking about.

– There are two boys in the photo who seem to be arguing, making eye contact. There’s a girl in the middle who appears unsure about what to do. The boys might be having a disagreement or argument. The girl in the middle seems uncertain, as if she doesn’t know how to handle the situation.

Bài 4

Read the Learn this! box. Make up two more sentences about your photo in exercise 3 beginning with must have, might have or can’t have.

(Hãy học khung Learn this! Viết thêm hai câu về bức ảnh của bạn trong bài tập 3 bắt đầu bằng must have, might have hoặc can’t have.)

Gợi ý đáp án

Tham khảo thêm:   Soạn bài Đi tìm mặt trời (trang 116) Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức Tập 1 - Tuần 14

Picture A: Observing the expressions, the woman on the right must have shared a surprising piece of news with the other two, explaining their hushed conversation.

Picture B: Considering the intensity of their gazes, the two boys can’t have resolved their disagreement yet, leaving the girl in the middle in a state of unease.

Bài 5

Listen to a student doing the task below using the photos in exercise 3. Answer the questions below.

(Nghe một học sinh thực hiện nhiệm vụ dưới đây bằng cách sử dụng các bức ảnh ở bài tập 3. Trả lời các câu hỏi bên dưới.)

Compare the photos. Then give your own opinion about whether arguments always damage friendships or sometimes make them stronger.

1 Are his speculations about the photos similar to yours?

2 What phrases from exercise 2 does he use?

3 What is his overall opinion about friendships and arguments? Do you agree? Why / why not?

Bài 6

SPEAKING Work in pairs. Student A describes photo A, student B describes photo B. Then do the task below.

(Làm việc theo cặp. Học sinh A mô tả bức tranh A, học sinh B mô tả bức tranh B. Sau đó thực hiện nhiệm vụ bên dưới.)

Compare the photos. Then say whether you think there are differences between girls and boys when it comes to friendships.

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 1: 1G Speaking Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 20 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

Tham khảo thêm:   Lời bài hát Trưởng thành khi vấp ngã

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *